Digitalisaatio ja osaamiseen panostaminen vievät silmäterveyden palveluita eteenpäin – toimialapalkinnot jaettiin

Vuoden Optikko 2017 on optometristi Heli Karvonen, jonka aktiivinen ja positiivinen asenne ja toiminta vauhdittavat koko alan kehitystä. Vuoden Näköteko 2017 -palkinto myönnettiin Kide Systems Oy:n Optoflow -tietojärjestelmälle, joka digitalisoi merkittävällä tavalla alan toimintaa parantaen asiakkaan saamaa silmäterveydenhuollon palvelua.  

Näkemisen ja silmäterveyden toimiala NÄE ry:n ja Suomen Optometrian Ammattilaiset ry:n myöntämä Vuoden Optikko -tunnustus ja Messusäätiön myöntämä Vuoden Näköteko -tunnustus jaettiin tänään 13.1. Näe2018 -tapahtumassa Helsingissä.

Vuoden Optikko -tunnustus jaetaan vuosittain ansioituneelle tai poikkeuksellisen suorituksen tai teon tehneelle Suomessa laillistetulle optikolle. Vuoden Näköteko myönnetään henkilölle, yritykselle tai yhteisölle, joka on edistänyt hyvää näkemistä erityisellä tavalla tai tuonut hyvän näkemisen vaikutuksia ja ratkaisuja tunnetuksi yhteiskunnassa.

”Tänä vuonna huomionosoituksissa korostuu toimialan kokonaisvaltainen, ennakkoluuloton kehittäminen ja eteenpäin vieminen”, sanoo Näkemisen ja silmäterveyden toimiala NÄE ry:n toimitusjohtaja Panu Tast.

”Teknologinen kehitys ja toisaalta yhteiskunnalliset murrokset, kuten sote-uudistus ja väestön ikääntyminen, muuttavat alaamme vauhdilla. Jotta uusiin mahdollisuuksiin voidaan onnistuneesti tarttua, tarvitaan alan sisäistä draivia ja positiivisuutta, jota tämän vuoden palkituilla on”.

Vuoden Optikko 2017 – Heli Karvonen

Lappeenrannan ja Imatran Instrumentarium-liikkeissä myymäläpäällikkönä sekä Itä- ja Kaakkois-Suomen yritysmyyntivastaavana toimiva optometristi Heli Karvonen (s. 1969) on valmistumisestaan lähtien kehittänyt osaamistaan monin koulutuksin. Täydennyskoulutuspisteitä onkin kasassa lähes viisikymmentä.

”Heli Karvonen on aktiivinen, osallistuva, positiivinen, ajan hermolla oleva optometristi. Hän on jatkuvasti ylläpitänyt ja kehittänyt ammattitaitoaan ja peräänkuuluttaa samaa myös muilta”, kertoo NÄE ry:n Tast yksimielisen valinnan perusteista.

Pitkään Instru Optiikan palveluksessa työskennellyt Karvonen on uransa alusta lähtien osoittanut toimeliaisuutta, luovuutta ja ratkaisukeskeisyyttä. Esimerkiksi pulman omien työtuntiensa riittämättömyydestä Sodankylän liikkeessä hän ratkaisi perustamalla sivuliikkeen naapurikuntaan Kittilään vastavalmistuneena optikkona. Nykyisin Karvonen myös kouluttaa kollegoitaan. Aiemmin hän on mm. toiminut Suomen Optometrian Ammattilaiset SOA:n hallituksessa.

Optikon työkalut ovat pitkän uran aikana vaihtuneet juotoslaitteesta silmänpohjakameroihin ja näkökenttätutkimuslaitteisiin. Karvonen pitää suuntaa hyvänä. ”Optikon työn arvostus kasvaa, kun asiakas kokee optikolla olevan nykyaikaiset tiedot ja taidot näköterveydestä. Toivon, että ammattitaitoamme näkemisen asiantuntijoina tullaan jatkossa hyödyntämään laajemmin”, Karvonen sanoo.

Hyvinkääläissyntyinen kahden jo aikuisen pojan äiti kertoo aina nauttineensa työstään ja saavansa siitä voimaa myös muun elämän haasteista selviämiseen. Parasta on tavallinen arki, jossa monipuolinen työ ja mieluisat urheilu- ja matkailuharrastukset ovat tasapainossa. ”Olen lapsillenikin sanonut, että kannattaa opetella nauttimaan arjesta ja tehdä siitä mieleinen, sillä niitä arkipäiviä on vuodessa paljon enemmän kuin juhlapäiviä ja lomia”, Karvonen sanoo.

