Specsavers 10 vuotta Suomessa

Maailman suurin yksityisomisteinen optisen alan yhtymä Specsavers aloitti Suomessa kesällä 2007. Kysyimme ketjun maajohtajalta sekä alusta lähtien mukana olleelta optikkoyrittäjältä, mikä on muuttunut ketjussa ja alalla vuosikymmenen aikana.

Maajohtaja Erkki Tala, mitkä ovat suurimpia muutoksia 10 vuoden aikana?

Specsavers oli ensimmäinen hyvin erilaisella profiililla toiminut ketju, joka toi kuluttajille laajemman tarjonnan ensin tuotteiden ja sitten palvelun osalta. Kymmenen vuoden aikana optinen ala on muuttunut osaksi normaalia vähittäiskauppaa, ja myös vähittäiskaupan lainalaisuudet, esimerkiksi selkeä kilpailuasetelma, on vahvistunut.

Optikoiden ja optometristien rooli on kehittynyt yhä vahvemmin kliinisen näöntutkimuksen suuntaan. Optikoiden ja silmälääkäreiden työnjako näönhuollon kentällä on muuttumassa, ja tämä tuo vahvoja muutostarpeita myös optisen alan koulutukselle. Specsavers on ollut optikkopalveluiden edelläkävijä silmänpohjakuvauksen tuomisessa osaksi laadukasta näöntutkimusta.

Millaista oli aloitushetkellä ja kuinka olette onnistuneet tavoitteissanne?

Ketju on kehittynyt hyvään suuntaan ja kasvu on ollut systemaattista. Tavoitteisiin on päästy hyvin, ja ajan kuluessa strategiaa on tarkasteltu ja esimerkiksi liikeverkostoratkaisuissa on nähty tärkeäksi keskittyä vahvojen asiakasvirtojen äärelle. Kaikki liikkeet ovat konseptin mukaisesti yrittäjävetoisia.

Millaiset ovat tulevaisuuden tavoitteet ja näkymät?

Specsaversille keskeisiä mittareita ovat asiakasmäärät ja liikekohtainen liikevaihto kokonaisliikevaihdon ohella. Lähitulevaisuudessa perustetaan noin 5–10 uutta myymälää hyville kauppapaikoille. Optinen ala voisi tulevaisuudessa toimia silmäterveyden palveluiden tuottajana tutkimuspuolella esimerkiksi seulonta- ja seurantapalveluissa.

Specsavers-yrittäjä Maarit Saarikoski omistaa liikekumppaninsa Tarja Tuomisen kanssa Espoossa kaksi Specsavers-myymälää. Ison Omenan ja Entressen liikkeissä työskentelee omistajakaksikon lisäksi 15 työntekijää.

Koko urani ajan optinen ala on elänyt nopeiden muutosten aikaa. Specsaversin markkinoille tulo muutti monia asioita, se sekoitti pakkaa tekemällä asioita uudella tavalla. Olimme Tarjan kanssa ketjun ensimmäiset yrittäjät Suomessa, ja meillä oli vahva luotto Specsaversiin isona yhtiönä, jolla on pitkä kokemus franchising-toiminnasta.

Mitkä näkisit tärkeimmiksi onnistumisiksi yrittäjäurallasi?

Liiketoimintamme on kasvanut paljon. Totta kai se vaikuttaa tekemiseen, kaikkea ei enää voi, eikä tarvitse, hoitaa itse, kun on henkilökuntaa mukana.

Millaisia muutoksia on tapahtunut kuluneiden kymmenen vuoden aikana?

Iso muutos optikon työssä on ollut silmänpohjakuvauksen tuleminen kiinteäksi osaksi näöntutkimusta. Toinen muutos on silmälasien roolin muuttuminen osaksi kokonaispukeutumista. Hinnoittelun muutos on tuonut kuluttajille mahdollisuuden hankkia erilaisia laseja erilaisiin tarkoituksiin.

Mitkä ovat mielestäsi alan tulevaisuuden haasteet?

Optikon työ on menossa kliinisempään suuntaan, ja työnjaon ja yhteistyön silmälääkäreiden ja optikoiden välillä on kehityttävä. Se vaatii meiltä lisää osaamista. Sote-ratkaisujen mukanaan tuomat muutokset jäävät nähtäväksi.

Specsavers

  • Specsavers aloitti Suomessa heinäkuussa 2007.
  • Brittiläiset optometristit Doug ja Mary Perkins perustivat vuonna 1984 optikkoliikkeen asuntonsa ylimääräisen makuuhuoneen pingispöydälle. Specsavers on edelleen optikoiden johtama perheyritys.
  • Specsavers on myynyt tähän mennessä jo yli 17 miljoonaa paria silmälaseja.
  • Yhteensä noin 1 800 myymälää Iso-Britanniassa, Irlannissa, Alankomaissa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Suomessa, Espanjassa, Australiassa ja Uudessa Seelannissa.
  • Henkilöstöä yli 30 000.