Optisen alan vähittäiskauppa niiasi pitkän kasvun jälkeen

Vuoden alusta kasvaneen optisen alan vähittäiskaupan arvo supistui vuoden kolmannella neljänneksellä 1,2 prosenttia. Liikevaihto oli hieman yli 79 miljoonaa euroa. Hyvin sujuneen silmälasikaupan tekemää tulosta söivät heikosti kehittyneet aurinkolasien ja piilolinssien myynti. Koko vuotta tarkastellen alan liikevaihto oli kuitenkin edelleen puoli prosenttia plussalla. Toimialan koko myynnin arvo kolmelta ensimmäiseltä kvartaalilta oli yli 240 miljoonaa euroa.

Suurin osa myynnistä syntyi silmälasien kaupalla, joka kolmannella kvartaalilla kasvoi 1,3 prosenttia niin liikevaihdolla kuin volyymilla mitaten. Silmälaseja myytiin 261 000 paria yli 67 miljoonalla eurolla. Myös koko kulunutta vuotta tarkastellen silmälasien myynti kasvoi. Kauppaa käytiin yli 180 miljoonalla eurolla.

Silmälasien keskihinnassa ei tapahtunut suuria muutoksia: niiden arvonlisäverollinen keskihinta oli sekä kolmannella neljänneksellä että koko kuluneena vuonna noin 260 euroa. Kolmannella kvartaalilla yksitehosilmälasien keskihinta oli 172 euroa ja monitehojen 391 euroa. Määrällisesti moniteholasit muodostivat 40 prosenttia silmälasien kaupasta.

”Vaikka koko toimialan liikevaihto laski hieman, silmälasien kappalemääräinen myynti jatkoi kasvuaan vuoden kolmannella neljänneksellä”, Specsaversin maajohtaja Erkki Tala toteaa.

”Optikkopalveluiden pidemmän aikavälin kysyntää vahvistavat esimerkiksi väestön ikääntymisen mukanaan tuomat näkemisen ja silmäterveyden haasteet”, Tala sanoo.

Näkemisen ja silmäterveyden palveluita tarvitaankin Suomessa hyvin laajasti: kaikissa ikäluokissa ja monenlaisiin tarpeisiin. Suomen väestöstä lähes 70 % tarvitsee näönkorjausta; yli 70-vuotiaiden ikäryhmässä lähes kaikki. Kaiken ikäiset, ja lisääntyvissä määrin lapset, viettävät erilaisten näyttöjen ja päätelaitteiden äärellä yhä enemmän aikaa, niin työssä, vapaa-ajalla kuin sosiaalisesti.

”Optikkoliikkeet ovatkin myös paljon muuta kuin silmä- ja piilolasimyymälöitä. Vuosittain 1,2 miljoonaa suomalaista saa optikko- ja silmälääkäripalvelut optikkoliikkeistä, kattavasti koko maassa”, Tala muistuttaa.

Supistunutta liikevaihtoa selittää heikosti kehittynyt piilolinssien ja laatuaurinkolasien myynti. Piilolinssien kaupan liikevaihto putosi lähes kymmenen prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä, ja myös volyymilla mitaten piilolaseja myytiin edellisvuotta vähemmän. Piilolinssien kaupan volyymi oli kuitenkin edelleen 2,3 prosenttia plussalla vuoden kolmea ensimmäistä neljännestä tarkastellen.

Laatuaurinkolasien myynti pieneni kolmannella kvartaalilla viitisen prosenttia niin liikevaihdolla kuin volyymilla mitaten. Niitä myytiin 73 000 paria, hieman yli neljällä miljoonalla eurolla. Laatuaurinkolasien kaupan volyymi vuoden alusta lähtien on kuitenkin hieman viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa suurempi; niitä myytiin 255 000 paria.

”Viime kesän kylmät ja sateiset säät näkyvät aurinkolasien myynnin kehityksessä heinä-syyskuussa”, sanoo Näkemisen ja silmäterveyden toimiala NÄE ry:n toimitusjohtaja Panu Tast.

”Piilolinssejä taas käytetään Suomessa hyvin vähän kansainvälisesti verraten. Tuoteryhmä on altis heilahteluille, koska käyttäjäkunta on pienehkö ja toisaalta monien piilolasikäyttö satunnaista”, kertoo Tast.

Optisen alan vähittäiskaupan tilastoinnin tekee tutkimuslaitos GfK ja se perustuu suoran kassajärjestelmätiedon käyttöön. *Yksityisten silmäterveyspalveluiden markkinaa koskeva arvio perustuu Kelan, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja NÄE ry:n tietoihin.

Tutustu toimialakatsaukseen täällä: 14.11.2017 Toimialakatsaus Q3/2017

Lisätietoja:

Erkki Tala, maajohtaja, Specsavers Finland Oy, p. 040 5741192 erkki.tala@specsavers.com
Panu Tast, toimitusjohtaja, Näkemisen ja silmäterveyden toimiala NÄE ry, p. 040 5422 227, panu.tast@www.naery.fi