Appi helpottaa optikon työtä

Sähköiset terveyspalvelut ja erilaiset digitaaliset tutkimusmenetelmät lisääntyvät terveysalalla kovaa tahtia. Myös optikon näöntutkimuksen tueksi on tarjolla monia teknisiä sovelluksia, joiden ominaisuuksista hyötyvät usein myös asiakkaat. Mobiilisovellusten avulla voidaan esimerkiksi kartoittaa näkötottumuksia, osallistaa tutkimustilanteeseen ja demonstroida erilaisia ratkaisuja.

ESSILOR

Tietoa asiakkaan lähinäkötavasta ja katseluasennosta

Essilorin Varilux® X seriesTM -valikoiman Varilux® Xclusive -moniteholinsseillä asiakkaalle voidaan tarjota kokonaisvaltainen ja saumaton ostokokemus yksilöllisestä mitoituksesta tulosten havainnointiin. Prosessi alkaa Visioffice®-mitoituslaitteella, jolla asiakkaalta otetaan yksilölliset fysiologiset mitat yksilöllisiä linssejä varten. Visioffice-mittojen lisäksi asiakkaalle suoritetaan lähinäkötavan mittaus Varilux® X seriesTM -iPad-sovelluksen avulla. Sovellus mittaa asiakkaan lukuasentoa ja lähinäkötapaa.

VARILUX® X SERIESTM-sovellus on mitoituksessa käytettävä mobiilisovellus, jonka optikko voi ladata App Storesta® yksilöllisellä lisenssikoodilla. Sovellus mittaa asiakkaan lukuasentoa ja lähinäkötapaa samalla kun hän toistaa arkipäiväistä lukutehtävää. Mittaustuloksen avulla lähialue pystytään valmistamaan linssiin oikealla tavalla oikeaan kohtaan. Asiakkaalle pystytään havainnollistamaan, millaista näkeminen tulee olemaan uusilla linsseillä. Animaatio helpottaa opastusta ja ymmärtämistä.

ZEISS

Langaton käyttöjärjestelmä optikoille ja verkkotesti asiakkaalle

ZEISS i.Com mobile on optikkoliikkeille tarkoitettu käyttöjärjestelmä, joka ohjaa optikkoa konsultaatiovaiheiden läpi aina tarveanalyysistä refraktioon ja tilaukseen asti. Helppokäyttöinen ohjelmisto toimii yhden ja saman iPad-sovelluksen kautta. Järjestelmään kuuluu mobiililaitteilla toimiva sentraatiojärjestelmä ZEISS i.Terminal, jonka avulla optikko saa 60 sekunnissa tarvittavat mitat linssi- ja kehyssovitusta varten. Kasvojen tunnistusta hyödyntävän ohjelman käyttö on helppoa ja nopeaa.

My Vision Profile -verkkotestin avulla asiakkaat voivat itse määritellä näkötottumuksensa ja niihin sopivat linssit jo ennen optikkoliikkeeseen astumista. My Vision Profile on uusi verkkopohjainen näkötesti, jossa asiakas vastaa näköönsä liittyviin kysymyksiin. Ohjelma koostaa tulosten pohjalta profiilin ja ehdottaa sopivia linssejä Zeiss-valikoimasta. Profiilin voi lähettää automaattisesti lähimpään Zeiss-linssejä tarjoavaan optikkoliikkeeseen, jossa yhdistettynä optikon näöntarkastustuloksiin, asiakkaalle voidaan määritellä linssit, jotka sopivat mahdollisimman hyvin hänen elämäntyyliinsä ja näkötottumuksiin.

HOYA

Interaktiivinen ja osallistava näöntarkastus- järjestelmä

Hoya EyeGenius näöntarkastusjärjestelmä koostuu kolmesta eri yksiköstä: kaukonäön tutkimusnäytöstä, lähinäön tutkimusnäytöstä (tabletti) sekä iPadilla toimivasta kaukosäädin-sovelluksesta, jotka keskustelevat langattomasti keskenään. Järjestelmä pitää sisällään 60 erilaista testiä sekä Hoyan kehittämän fiksaatiodisparaation mittaus- sekä korjausmenetelmän. Mobiililaitteita hyödyntävällä interaktiivisella tutkimusmenetelmällä asiakkaat osallistetaan tutkimustilanteeseen ja sitoutetaan linssivalintaan.

Helppokäyttöinen EyeGenius-järjestelmä korvaa tutkimushuoneen tavalliset näytöt ja projektorit.

Järjestelmä soveltuu erityisesti perus- sekä laajaan näöntutkimukseen, lasten ja heikkonäköisten näöntutkimukseen sekä laaja-alaisen binokulaariseen seulontaan että tutkimukseen. Esimerkiksi prismakorjauksen määrä voidaan saada selville alle 10 minuutissa. EyeGeniuksen avulla voidaan myös helpottaa asiakkaan sopeutumista moniteho- ja syväteräviin laseihin.