Ammattialoille asetettuja näkövaatimuksia Suomessa

Joillekin ammattiryhmille on määritelty vaatimuksia näkökyvylle ja sen mittaamiselle. Tarkat alakohtaiset visusvaatimukset vaihtelevat ajoit­tain, joten omaa tietämystä aiheesta kannattaa aika ajoin päivittää.

Liikenneturvallisuustehtävät rautatiejärjestelmässä vaativat hyvää näkökykyä. Poikkeuksia ei saa olla häikäisyherkkyydessä, hämäränäössä tai hämärään sopeutumisessa tai kaksoiskuvissa. Erityisesti liikkuvan kaluston kuljettajalta edellytetään yhteisnäöksi vähintään 1.0 laseilla tai ilman laseja. Huonomman silmän näkö vähintään 0.5 laseilla tai ilman laseja. Lasikorjaus voi olla enintään +5 dioptria tai -8 dioptria. Lisäksi vaaditaan normaalit näkökentät molemmissa silmissä, hyvä kontrastinäkö, normaali värinäkö ja riittävä lähinäkö. Lue lisää: rhk.fi.

Poliisikouluun hakevan näöntarkkuus ilman silmälaseja tai piilolinsseillä tulee vähintään olla 0.2 molemmilla silmillä erikseen. Korjatun näöntarkkuuden on oltava 1.0 erikseen mitattuna molemmille silmille. Näkökenttien ja värinäön tulee olla normaalit. Taittovirheleikkauksen jälkeen voi hakea poliisiksi, kun näkökyky täyttää vaaditut rajat. Työssä poliisi saa käyttää silmälaseja.

Merenkulun alalla etenkin kansimiehistöltä vaaditaan hyvää eli ns. ”normaalia” näkökykyä. Kansihenkilökuntaan kuuluvan työntekijän johtavan silmän näöntarkkuus ei saisi huonontua tasolle 0.8 (oltuaan alun perin esimerkiksi yli 2.0), jos ei-johtavan silmän näöntarkkuus on 0.8. Subjektiivisesti tällainen näöntarkkuuden huononeminen on yleensä merkittävä.

Panostajien ja sukeltajien näöntarkkuusvaatimus on sama kuin maantieliikenteessä ja värinäön tulee olla riittävä.

Ilmailussa näköä koskevat vaatimukset ovat erilaiset siviili-ilmailussa ja ilmavoimissa, lisäksi lentoyhtiöillä on omia erityisvaatimuksiaan. Esimerkiksi Finnairilla liikennelentäjien näöntarkkuuden tulee olla joko ilman laseja tai laseilla korjattuna vähintään 1.0 kummassakin silmässä erikseen. Suurin sallittu likitaitteisuus on -5.0D mahdollinen hajataitteisuus mukaan lukien. Huomattava kaukotaitteisuus (yli +3D) on yleensä karsiva tekijä. Anisometriaa (taittovoimien ero silmien välillä) saa olla enintään 2D. Hajataitteisuutta saa olla korkeintaan 1.5D. Lue lisää: finnair.fi.

Puolustusvoimissa on käytössä omat näkövaatimukset, jotka vaih- televat joukko-osastoittain ja tehtävittäin. Karkeasti voidaan sanoa, että mitä vaativampi tehtävä on, sen tarkempaa ja virheettömämpää näköä vaaditaan. Esimerkiksi lentäjien näkövaatimukset ovat todella tarkat. Vuo- desta 2013 lentäjiksi on voinut pyrkiä henkilö jolla on silmälasit. Silmälasien voimakkuudelle ja näöntarkkuuksille on asetettu tiukat rajat. Lue lisää: puolustusvoimat.fi.

Lähteenä on käytetty työterveyshuollon erikoislääkärin ja Rauman Pihlajalinnan johtavan lääkärin Kalle Saarisen materiaaleja sekä alakohtaisia nettisivustoja.