Pääkirjoitus: #oennäkökulma #tkpisteet #luottamus

Toimintakäytäntöjä, julkaisuja, valvontaa, ohjaamista – tätä kaikkea sisältää työ Optometrian Eettisessä Neuvostossa. Punaisena lankana on NÄE ry:n strategia, joka määrittää mihin ja milloin toiminnassa keskitymme.

Viime vuosien tuotoksia löytyy NÄE ry:n nettisivulta OEN-linkin takaa. Tutustukaa julkaisuihin ajatuksella, sillä ne on tarkoitettu kaikille optikoille ja optometristeille selkeyttämään, ohjaamaan ja kehittämään toimintaamme. Julkaisut ovat vaatineet Neuvoston omien pohdintojen lisäksi kommentteja ja mielipiteitä asiantuntijoilta, kollegoilta ja sidosryhmiltä. Monesti on joutunut miettimään useankin yön yli, miten saada selkeä viesti aikaiseksi huomioiden erilaiset näkemykset mahdollisimman laajalla näkökulmalla. Kaikille on varmasti selvää, että ohjeistukset ja oppaat liittyvät vahvasti toimintaamme – kukaan meistä optikoista tai optometristeistä ei jää näiden ulkopuolelle. Suurimman puristuksen vaatineeseen Rakenteisen kirjaamisen oppaan sisältöön tulemme törmäämään Kanta-palveluun liittymisen yhteydessä ja Hyvä optikon tutkimuskäytäntö -ohjeistuksen uskon olevan jo osa työarkeamme. Ilokseni kuulin, että sitä käytetään aktiivisesti oppilaitoksissamme.

Listalta löytyy myös yhteistyössä Suomen Silmälääkäriyhdistyksen kanssa laadittu ohjeistus Tutkittavan informoinnista silmänpohjakuvantamisen yhteydessä sekä positiivisen vastaanoton saanut Optikon arvio silmälöydöksistä -lomake. Tämä on erinomainen apu informaation välittämiseen näkemisen ja silmäterveyden ammattilaiselta toiselle. Sen käytön tarkoituksena on vähentää päällekkäisiä tutkimuksia, sujuvoittaa palveluprosessia ja osoittaa omaa osaamistamme.

Uusimpana juttuna uudistimme Täydennyskoulutusrekisterin. Ero entiseen on suuri – ei niinkään järjestelmän käytettävyydessä vaan vastuun annossa niille keille se oikeasti kuuluu: optikoille ja optometristeille. Enää ei haeta hyväksyntää OEN:ltä eikä kouluttaja tee hakutyötä puolestamme. Nyt ilmoitamme itse täydennyskouluttautumisen määrän sitä mittaavina pisteinä NÄE ry:n ja SOA:n yhdessä ylläpitämään pistearkistoon.

Vaati se tämäkin uudistus pohdintoja ja useita keskustelutuokioita mitä erilaisimmissa paikoissa menneen kesän aikana. Mutta valmista tuli ja yhteinen näkökulma löytyi: luottamus kollegoiden ymmärrykseen, että laissa säädetty täydennyskouluttautumisvelvollisuus on faktaa eikä fiktiota. Kouluttautumisen asiallinen rekisteriin ilmoittaminen on kuitenkin kunkin oma etu.

Toinen vahva näkökulma on luottamus siihen ymmärrykseen, että vain omaa osaamista vahvistamalla pystyy löytämään ratkaisut tutkittavien vaativimpiinkin näkemisen ongelmiin ihan itse – ilman kaverille kilauttamista saatikka yleisöltä kysymistä.

#merjakuusela
OEN jäsen