Palveluseteli käytössä alle puolessa Suomen kunnista

Kuntaliiton tutkimuksen mukaan selvästi alle puolet Suomen kunnista käyttää palveluseteleitä. Eniten palveluseteliä käytetään päivähoitoon, palveluasumiseen ja kotihoitoon. Näkemisen ja silmäterveyden toimialalla palveluseteliä voitaisiin hyödyntää heti esimerkiksi kaihileikkauksiin ja diabeetikkojen silmänpohjakuvauksiin.

– Rohkaisemme kuntia kokeilemaan palvelusetelin käyttöä. Se parantaa palvelun saatavuutta ja laatua sekä säästää kustannuksissa merkittävästi, korostaa NÄE ry:n toimitusjohtaja Panu Tast.

Tarkoitettu kaikille

Palveluseteli on käytössä tällä hetkellä noin 120 kunnassa Suomen yli 300 kunnasta. Käytössä on noin 400 tuotteistettua palveluseteliä. Palvelusetelillä voi hankkia sellaisia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka kunnan tai kuntayhtymän kuuluu järjestää asukkailleen. Se on tarkoitettu kaikille palveluita tarvitseville kansalaisille.

Palvelusetelin käyttö edistää sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Yksityisten tuottajien laaja verkosto mahdollistaa palveluiden paremman saatavuuden kaikkialla maassa.

Seteli lisää valinnanvapautta

Kunta tai kuntayhtymä päättää itse palvelusetelin käyttöönotosta sekä siitä, mihin kaikkiin palveluihin seteliä voi käyttää. Esimerkiksi kaihileikkauksia tehdään pian noin 70 000 vuosittain.

– Arviomme mukaan yhteiskunnan varoja voisi pelkästään niistä säästyä noin
14 miljoonaa euroa vuodessa, jos koko näkemisen ja silmäterveyden palvelupotentiaali otettaisiin tehokkaaseen käyttöön. Samalla palvelun laatu paranee, kun hoitoon pääsee nopeasti ja lähellä omaa kotia, Tast sanoo.

 

NÄE ry oli mukana Suomen Yrittäjien kanssa syyskuussa Helsingissä järjestetyillä Kuntamarkkinoilla. Tapahtumassa kerrottiin ja keskusteltiin monipuolisesti palvelusetelistä ja hankinnoista.

Palveluseteli lyhyesti

  • Setelillä voi hankkia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka kunnan tai kuntayhtymän kuuluu järjestää asukkailleen. Hankittava palvelu on vaihtoehto kunnan tuottamalle palvelulle.
  • Kunta päättää, ottaako se palvelusetelin käyttöön ja mihin palveluihin se antaa setelin.
  • Kunta määrittelee palvelutarpeen ja myöntääasiakkaalle palvelusetelin.
  • Palveluseteli voi olla kaikille käyttäjille samansuuruinen tai tulosidonnainen.
  • Asiakas valitsee itse palveluntuottajansa kunnan hyväksymien tuottajien joukosta
  • Seteli voi kattaa koko palvelun hinnan. On mahdollista, että asiakas maksaa lisäksi osan hinnasta itse.
  • Palveluissa, jotka ovat lain mukaan asiakkaalle maksuttomia, palvelu pitää saada maksutta myös palvelusetelillä.
  • Palvelutuottaja veloittaa palvelusetelin arvon kunnalta.