Opinnäytetyö: Yritysyhteistyöstä syntyi suosittu seulontatapahtuma

Optometristit Emmi Koivisto ja Hanne-Mari Honkaniemi ovat opinnäytetyössään ”Hyvänäköinen Atrialainen – Atria Oyj:n työntekijöiden näönseulonta yhdessä Silmäasema Fennica Oy:n kanssa” paremman näön ja työssäjaksamisen asialla. Opinnäytetyö ja siihen kuulunut näönseulonta olivat onnistunut kokonaisuus.

Oulun ammattikorkeakoulun optometrian tutkinto-ohjelmasta valmistuneet optikot Emmi Koivisto ja Hanne-Mari Honkaniemi suorittivat vuoden 2016 lopussa näönseulonnan 320 Atria Oyj:n työntekijälle osana opinnäytetyötään. Näönseulonnan seurauksena
57 % tutkituista työntekijöistä ohjattiin jatkotutkimuksiin.

Hyvästä näöstä tehoa ja turvaa työpaikoille

Koivisto ja Honkaniemi saivat ajatuksen näönseulontaan ja opinnäytetyöhönsä hyvän näön edistämisestä. Heidän mukaansa hyvä
näkö osana kokonaisvaltaista työhyvinvointia edistää työssäjaksamista. Lisäksi he mainitsevat, että hyvä näkökyky mahdollistaa turvallisen, tehokkaan ja tuottavamman työntekijän.

– Tahdoimme toteuttaa toiminnallisen opinnäytetyön, josta saisimme itsekin oppeja työelämää varten, Koivisto ja Honkaniemi kertovat.

Nuoret optikot tahtoivat myös kehittyä asiakkaan kohtaamisessa. Tutkitut työntekijät olivatkin erittäin tyytyväisiä saamaansa asiakaskokemukseen, sillä lähes kaikki vastasivat palautekyselyyn ja jopa 89 % antoi seulonnalle parhaan mahdollisen arvosanan.

– Suurin haaste oli aikataulussa pysyminen, sillä seulonta oli täyteen varattu.

Laaja seulonta tuli tarpeeseen

Seulontaan kuuluivat silmänpainemittaus, taittovirhemittaus, käytössä olevien lasien voimakkuuksien mittaus sekä näöntarkkuuden mittaus. Seulonnan yhteydessä toteutettu palautekysely sekä Atria Oyj:n työterveyshuollosta saatu palaute osoittivat, että tällainen seulonta oli tarpeellinen sekä toivottu.

– Näönseulominen kannattaa, sillä meidän tapahtumassamme yli puolet ohjautui jatkotutkimuksiin. Seulontatapahtuma on myös hyvää markkinointia omalle liikkeelle sekä optiselle alalle, kun palvelut tuodaan suoraan työpaikalle yritysyhteistyötä hyödyntäen, nuoret optikot pohtivat.

Onnistunut tapahtuma on hyvää mainosta alalle Koivisto ja Honkaniemi rakensivat opinnäytetyötään varten laajan yhteistyöverkoston. Seulontatapahtuman toteutukseen osallistuivat Atria, Silmäasema sekä Oulun ammattikorkeakoulu. Laajaa seulontaan suunniteltiin tarkasti ja markkinointi oli onnistunutta.

– Iso kiitos tapahtuman onnistumisesta kuuluu yhteistyökumppaneillemme, erityisesti ohjaajanamme toimineelle optikko Jaakko Raskulle. Oli mielenkiintoista päästä suunnittelemaan ja toteuttamaan tällainen tapahtuma osaavien ja asiasta kiinnostuneiden ammattilaisten kanssa.

Lue koko opinnäytetyö: theseus.fi