Täydennyskoulutusjärjestelmä uudistuu

Optometrian Eettinen Neuvosto (OEN) on uudistanut NÄE ry:n ja SOA:n kanssa optikoiden täydennyskoulutusjärjestelmän vastaamaan entistä paremmin sekä optikoiden, työnantajien että kouluttajien tarpeisiin. Uusi täydennyskoulutusrekisteri avautuu lokakuun alussa naery.fi-sivustolla.

Optikoilla on muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden tapaan lakisääteinen velvoite ylläpitää ammattiosaamistaan kliinisessä työssä toimiessaan. Tätä täydennyskouluttautumisvelvoitetta seurataan myös jatkossa pistejärjestelmän kautta Optometrian Eettisen Neuvoston valvomana.

Optikoiden täydennyskoulutustiedot ovat julkisia – kuka tahansa voi etsiä Suomessa laillistetun optikon tietoja nimen, työpaikkakunnan tai ammattioikeuden perusteella. Rekisteristä löytyvät optikoiden ammattioikeudet piilolasien sovittamiseen, diagnostisten lääkeaineiden käyttämiseen, heikkonäköisten apuvälineiden sovittamiseen sekä työterveyshuollon asiantuntijana toimimiseen.

Optikko vastuussa pisteiden hakemisesta

Tähän mennessä täydennyskoulutuspisteitä on haettu koulutuksen järjestäjän toimesta. Kouluttaja on lähettänyt OEN:lle koulutuksen ja osallistujien tiedot, minkä jälkeen OEN tarkistanut tiedot ja kirjannut pisteet rekisteriin. Jatkossa pisteiden rekisteröinti muuttuu entistä helpommaksi – uudessa järjestelmässä optikko kirjaa itse käymänsä koulutukset ja pisteet suoraan täydennyskoulutusrekisteriin. Koulutuksen järjestäjä ei enää tee pistehakemuksia, mutta on velvollinen toimittamaan koulutuksen osallistujille tarvittavat tiedot pisteiden hakemista varten.

Täydennyskoulutusjärjestelmään kirjaudutaan jatkossa tietoturvallisesti henkilökohtaisella sote-varmennekortilla. Jokaisella optikolla on rekisterissä oma osionsa, josta löytyy optikon perustiedot sekä suoritetut täydennyskoulutukset, niistä saadut pisteet ja milloin ne vanhenevat. Uuteen täydennyskoulutusrekisteriin on tuotu valmiiksi Valviran rekisteristä kaikkien alle 65-vuotiaiden laillistettujen optikoiden perustiedot. Rekisteriin on myös tuotu kaikki vanhan täydennyskoulutusrekisterin koulutuspisteet.

– Optikon oma profiili aktivoituu ensimmäisellä käyttökerralla. Kun rekisterin käytön haluaa aloittaa, tulee optikon tunnistautua järjestelmään omalla sotevarmennekortillaan, tarkentaa OEN:n puheenjohtaja, lakimies Tiina Toivonen.

– Ensimmäiselle kirjautumiskerralla on hyvä käydä tarkistamassa ja täydentämässä omat perus- ja koulutustiedot, jatkaa Toivonen.

Pisteiden kirjaaminen entistä helpompaa

Jatkossa kun optikko haluaa merkitä itselleen täydennyskoulutuspisteitä, kirjautuu hän järjestelmään sote-varmennekortilla ja lisää käymänsä koulutuksen tiedot profiiliinsa. Järjestelmä ehdottaa kirjaustilanteessa sinne tuotuja koulutuksia – valittavana on esimerkiksi kaikki NÄE ry:n koulutus- ja tapahtumakalenteriin merkityt pisteisiin oikeuttavat koulutukset. Mikäli koulutusta ei löydy rekisteristä, voi sen tiedot lisätä itse.

Optikko on velvollinen kirjaamaan koulutuksen järjestäjältä saamansa pistetiedot totuudenmukaisesti ja liittämään lomakkeelle tarvittavat todisteet koulutuksen suorittamisesta. Todisteena voi toimia esimerkiksi koulutuksesta saatu todistus, ohjelma tai raportti. Vaikka vastuu kirjauksista on optikolla itsellään, valvoo Optometrian Eettinen Neuvosto edelleen pisteiden kertymistä.

– Järjestelmässä on tehokkaat välineet, joilla OEN pystyy seuraamaan kirjauksia. Mikäli huomaamme aiheettomia tai vääriä kirjauksia, muokkaamme ja korjaamme niitä suoraan järjestelmään. Korjaustoimenpiteistä ja mahdollisista lisäselvityspyynnöistä lähtee aina sähköpostiviesti tiedot kirjanneelle optikolle, muistuttaa Toivonen.

