Tyrniöljysuihke vaikuttaa nopeasti kuivasilmäisyyden oireisiin

Piilosetin tekemä kehitys- ja tutkimustyö tyrniöljysuihkeesta paljastaa kiinnostavan yhteyden kuivasilmäisyyden hoitoon. Tutkimus sai kansainvälistä huomiota myös kesäkuussa SOE-kongressissa Barcelonassa.

Piilosetin BioDrop MD Spray on tiettävästi ensimmäinen tyrnin siemenöljymikroemulsion sisältävä paikallisesti annosteltava silmänhoitotuote. Idea tyrniöljyn käyttämiseen silmien paikallishoidossa syntyi FT Riikka Järvisen ja FT Petra Larmon väitöskirjatöiden ohessa Turun yliopiston Elintarvikekemian laboratoriossa. Tutkimuksen ”Effects of a sea buckthorn oil spray emulsion on dry eye” tavoitteena oli tuotteen tehokkuuden ja turvallisuuden selvittäminen kuivasilmäisyyden hoidossa, sekä CE-merkinnän ja myyntiluvan saaminen uudelle tuotteelle.

Tulosten nopeus yllätti tutkijat

Tutkimusryhmään kuului useita henkilöitä eri organisaatioista. Tutkimuksen päävastuun kantoi tuotekehityspäällikkö FT Petra Larmo torniolaisesta Aromtech Oy:stä, joka valmistaa mm. tyrnin siemenöljyä ja on kehittänyt siitä lääkinnällisiin laitteisiin soveltuvan öljylaadun. Dosentti FT Jarmo Laihia ja FT Riikka Järvinen tuotekehitystiimeineen Finnsusp Oy:stä (Piiloset) Liedosta kehittivät tuotteen mikroemulsioformulaation ja suorittivat koko tuotteen tuotekehityksen sekä validoinnit ennen tutkimusvalmisteiden tuotantoa.

Tutkimuspaikkana toimi Turun Silmäexpertit Oy, jossa tutkijalääkärinä toimi dosentti Minna Sandberg-Lall. Tilastoanalyysit teki Raisiossa toimiva EL Statistics. Lisäksi mukana olivat Turun yliopiston Elintarvikekemian ja kehityksen professorit Baoru Yang ja Heikki Kallio.

Tutkimuksen tärkein tieto oli se, että tutkittava tuote on turvallinen käyttää. Toiseksi suihke todella näytti tehoavan oireisiin henkilöillä, joilla on silmälääkärin toteama keskivaikea tai vaikea kuivasilmäisyys.

– Täysin odottamaton ja myönteinen yllätys oli se, että kuivasilmäisyyden koettuja oireita mittaava indeksiluku osoitti oireiden lievittyneen reilusti jo yhdessä päivässä ja että lievittyminen jäi pysyväksi suihkeen käytön jatkuessa. Osasimme toivoa muutosta parempaan ehkä viikon tai kahden jälkeen, joten tulosten positiivisuus ja nopeus yllätti meidätkin, tutkimusryhmä kertoo.

Tutkimus esillä SOE-kongressissa

Tutkimustulokset valmistuivat juuri sopivasti ennen arvostetun European Society of Ophtalmology SOE-kongressin tutkimusabstraktien jättöpäivää, joten lyhennelmä kirjoitettiin ja lähetettiin sinne. Abstraktin hyväksymisen jälkeen suullisen esityksen kävi pitämässä tutkijalääkäri itse.

– Esitykselle annettu aika oli kongressin lopulla ja esitys sujui hyvin. Seuraavaksi keskitytään artikkelin kokoamiseen. Hyvä tutkimusartikkeli on kuitenkin se, joka jää elämään ja on kaikkien saatavilla.

Koko tutkimuksesta on kirjoitteilla tutkimusartikkeli julkaistavaksi kansainvälisessä vertaisarvioidussa tiedelehdessä. Muita lisätutkimuksia ei ole tarkoitus suorittaa.

– Lääkinnällisten laitteiden markkinoille tulemisen jälkeen niiden kliinistä turvallisuutta ja toimintaa seurataan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti jatkuvana prosessina tuotteen elinkaaren loppuun saakka. Piiloset on kehittämässä uusia innovatiivisia tuotteita, joiden kliiniset tutkimukset ovat oma tarinansa.

Haastateltavat:
Jarmo Laihia, dos., FT, tuotekehityskemisti, Piiloset Riikka Järvinen, FT, Kemia-ryhmän johtaja, Piiloset