Mitä valiokunnat tekevät? Osa 2

Valiokuntasarjaa jatkavat NÄE ry:n yrittäjävaliokunta ja tukkuvaliokunta. Syksyn kokouksissa keskustellaan mm. valinnanvapauskysymyksistä ja tulevista Optometriapäivistä.

Yrittäjävaliokunta katsoo yrittäjän lasien läpi

Yrittäjävaliokunta koostuu NÄE ry:n yrittäjäjäsenten edustajista, eli ns. yrittäjäoptikoista. Valiokunnan kokoonpano pyritään rakentamaan sellaiseksi, että valiokunnassa olisi kattavasti edustettuna sekä ketjuihin kuulumattomia että eri ketjujen optikkoliikeyrittäjät. Näkökulma on yrittäjissä ja näiden eduissa.

– Yrittäjävaliokunnan rooliin kuuluu katsoa NÄE ry:n toimintaa ja hallituksen käsittelyyn meneviä asioita yrittäjäjäsenten näkökulmasta ja siten tuoda optikkoliikeyrittäjien ääni kuuluviin järjestön toiminnassa ja päätöksenteossa, sanoo yrittäjävaliokunnan Henri Vuorinen, INNO-optiikka Oy:n toimitusjohtaja.

– Kaiken toiminnan tavoitteena on pyrkimys muokata jatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassa optikkoliikkeiden toimintaympäristöä suotuisammaksi optikkoliikeyrittäjien näkökulmasta katsottuna.

Koulutus ja sääntely yrityksille tärkeitä

Yrittäjävaliokunta haluaa viedä eteenpäin monia optikkoliikeyrittäjän toimintaan liittyviä asioita. Asioita käsitellään siis laaja-alaisesti. Vuorinen kokee tärkeäksi pohtia esimerkiksi henkilöstön koulutusmahdollisuuksia ja yhteiskunnan sääntelyyn liittyviä asioita, jotka ovat nousseet viime vuosia yhä ajankohtaisempaan rooliin näkemisen ja silmäterveyden alalla.

– Viime aikoina esillä on ollut sote-uudistus ja sen valinnanvapauskysymykset. Lisäksi olemme keskustelleet yhdessä mm. NÄE ry:n toimintasuunnitelmasta, Vuorinen kertoo.

Yrittäjävaliokunta kokoontuu keskimäärin kolme–neljä kertaa vuodessa.

Tukkuvaliokunta pyrkii vaikuttamaan laajasti

Tukkuvaliokunta koostuu sekä maahantuojien, tukkuliikkeiden ja valmistajien edustajista. Kahdeksan hengen valiokunnassa on edustettuna laajaalaisesti erikokoisia sekä kotimaisia että ulkomaisia yrityksiä kattaen alan tuotevalikoiman niin linssi-, laite-, kehys-, piilolinssi- kuin hoitonestepuolelta.

– Tukkuvaliokunta pyrkii vaikuttamaan alan yleisten asioiden lisäksi maahantuontiin, tukkuliiketoimintaan ja tuotteiden valmistukseen liittyvien asioiden näkymiseen toimialajärjestön toiminnassa, kertoo Riikka Järvinen Piilosetilta.

Järvisestä on tärkeää, että tukkuvaliokunta tuo esille kentän näkemyksiä sekä omalta että asiakkaidensa näkökulmista.

– Pyrkimyksenämme on edistää tuotekaupan lisäksi laajasti jäsenyritysten toimintaedellytyksiä ja alan kehittymistä Suomessa. Kun eri jäsenyrityksilla on paremmat toimintaedellytykset, koko ala kokonaisuudessaan voi paremmin ja kehittyy eteenpäin.

Suunnittelussa Optometriapäivät 2018

Tukkuvaliokunta kokoontuu yleensä kaksi kertaa vuodessa ja tarpeen vaatiessa enemmänkin. Edellisessä kokouksessa keskusteltiin mm. NÄE ry:n jäsenyrityksille tuottamista palveluista ja toiminnan rahoituksesta. Myös sote-asiat ja digitaaliset ja muut innovatiiviset toimintamallit sekä alan koulutus koetaan valiokunnan sisällä tärkeiksi. Viime kokouksessa myös tulevien Optometriapäivien eli Näe-päivien suunnittelu polkaistiin käyntiin.

– Näe-päivien valmistelu aloitettiin mm. viime vuoden palautteita lukemalla. Ideoimme samalla tulevaa ammattinäyttelyä ja workshop-pienkoulutuksia