Järjestäytyneille työnantajilla oma näkymä

Optikot voivat halutessaan päivittää työnantajatiedon täydennyskoulutusprofiiliinsa. Samalla optikko antaa työnantajalleen oikeuden tarkastella koulutustietojaan järjestelmän kautta. Toki työnantaja on oikeutettu tarkistamaan työntekijän täydennyskoulutustilanteen muutoinkin. Mikäli työnantaja on NÄE ry:n jäsenyritys, löytyy yritys valmiista pudotusvalikosta, josta sen voi käydä valitsemassa.

– Järjestäytyneille työnantajille, NÄE-jäsenyrityksille ja yhteisöille, on rekisterissä oma osionsa, josta he pääsevät kätevästi tarkistamaan henkilöstönsä koulutustiedot – olettaen, että työntekijät ovat antaneet siihen suostumuksensa, kertoo Toivonen. Työnantajanäkymä on käytössä vain NÄE ry:n jäsenyrityksillä, sillä tieto järjestelmään tuodaan NÄE ry:n järjestelmistä. Optikko voi luoda järjestäytymättömän työnantajan omalle kohdalleen, mutta työnantajatieto ei välity edelleen NÄE ry:lle. Siksi järjestäytymättömät työnantajat eivät saa käyttöönsä kyseistä näkymää.

Koulutukset suoraan tapahtumakalenterista

Täydennyskoulutuspisteisiin oikeuttavat koulutukset ilmoitetaan jatkossa NÄE ry:n verkkosivuston (naery.fi) tapahtuma- ja koulutuskalenterin lomakkeen kautta, josta ne tulevat automaattisesti näkyviin rekisteriin. Rekisteriin tulevien koulutusten osalta täytetään lisätietoina muun muassa pisteiden määrä sekä koulutusmuoto.

– Samalla kun kouluttaja lisää koulutuksensa naery.fi-sivuston tapahtumakalenteriin, saa hän sen kätevästi näkyviin myös koulutusrekisteriin. Osallistujien on sitten helppo käydä kirjaamassa pisteet koulutuksen jälkeen, kertoo Optometrian Eettiseen Neuvostoon kuuluva Erton järjestöpäällikkö Soile Lindstedt.

Jos koulutusta ei ole ilmoitettu tapahtumakalenteriin, saadaan se tarvittaessa vietyä täydennyskoulutusjärjestelmään erikseen.


Muistilista täydennyskoulutuspisteitä
hakevalle:

  • Hanki sote-varmennekortti, mikäli sinulla ei vielä ole sellaista. Lisätietoa kortin hakemisesta saat työnantajaltasi tai osoitteesta: eevertti.vrk.fi/terveydenhuollolle
  • Aktivoi täydennyskoulutusrekisterisi profiili kirjautumalla järjestelmään sote-varmennekortillasi. Huom. Järjestelmä avautuu naery.fi-sivustolle lokakuun alussa.
  • Päivitä järjestelmään omat perustietosi ja tarkista koulutustietosi. Halutessasi voit lisätä profiiliisi tiedon työnantajasta. Huomiothan, että lisäämällä työnantajatiedon annat samalla työnantajallesi oikeuden nähdä koulutustietosi.
  • Kaipaatko apua kirjautumisessa tai järjestelmän käytössä? Tarkemmat ohjeet löytyvät täydennyskoulutusjärjestelmän Ohjeet-välilehdeltä. Apua saat tarvittaessa myös sähköpostitse: optikkorekisteri@erto.fi

Muistilista työnantajalle ja koulutuksen järjestäjälle:

  • Mieti jo koulutuksen suunnitteluvaiheessa, kuinka monen täydennyskoulutuspisteen arvoinen järjestämäsi koulutus on sisällöllisesti sekä ajallisesti. 60 minuutin koulutus vastaa yhtä täydennyskoulutuspistettä.
  • Lisää koulutuksesi naery.fi-sivuston tapahtumakalenteriin ja merkitse se täydennyspisteisiin oikeuttavaksi. Täytä täydennyskoulutukselle vaadittavat lisäkentät.
  • Ilmoita osallistujille viimeistään koulutuksen yhteydessä pistehakemukseen tarvittavat tiedot kuten koulutuksen nimi, päivämäärä, järjestäjän yhteystiedot sekä pistemäärä. Osallistujille tulee myös toimittaa koulutuksen sisältöä vastaava ohjelma tai osallistumistodistus joko koulutuksen yhteydessä tai sähköisesti.
  • Koulutuksen järjestäjän ohjeet löytyvät täydennyskoulutusjärjestelmän Ohjeet-välilehdeltä. Tarvittaessa voit olla myös yhteydessä NÄE ry:n toimistoon: p. 029 3000 900 / naery@naery.fi