Aukioloaikojen vapautumisen vaikutukset vähäisiä

Viime vuoden alusta eri toimialojen myymälät ovat voineet vapaasti päättää omista aukioloajoistaan. Aukiolouudistus vaikuttaa myös näkemisen ja silmäterveyden alan liikkeisiin. Tuore työ- ja elinkeinoministeriön selvitys paljastaa, miten optikot suhtautuvat uudistukseen ja miten se näkyy liikkeiden arjessa.

Työ- ja elinkeinoministeriön aukioloselvitykseen vastasi 30 näkemisen ja silmäterveyden alan yrittäjää. Suurin osa näistä yrittäjistä työskentelee 2–5 hengen yrityksessä, mutta myös yksinyrittäjiä sekä suurempien liikkeiden yrittäjiä osallistui kyselyyn. Vastaajat sijoittuvat tasaisesti ympäri Suomea. Suurin osa selvitykseen osallistuneista liikkeistä sijaitsee paikkakuntansa pääkauppakadulla tai kauppakeskuksessa.

Vain harvat palvelevat sunnuntaina

Selvityksen mukaan optikkoliikkeet ovat pääsääntöisesti avoinna kuutena päivänä viikossa. Lisäksi osa liikkeistä ilmoittaa aukioloajakseen 1–5 päivää viikossa. Yksikään kyselyyn osallistuneista liikkeistä ei ole auki 7 päivänä viikossa. Lakiuudistus takasi liikkeille oikeuden viikoittaiseen vapaapäivään.

Kyselyyn osallistuneista yrityksistä vain kaksi on auki satunnaisesti myös sunnuntaisin. Suurin osa yrityksistä kuitenkin pitää sunnuntaisin ovensa suljettuina. Syynä lienee kannattavuus, sillä molemmat sunnuntaisin palvelevat liikkeet kertovat kaupan olevan kannattamatonta sunnuntaisin.

Lakimuutos ei näy aukioloissa

Kannattavuuden lisäksi aukioloaikoja ohjailevat erilaiset säännöt. Kauppakeskukset, ketjusopimukset sekä vuokrasopimukset määrittävät liikkeiden aukioloa. Suurin osa optikoista ilmoittaakin, että oma mahdollisuus päättää aukioloajoista ei ole merkittävästi muuttunut lakiuudistuksen myötä. Näkemisen ja silmäterveyden alan yrittäjät eivät odota muutosta tähän oikeuteen tulevaisuudessakaan.

Suurin osa liikkeistä on kyselyn mukaan säilyttänyt vanhat aukioloaikansa. Osa on lisännyt arkipäivien aukiolotunteja, mutta vastaavasti lauantain aukioloaikaa on lyhennetty muutamissa liikkeissä. Yrittäjät eivät kuitenkaan koe, että muutokset johtuvat suoraan lakimuutoksesta.

Suurin osa yrittäjistä on tyytyväinen liikkeensä nykyisiin aukioloaikoihin. Osa kuitenkin ilmoittaa jaksamisen ja vapaa-ajan olevan riittämätöntä. Syynä tälle nähdään kiristynyt kilpailu asiakkaista.

Kilpailu kiristyy lakimuutoksen myötä

Kyselyyn vastanneet ovat yksimielisiä siitä, että lakimuutos liikkeiden aukioloajoista on hyödyttänyt suuria ketjuja, toimialasta riippumatta. Pienet yritykset ovat joidenkin vastaajien mukaan kärsineet lakimuutoksesta. Kilpailu on kiristynyt myös näkemisen ja silmäterveyden alalla – aukioloajoissa tämä ei kuitenkaan vielä näy.


Merja Mennander, Juvan Optiikka

Juvan Optiikassa kehysasiantuntijana työskentelevä Merja Mennander kertoo, että lakimuutos ei näy yrityksen arjessa.

– Aukioloajat eivät ole muuttuneet lainkaan, hän toteaa.

Juvan Optiikassa asiakkaita palvellaan joustavasti heille sopivina aikoina, arkena ja sunnuntaina. Tämä on Mennanderin mukaan ollut aina pienempien kivijalkamyymälöiden etu verrattuna suurempiin liikkeisiin.

Yrityksen myynnistä ja markkinoinnista vastaava Mennander muistuttaa, että näkemisen ja silmäterveyden ala on erikoistunut ala, jonka aukiolon vaatimukset ovat hyvin erilaiset kuin supermarkettien. Palvelua ei vaadita lähes ympäri vuorokauden, mutta sen odotetaan olevan laadukasta, joustavaa ja luotettavaa.

Tiia Casagrande, Synsam Dixi

Synsam Dixin liikevastaava Tiia Casagrande kertoo, että lakimuutos ei ole muuttanut heidän liikkeensä aukioloaikoja. Liike on sijainnut samassa kauppakeskuksessa vajaan kahden vuoden ajan, ja palvelua on tarjottu alusta asti samoina aikoina.

– Olemme avoinna aamusta iltaan. Kauppakeskuksen aikataulut määrittävät jonkin verran aukioloaikojamme, mutta asiasta on aina sovittu joustavasti, Casagrande kertoo.

Casagrande toteaa, ettei laajempaa aukioloa tarvita. Näkemisen ja silmäterveyden ala on erikoisala, eivätkä tietyt päivät ole välttämättömiä palvelun tarjoamiseksi. Palveluita kehitettäessä kannattaa sen sijaan seurata tarkkaan asiakasmääriä ja tehdä maltillisia päätöksiä.