Ajankohtaista työnäkemisestä

Suomen Työnäköseura järjesti jo perinteeksi muodostuneen Työnäkemisen ajankohtaispäivän 18.10. Helsingissä Allergiatalolla. Tänä vuonna päivään oli ensimmäistä kertaa mahdollisuus osallistua myös etäyhteyden kautta Oulun Ammattikorkeakoululla. Työnäköseuran järjestämän koulutuspäivän tavoitteena on työterveyshuollon eri toimijoiden yhteistyön edistäminen ja hyvien työnäkökäytäntöjen lisääminen. Tänä vuonna päivän keskeisimpiä teemoja olivat silmien suojaaminen sekä ammattien näkövaatimukset.

Ajankohtaispäivän tarkoituksena on käsitellä työnäkemistä mahdollisimman moniammatillisesti. Työnäkemisen parissa toimivat erilaiset ammattiryhmät olivatkin hyvin edustettuina sekä päivään osallistuvien että luennoitsijoiden toimesta.

Päivä aloitettiin työergonomian ajankohtaisilla asioilla Oulun ammattikorkeakoulun fysioterapian lehtori Marika Heiskasen luennolla. Aiheesta oli hyvä jatkaa ammattien näkövaatimuksiin, joista meille kertoi työterveyslääkäri Kalle Saarinen. Oli asiakas veturinkuljettaja, lentokapteeni tai poliisi; eri ammattiryhmillä on aivan omanlaisensa vaatimukset työnäkemisen suhteen ja näitä käytiin läpi konkreettisin esimerkein.

Kontrasti- ja värinäkö ovat olennaisia monessa työtehtävässä ja niiden mittaaminen arkipäivää niin optikkoliikkeessä kuin työterveyshuollossa. Näistä aiheista ajankohtaispäivässä puhui silmätautiopin emeritaprofessori Maija Mäntyjärvi. Maijan luentojen jälkeen optikko Jussi Kärhä kertasi työpisteen valaistusolosuhteiden merkitystä työnäkemiseen.

Päivän päätteeksi käytiin läpi silmien suojaamista työturvallisuuden näkökulmasta sekä riskien kartoitusta työpaikalla. Näistä aiheista olivat luennoimassa Jari Pulkkinen FIRA Oy:sta ja Marko Kuukkanen Lemminkäinen Oyj:lta, ja he toivatkin hienosti mukanaan käytännön esimerkkejä omilta työpaikoiltaan.

Luentojen lomassa käytiin aiheista hyvää keskustelua. Työnäkemisen ajankohtaispäivä onkin siis paitsi hieno tilaisuus kartuttaa omaa osaamistaan työnäkemisen suhteen, myös verkostoitua työnäkemisen parissa toimivien eri ammattiryhmien kanssa!