Tupa täynnä Specsavers Clinical Conferencesissa

Torstaina Maailman näköpäivänä 12.10.2017 järjestettiin Helsingissä Paasitornin Kongressikeskuksessa jo seitsemättä kertaa optikoille tarkoitettu täydennyskoulutuspäivä, Specsavers Clinical Conference. Edellisvuosien tyyliin tilaisuuteen oli kutsuttu kaikki suomalaiset optikot, viimeisten vuosikurssien optikko-opiskelijat Helsingistä ja Oulusta sekä näytteilleasettajia. Clinical Conferenceen osallistui 470 optisen alan ammattilaista, joista suurin osa tuli Specsaversin ulkopuolelta.

Clinical Conference oli osa Specsaversin pohjois-eurooppalaisen koulutustiimin tapahtumaprojektia – vastaava tilaisuus järjestettiin samalla viikolla myös Hollannissa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Yhteensä Clinical Conferenceihin viidessä maassa osallistui yli 2 000 optisen alan ammattilaista!

Clinical Conference koostui jälleen kahdesta erilaisesta ohjelmasta: toinen suunnattiin optikoille ja toinen Specsaversin omille Optical Dispensereille, joiden ohjelmaan sisältyi mm. moniteholinssien valintaan liittyvää koulutusta sekä piilolinssikoulutusta. Optical Dispenserit ovat Metropolian kanssa yhteistyössä koulutettuja myyjiä.

Monipuoliset kansainväliset ja kotimaiset luennot vaikuttivat yleisön

Australialainen professori Harrison Weisenger avasi päivän luento-osuuden avaamalla tulevaisuuden kuvia optikon roolista ja vastuun kasvusta. Hän kertoi uusista teknologioista, paineesta, joka kohdistuu terveydenhuoltoon, ikääntymisestä sekä globaaleista trendeistä, ja siitä, mikä vaikutus niillä on tulevaisuuden näönhuollon ammattilaisten rooliin.

Tilaisuudessa käsiteltiin myös aihetta silmäsairaudet ja ajaminen, josta luennoi Australiassa asuva professori Jo-Ann Wood. Hän puhui aiheesta mitkä näkö- kenttään vaikuttavat asiat ovat tärkeimpiä testata turvallisen ajamisen näkökulmasta. Hän esitteli myös tutkimustuloksia aiheesta ja riskitekijöistä.

Professori José Manuel González-Méijome puhui kertakäyttölinssien käyttämisestä, niiden eduista ja miten niiden käyttöaste vaihtelee eri maissa.

Silmäkirurgi professori Tei James luennoi asiakastapauksia hyödyntämällä sarveiskalvon komplikaatioista.

Tohtori kandidaatti Robert Anderssonin aiheena oli silmän etuosien tutkiminen. Luennon aikana lavalla toteutettiin mikroskopointitutkimus, joka heijastettiin kaikille osallistujille.

Silmätautien erikoislääkäri Nina Hautala nosti tärkeän aiheen diabeteksen esille ja korosti, että diabeettinen retinopatia on usein oireeton jopa siinä vaiheessa kun hoito olisi tarpeen. Diabeettisen retinopatian löydöksiä voidaan havaita esimerkiksi silmänpohjakuvista, minkä vuoksi säännöllinen seuranta on tärkeää.

Ensi vuonna uudelleen

Tämänkin vuoden palautteen perusteella Clinical Conference oli jälleen erinomainen ja upea kokonaisuus: luennot koettiin mielenkiintoisina, inspiroivina ja hyödyllisinä sekä arvostettiin mahdollisuutta tavata kollegoita alalta.

Vuoden 2018 Clinical Conference tullaan järjestämään lokakuun 9 päivä, ja lisätietoa siitä tulee saataville myöhemmin. Tervetuloa myös silloin mukaan kehittämään omaa ammattitaitoa!

”Optometristien on uudistuttava, kehityttävä ja tehtävä yhä laajempaa yhteistyötä”

Suuren suosion saavuttanut Specsaversin vuosittainen koulutuspäivä tarjoili taas mielenkiintoisia luentoja optisen alan ammattilaisille. Koko päivän luentotarjonnasta mieleeni erityisesti jäivät professori Harry Weisingerin luento optometristien työnkuvan tulevaisuuden näkymistä ja professori Teifi Jamesin luento sarveiskalvon infiltraattien tunnistamisesta
ja anteorisesta uveiitista.

Harry Weisingerin luento ei jättänyt epäselväksi, että pysyäkseen teknologian kehityksen mukana ja asiakaspalvelun aallonharjalla, on optometristien ja optikkoliikkeiden uudistuttava, kehityttävä ja tehtävä yhä laajempaa yhteistyötä silmälääkärien kanssa. Optikkoliikkeiden ja optometristivastaanottojen vetovoima on saatava vastaamaan
teknologiaorientoituneen asiakkaan tarpeita, joka haluaa hoitaa asioitaan yhä enenevässä määrin etänä omalta tietokoneeltaan. Koko päivän anti oli mielenkiintoinen ja opintäyteinen ja kaksi edellä mainittua luentoa vain pieni otos kaikista päivän aikana kuulluista mielenkiintoisista luennoista.

Specsin koulutuspäivässä nähdään taas ensi vuonna!

Kirsi Heino

Optometristi, ortoptisti

Specsavers Clinical Conference

  • toteutettu vuodesta 2011 lähtien
  • järjestäjä Specsaversin koulutustiimi
  • alunperin Specsaversin työntekijöille, avoin kaikille vuodesta 2015
  • tavoitteena tarjota laadukasta täydennyskoulutusta

Lisätietoa ja kuvia www.clinicalconference.fi tai https://www.facebook.com/clinicalconference/

Specsavers Green Club

Tilaisuudessa oli esillä myös Specsavers Green Club, johon liittyi jälleen runsaasti uusia jäseniä.

Kaikille optisella alalla työskenteleville tarkoitettu Specsavers Green Club on alan ammattilaisten yhteinen verkkoalusta, johon liittymällä optikot saavat käyttöönsä ja uusia koulutusmateriaaleja kuukausittain. Green Clubin kautta voi ansaita täydennyskoulutuspisteitä, mutta sen tarkoituksena on myös painottaa jatkuvan kehittymisen tärkeyttä optikon ammatissa.

Optikon rooli on muuttumassa ikääntyvän väestön ja terveyspalveluille kasaantuvan paineen myötä. Antamalla optikoille mahdollisuus ansaita täydennyskoulutuspisteitä vaivattomasti voidaan varmistaa, että optikkojen ammatillinen osaaminen ja kliiniset taidot pysyvät ajan tasalla.

Lisätietoa Green Clubista voi lukea osoitteessa: www.spectrum-blog.eu/fi/