”Hienoa, että Vuoden Optikko -huomionosoitus myönnetään kaltaiselleni ”tavalliselle” myymälätyötä tekevälle optikolle”, Karvonen iloitsee. Hän arvioi oman innostuksen välittyvän helposti asiakkaille ja erityisesti kollegoille. ”Olen kiitollinen, että työnantajani on mahdollistanut jatkuvan eteenpäin menemisen. Yhdessä kehitymme yksilöinä, yrityksenä ja toimialana”, hän summaa.

Vuoden Optikko Heli Karvonen.
Kuva Ella Kaidesoja.

 

Vuoden Näköteko 2017 – Optoflow-tietojärjestelmä

Optoflow on Oulussa pääkonttoriaan pitävän terveysteknologiayrityksen Kide Systems Oy:n vuonna 2015 lanseeraama tietojärjestelmä. Se mahdollistaa erilaisten silmän terveystutkimusaineistojen – esimerkiksi silmänpohjakuvien, OCT-tutkimusten ja näkökenttätutkimusten – arkistoinnin, tarkastelun, jakamisen ja hallinnoinnin samassa järjestelmässä.

Tutkimuksia tehdään monenlaisilla ja vaihtelevan ikäisillä laitteilla. Tiedon digitalisointi ja keskittäminen yhdelle alustalle tehostaa toimintaa merkittävästi: optikoiden ja silmälääkärien välinen yhteistyö sujuvoituu, ja tieto liikkuu turvallisesti ja suojatusti. Optoflow onkin vain parissa vuodessa levinnyt hyvin laajaan käyttöön; Suomen noin 700:sta optikkoliikkeestä se on käytössä jo noin 200:ssa sekä Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa yli 400:ssa optikkoliikkeessä.

”Optoflow-järjestelmä vaikuttaa kansallisella tasolla alamme toimintavalmiuksiin ja tehostaa kuluttajan saamien näönhuoltopalveluiden kokonaisvaikuttavuutta”, kertoo NÄE ry:n Panu Tast valintaperusteista. ”Huomionosoituksella haluttiin myös muistuttaa toimialan jo päättyneiden Tekes-hankkeiden tuloksista: Optoflow on jalostunut menestyneeksi, vientikelpoiseksi tuotteeksi Tekes-hankkeiden myötä.”

”Optikkoliikkeiden ja siellä toimivien silmälääkärivastaanottojen kytkeminen terveydenhuollon muihin palveluihin on Optoflow’n ansiosta huomattavasti vaivattomampaa. Järjestelmä parantaa yhteistyötä perinteisen optikkoliiketoiminnan ja muun terveydenhuollon välillä”, Tast kertoo.

Kide Systemsin perustaja, osakas Kimmo Wuotila arvioi, että tämän vuoden loppuun mennessä Optoflow on käytössä jo noin 380 toimipisteessä eli yli puolessa Suomen optikkoliikkeistä. Se on markkinoiden ainoa CE-hyväksytty ja ISO-sertifioitu järjestelmä, joka täyttää mm. EU:n ja sosiaali- ja terveysministeriön vaatimukset.

”Rajapinnat niin yksityisen kuin julkisen terveydenhuollon toimijoihin löytyvät, joka osaltaan tukee mm. sitä, että julkinen terveydenhuolto voi potilasturvallisesti ja tehokkaasti ulkoistaa tutkimuksia ja operaatioita yksityisille optikkoliikkeille”, Wuotila kertoo järjestelmän tarjoamista mahdollisuuksista sote-uudistukseenkin viitaten.

Vuoden Näköteon 2017 vastaanotti Kimmo Wuotila, Kide Systems Oy:n perustaja ja osakas.
Kuva Ella Kaidesoja.

Lisätietoja:
Heli Karvonen, myymäläpäällikkö, optometristi, alueellinen yritysmyyntivastaava, Instru Optiikka Oy, p. 040 1830 180, heli.karvonen@instru.fi

Panu Tast, toimitusjohtaja, Näkemisen ja silmäterveyden toimiala NÄE ry, p. 040 5422 227, panu.tast@www.naery.fi

Kimmo Wuotila, osakas, Kide Systems Oy, p. 040 5246 757, kimmo.wuotila@kidesystems.com