Erto: Laillistetun optikon ja optometristin ammatinharjoittamisen mahdollisuudet, miksi ja miten?

Mahdollisuus

Optometrian Eettisen Neuvoston OEN toimesta järjestettiin lokakuussa kenttäkierros yhdellätoista paikkakunnalla. Kierroksella kerrottiin mm. millaisia muutoksia on tapahtunut ja millaisia asioita toimialalla on odotettavissa. Millaisia uusia mahdollisuuksia ammatinharjoittajille on avautumassa ja mitä sosiaali- ja terveydenhuollonuudistus merkinnee optikoiden, optometristien ja ammattihenkilöitä työllistävien yritysten kannalta; miten asiakkaiden kuluttajakäyttäytyminen on muuttunut ja tulee yhä vahvemmin muuttumaan ja mitä se merkitsee kaikille näkemisen ja silmäterveyden toimijoille.

Kenttäkierroksen osallistujien ilmeiden vaihdellessa hämmästyksen, innostuksen, epävarmuuden ja positiivisen hyväksynnän välillä, OEN-edustajat vakuuttuivat siitä, että kiertue tuli tarpeeseen. Kunkin kenttäsession jälkeen osallistujilla oli vahva ymmärrys siitä, että ainoa oikea tie ottaa tulevat mahdollisuudet ja haasteet vastaan, on jatkuva ammattitaitoa ylläpitävä ja kehittävä lisä- ja täydennyskouluttautuminen.
Mikäli et jostain syystä päässyt osallistumaan OEN-kenttäkierrokselle,
niin käy kouluttautumassa verkossa NÄE ry:n online-koulutuskeskuksessa.
Tieto on taatusti tärkeää jokaiselle optikolle!

Näöntutkimuspalveluihin perustuva liiketoiminta tuotekaupan rinnalla mahdollistaa optometristin positiivisen urakehityksen laillistettuna terveydenhuollon ammattilaisena. Ammattilaisilla on aina enemmän mahdollisuuksia, kun työllistävällä yrityksellä on tarjota niihin puitteet.

Kaikista optikoista optometristejä

Ammatinharjoittaminen potilasturvallisesti ja silmäterveyden tutkiminen edellyttävät osaamista tunnistaa sellaisia silmälöydöksiä, joiden johdosta asiakas tulee ohjata mahdollisimman varhaisessa vaiheessa eteenpäin lisätutkimuksiin. Löydösten tekeminen ja arviointi ICD-10 -koodistolla varmuusasteella ”epäily” ei tarkoita diagnoosin eli taudinmäärityksen tekoa. Se on suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä jätetty vain lääkäreille ja hammaslääkäreille.

Ammatissa jo toimivalle laillistetulle optikolle väylä silmäterveyden osaamiseen on rajattuun lääkkeenmääräämiseen oikeuttava koulutus, jossa kokonaisuutena syvennetään osaamista silmäterveyden tutkimiseen. Toimialan yhteinen vahva tavoite on, että jokaisesta laillistetusta optikosta tulee optometristi, ja osaamistaso nostetaan kaikkien osalta World Council of Optometry WCO:n 3. kategorian tasolle. Lisää tietoa WCO:n kompetenssitasoista löydät: http://worldcouncilofoptometry.info/wp-content/uploads/2017/03/wco_global_competency_model_2015.pdf

Kouluttautumisen kautta

Ammatillisen osaamisen pitäminen korkealla tasolla tarkoittaa vastuullisuutta ja vastuunkantoa terveydenhuollon asiakkaasta. Rajattuun lääkkeenmääräämiseen oikeuttavaa ja silmäterveyden tutkimisen syventävää lisäkoulutusta voivat antaa lakiin perustuen Suomessa vain Helsingissä Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Oulun Ammattikorkeakoulu. Metropoliassa koulutuksen nimenä on ”Optikoiden diagnostisten lääkeaineiden käyttökoulutus” ja Oulussa saman koulutuksen nimenä on ”Silmien terveyden tutkiminen”. Tiedustelut Oulun koulutuksesta koulutussihteeriltä: kirsi.jylha@oamk.fi ja Helsingin koulutuksesta suunnittelijalta: marja.pietilainen@metropolia.fi

Sinnikkäällä työllä

Vuonna 2012 työstettiin toimialalle yhteinen strategia, johon koostettiin kehitysajatukset kaikilta omansa jakamaan innostuneilta alan ammattihenkilöiltä ja yhteistyötahoilta. Tuon strategian pohjalta on saatu aikaiseksi jo monia koko alan tulevaisuuteen vaikuttavia asioita ja osittain se on jo ”historiankirjoitusta”. Tämä kuvastaa sitä kuinka nopeasti asiat tänä päivänä saattavat parhaimmillaan edetä. Töitä alan kehityksen eteen joudutaan tekemään kuitenkin rutkasti, sillä mikään ei synny sattumalta. Uusia linjauksia on jo laadittu ja niiden toteutuminen on kiinni meistä kaikista. Sitä että antaa parastaan joka kerta sanotaan ammattilaisuudeksi.

Soile Linstedt,
järjestöpäällikkö
ERTO