Tukea palvelualojen mainetyölle

Kaupan liiton uusi maineindeksi kuvaa eri toimialojen mainetta kansalaisten keskuudessa. Maineeseen on syytä kiinnittää huomiota, sillä se vaikuttaa niin edunvalvontatyöhön kuin parhaiden osaajien rekry- tointiin ja siten kaupan menestykseen. Yksittäisen yrityksen teoista voi olla seurauksia koko toimialalle ja toisaalta toimialan maineella on merkitystä yksittäisen yrityksen kilpailukyvylle.

Suomen on perinteisesti uskottu elävän ja kasvavan teollisuudesta ja viennistä. Kuluttajapalveluiden rooli kansantalouden rakentajana on kuitenkin koko ajan kasvanut ja kasvaa edelleen. Euromaissa palveluiden osuus arvonlisäyksestä on huomattavasti teollisuutta suurempi. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan Suomen 280 000 yrityksestä yli 70 prosenttia on palvelualan yrityksiä. Ylivoimaisesti suurin toimiala on kauppa: Suomessa kaupan alalla toimii yli 44 000 yritystä, jotka työllistävät yhteensä lähes 300 000 henkeä.

Suomessa palvelualojen maine ei näytä pysyvän todellisuuden perässä, ja perinteisesti niitä arvostetaan vähemmän kuin teollisuutta. Tuore maineindeksi vahvistaa käsityksen: eniten arvostetaan elintarviketeollisuutta ja paperiteollisuutta. Kolmannelle sijalle yltää kuitenkin vähittäiskauppa, ohittaen muut palvelualat reilusti.

Arvostuksen painopisteet kuitenkin muuttunevat tulevaisuudessa, sillä palveluita arvostavat eniten alle 25-vuotiaat nuoret. Nuorten naisten keskuudessa vähittäiskaupan maine on kaikista aloista paras, ja miehet arvostavat kuluttajapalveluista juuri vähittäiskauppaa. Kaupalla ja yksityisellä terveydenhuollolla on paras työnantajamaine nuorten naisten keskuudessa. Nuorten miesten keskuudessa kaupan työnantajamaine on kuluttajapalveluista paras heti eri teollisuudenalojen jälkeen.

Vähittäiskauppa sai hyvät kokonaispisteet kysyttäessä toimialan merkityksestä verojen maksajana, investoijana ja työllistäjänä, eli kauppa arvioitiin merkittäväksi yhteiskunnalliseksi ja taloudelliseksi toimijaksi, joka se toki onkin: Tilastokeskuksen mukaan kauppa on Suomen ylivoimaisesti suurin työllistäjä ja myös selvästi suurin investoija. Verojen maksajana kauppa pitää ykkössijoja niin maksettujen ansioverojen, yhteisöverojen kuin arvonlisäverojen määrissä, kertovat Verohallinnon tilastot.

Koko maineindeksi on Kaupan liiton jäsenten luettavissa osoitteessa kauppa.fi.

Maineindeksi julkistettiin Kaupan liiton järjestämässä Kaupan trendit 2017 -tapahtumassa 5.9.2017. Maineindeksi on tarkoitus toistaa vuonna 2019, joka mahdollistaa maineen kehityksen tarkkailun ja muutosten vertailun. Sen kehittämisen ja laajentamisen tavoitteina on kasvattaa palvelualojen tunnettavuutta ja nostaa niiden arvostusta.

Maineindeksissä ovat mukana seuraavat kuluttajapalvelut: yksityinen terveydenhoito, pankki ja rahoitus, vähittäiskauppa, ravintolat ja kahvilat, lentoliikenne ja rautatieliikenne. Teollisuudesta mukana ovat paperiteollisuus, konepajateollisuus ja elintarviketeollisuus. Indeksi koostuu 11 kysymyksestä viideltä eri aihealueelta. Aineiston keruusta vastasi Kantar TNS, joka muodosti indeksiä varten 3 000 18–79-vuotiaan kuluttajan otoksen verkkopaneelissa.

Palvelualojen maineindeksi on osa Aalto-yliopiston professori (Professor of Practice) Lasse Mitrosen kanssa tehtävää yhteistyötä.