Hilsener fra Kongsberg

Suomalaisille optometristeille avautui vuonna 2015 mahdollisuus englanninkielisiin maisteriopintoihin Norjassa. Olemme toinen suomalainen ryhmä, joka aloitti opinnot Kongsbergissa. Kongsberg on pieni noin 30 000 asukkaan kaivos- ja teollisuuskaupunki Buskerudin läänissä, Oslosta 70 km länteen. Matka Oslon lentokentältä Kongsbergiin kestää paikallisjunalla noin puolitoista tuntia.

Tutkinnon (Master in Optometry and Visual Science) laajuus on maisteriohjelmalle tyypillinen 120 opintopistettä. Koulutus sisältää kaksi eri linjaa, joista opiskelijoiden on valittava toinen; general practice optometry tai orthoptics and pediatric optometry. Opinnot on mahdollista suorittaa kokopäiväisesti kahdessa vuodessa tai osa-aikaisesti noin neljässä vuodessa. Viimeinen vuosi on tosin käytännössä varattu opinnäytetyön tekemiseen. Syksyllä 2016 aloitti kaiken kaikkiaan kolmisenkymmentä opiskelijaa, joista siis neljä Suomesta.

Koulutusohjelma on suomalaisille optometristeille käytännössä ilmainen. Lukukausimaksu on vain noin 170 euroa vuodessa. Oleskelu Norjassa on toki hieman tyyriimpää kuin monessa muussa maassa, mutta esimerkiksi asumiskustannusten jakamisella isomman porukan kesken saa kustannuksissa helposti säästettyä. Pääsyvaatimuksina opintoihin on optometristin koulutus, piilolinssipätevyys sekä diagnostisten lääkeaineiden käyttökoulutus.

Ensimmäisenä vuonna suoritimme kaksi 15 opintopisteen kokonaisuutta. Erikoispiilolasikurssi oli melko kattava ja sisälsi erilaisten RGP-linssien lisäksi luentoja muun muassa sarveiskalvon topografiasta, ortokeratologiasta, piilolinssikomplikaatioista, myopiakontrollista sekä
taittovirhekirurgiasta. Kurssi sisälsi sekä teoriatunteja että käytännön harjoituksia koulun klinikalla. Lisäksi teimme kaksi kirjallista kotitehtävää. Koko koulurakennus kuten myös klinikka ovat melko uusia ja tilat sekä välineet sen mukaiset. Klinikan kautta saimme käytännön harjoituksiimme oikeita keratokonus-potilaita, joille pääsimme sovittamaan muun muassa skleraalisia piilolaseja.

Toinen 15 pisteen opintokokonaisuus oli käytännössä kotona tehtävä ja piti sisällään 150 potilastutkimusta sisältävän portfolion kasaamisen. Portfolio on European Diploman (http://www.ecoo.info/european diploma/) suorittamista. Diplomi on Euroopan korkein optometristin luokitus ja mahdollistaa työskentelyn missä päin Eurooppaa tahansa. Tosin vielä toistaiseksi suomalaiset tai ennen vuotta 2007 valmistuneet norjalaiset optometristit eivät viralliseen diplomiin ole oikeutettuja, vaikka siihen vaadittavat tehtävät olisikin suoritettu hyväksytysti.

Portfolion 150 tapaukseen on annettu tarkat kriteerit minkälaisia tutkimuksia ja tutkittavia sen pitää sisältää. Lisäksi kahdestakymmenestä tutkimuksesta kirjoitetaan hyvin yksityiskohtaiset raportit, jotka sisältävät potilaan perustiedot, anamneesin, hoitosuunnitelman, kattavat mittaukset sekä päätelmät diagnoosiepäilyineen. Näiden kahdenkymmenen tutkimuksen osalta vaatimustaso on kova, jokaisen pitää sisältää muun muassa silmänpohjan tutkimus mikroskoopilla ja esimerkiksi glaukoomaepäilyn kohdalla näkökenttätutkimus. Loput 130 tutkimusta kirjataan koulun järjestelmään ja niiden todenmukaisuus pitää pystyä todistamaan tarvittaessa.

Ensimmäisen vuoden aikana läsnäoloa vaativia viikkoja oli kaiken kaikkiaan neljä. Yksi näistä oli klinikkaviikko, jonka tarkoituksena oli päästä tekemään portfolion vaatimia tutkimuksia koulun välineillä. Me saimme onneksi suorittaa klinikkaviikon Suomessa, yhteistyössä Metropolian kanssa. Viikon aikana tutkimme muun muassa heikkonäköisiä, joita normaalissa myymälätyössä harvemmin tapaa, saati pääsee tutkimaan. Kirjallisia töitä oli portfolion lisäksi kiitettävästi, mutta niiden kirjoittaminen onnistui kaikilta kokopäivätyönkin ohella.

Ensi vuonna tahti näyttää kiristyvän ja läsnäoloa Norjassa on tiedossa enemmän kuin ensimmäisenä vuonna. Koska koulutusohjelma on vielä nuori, käytännön organisointi hakee vielä uomiaan. Hakuprosessi oli meille jo huomattavasti helpompi ja halvempi kuin ensimmäisille suomalaisille ja muutenkin tiedonkulku on selkiytynyt. Siitä huolimatta tarkkana pitää olla, ettei mitään olennaista mene sivu suun. Mikäli olet aloittamassa tai suunnittelet opintoja, meiltä saa toki kysyä neuvoja. Me olemme saaneet paljon apua ensimmäiseltä ryhmältä ja tämä meidän oma neljän hengen tiimi on ollut korvaamaton tuki kuluneen vuoden aikana.

Koulutuksesta kiinnostuneille löytyy lisätietoa osoitteesta www.usn.no/english/ sekä www.ecoo.info/european-diploma/