Erto: Luottamusmies on henkilöstönedustajana työelämän luottopakki

Vastavalmistunut nuori SOAn jäsen soitti ja kysyi oikeudesta valita luottamusmies. Hänen työpaikallaan ei ole ollut luottamusmiestä koskaan.

Miksi ihmeessä luottamusmies?

Jokaisella optikkoliikkeellä, jossa on vähintään kolme SOAn jäsentä, on oikeus valita keskuudestaan luottamusmies oman henkilöstön edustajaksi. Jokaiseen yritykseen, jossa työskentelee vähintään 20 optikkoa, voidaan valita pääluottamusmies. Luottamusmiehen valinta henkilöstönedustajaksi on positiivista sekä työntekijöiden että myös yrityksen kannalta. Luottamusmiehen ja työnantajan yhteistyö on merkittävä voimavara, jolla helpotetaan asioiden sopimista ja keskinäistä vuoropuhelua. Sujuva yhteistyö myös edistää ennaltaehkäisemään mahdollisia ristiriitatilanteita ja tarvittaessa ratkomaan niitä paikallisesti.

Henkilöstönedustaja eli HED

ERTOssa kaikista henkilöstönedustajista käytetään nimitystä HED. Henkilöstönedustajia ovat mm. pääluottamusmiehet, luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut. Henkilöstönedustaminen onkin se tärkein yhteinen tehtävä kaikilla luottamustehtäviä hoitamaan valituilla. Henkilöstö antaa valitulle henkilöstönedustajalle oikeuden käyttää heidän ääntänsä ja tämä tietenkin myös edellyttää, että HED omassa työssään selvittää mitä mieltä henkilöstö kulloinkin esillä olevista asioista on. Kirjainyhdistelmä HED voisi hyvin kuvata myös ”hyvää edistävää dialogia”, ”helpotetaan esimiehen duunia” tai ”hurjasti enemmän dataa”, sillä esim. kaikkea tätä yhteistyö yrityksessä voisi parhaimmillaan tuottaa.

Avoin keskustelu ja sopiminen

Luottamus on varmasti tärkein asia, jonka avulla päästään parhaimpiin tuloksiin yhteisissä asioissa. Luottamusmies onkin nimensä mukaisesti työelämän luottopakki sekä edustamiensa työntekijöiden että edustamansa yrityksen osalta. Yhteinen näkemys ja tahtotila vievät toimintaa haluttuun suuntaan ja tämä onnistuu vain avoimen keskustelun ja todellisen sopimisen kautta.

Koulutuksella työelämän näköalapaikalle

ERTO kouluttaa kaikki uudet HEDit ja tästä kouluttautumisesta on myös sovittu työehtosopimusosapuolien kesken. Näin ollen uusi yhteisten asioiden hoitamisesta kiinnostunut henkilö saa tuhdin paketin tarvittavaa tietoa, eikä tarvitse olla huolissaan siitä osaako ja pystyykö. HEDit ovat ERTOn toiminnassa ykkösketjua, jota tuetaan kaikin mahdollisin tavoin. Tes-osapuolet ovat yhteisesti myös sopineet, että luottamusmies saa luottamusmiestehtävien hoitamista varten riittävästi vapautusta työstä ja työnantaja korvaa sen ansionmenetyksen, joka em. tehtävien hoitamiseen menee työaikana. Sopimuksessa määritellään myös luottamusmiehen erilliset kuukausikorvaukset.

HED työelämän kehittäjänä

SOA ja ERTO haluavat panostaa työnantajien ja työntekijöiden yhä sujuvampaan vuoropuheluun työpaikoilla lisäämällä HEDien määrää. Parempiin tuloksiin pääsemme, kun mahdollisimman monelle työpaikalle saadaan avoin ja toimiva keskusteluyhteys. Sopimisen kulttuuri muuttuu pikkuhiljaa ja yksilön merkitys tulee kasvamaan, jos ja kun yrityksissä halutaan sopia asioista enemmän paikallisesti. Tällöin työpaikalle tarvitaan oma luottopakki, jonka kanssa vuoropuhelu sujuu ja jolta saa tarvittaessa lisätietoa ja tukea. Oletko sinä se, joka haluaa olla mukana kehittämässä omaa työyhteisöä?

Parempi työelämä, parempi elämä – ota yhteyttä, ryhdy HEDiksi!

Energisin terveisin, Soile

Lisätietoja: soile.lindstedt@erto.fi