Opinnäytetyö: Kuivasilmäisyyden huomioiminen parantaa optikon palvelua

Tuoreessa opinnäytetyössä pyydetään kiinnittämään huomiota kuivasilmäisyyteen. Minna HirsinMarjaana Sarinin ja Anniina Riihisen tekemä opinnäyte toimii myös kattavana oppaana kuivasilmäisyyden arviointiin, hoitoon ja tutkimusmenetelmiin.

Minna Hirsi, Marjaana Sarin ja Anniina Riihinen kokosivat optometrian opinnäytetyönään kattavan tiivistelmän kuivasilmäisyyden arvioinnista, hoidosta ja tutkimusmenetelmistä. Idea opinnäytetyöhön tuli lehtori Satu Autiolta, joka suunnitteli kesäkuussa 2017 Metropolia Ammattikorkeakoulussa järjestetyt kuivasilmäisyyskoulutuspäivät.

– Teimme oppaan koulutusmateriaaliksi. Se sisältää tiivistelmän kuivasilmäisyyteen liittyvästä anatomiasta, mittausmenetelmistä ja sen hoidosta sekä ohjeet mittausten tekemiseen, tekijät tarkentavat.

Yhä useammat kärsivät kuivasilmäisyydestä

Opinnäytetyön tekijät kertovat, että optikkoliikkeisiin saapuu yhä enemmän asiakkaita, jotka kärsivät kuivasilmäisyydestä. Useat näistä asiakkaista käyttävät vain kostutustippoja oireiden lievittämiseksi. Oppaassa korostetaan, että optikoiden kannattaa opetella tutkimaan, mistä ongelma johtuu. Syynä voi olla kyynelnesteen laatu, määrä tai molemmat.

– Kun tutkimme, mistä ongelmasta on kyse, pystymme ohjeistamaan asiakkaalle kostutustippojen rinnalle muita hoitokeinoja, jotka lievittävät oireita.

Koska ongelma on yleinen, myös opinnäytetyöstä tuli ajankohtainen ja käytännönläheinen. Koulutuspäiville lanseerattu opas sai osakseen paljon kehuja hyödyllisyydestään. Opas vastaa työelämän tarpeita ja voi auttaa monia optikkoja päivittäisessä työssä.

Tutkiminen ei vaadi suuria investointeja

Kuivasilmäisyys on herättänyt paljon keskus- telua optisella alalla, ja siihen on kiinnitetty enemmän huomiota sairauden yleistyttyä. Tietämys kuivasilmäisyydestä ja siihen liittyvät koulutukset ovat myös lisääntyneet. Suomessa ei ole kuitenkaan optisella alalla käytössä selkeitä, yhteisiä merkintätapoja kuivasilmäisyyden jaottelusta tai vakavuusasteesta. Opinnäytetyössä esitellään kuivasilmäisyyden vakavuuden jaottelu oireiden ja löydösten perusteella asteikkona. Asteikko toimii arkisen työn apuvälineenä.

Opinnäytetyön tekijät kertovat, että kuivasilmäisyyden tutkiminen on mahdollista lähes kaikista optikkoliikkeistä löytyvän laitteiston avulla. Vian selvittämiseksi ei siis tarvita suuria investointeja. Kuivasilmäisyys on kuitenkin siitä kärsivälle suuri ongelma, jonka huomioiminen ja hoitokeinojen löytäminen parantaa asiakaskokemusta huomattavasti.

– Työmme tuloksista on varmasti hyötyä näkemisen ja silmäterveyden alalla nyt ja tulevaisuudessa, opinnäytetyön tekijät arvioivat.

Lue koko opinnäytetyö: theseus.fi