Metropolian laadukas opetus vakuutti ECOO:n

Akkreditointiryhmä European Council of Optometry & Optics (ECOO) -järjestöstä vieraili Metropolian optometrian tutkinto-ohjelmassa viime marraskuussa. Käynti oli osa arviointiprosessia, jossa ryhmä arvioi suomalaisen optometristitutkinnon tasoa, joka osoittautui erinomaiseksi. Hyvä Metropolia!

ECOO akkreditoi suomalaisia koulutusohjelmia

ECOO:n akkreditointiryhmä tuli arvioimaan opetusta, välineitä ja opetustiloja Metropolian ammattikorkeakoulussa 6.–8.11.2017. Vierailuilla olivat Adrian Jennings, Bob (Robert) Chappell, Brendan Barrett ja Pedro Monteiro, jotka kaikki edustavat ECOO:n eri osa-alueita. Ryhmän tarkoituksena oli saada mahdollisimman laaja-alainen kuva optometrian opetuksesta ja sen tasosta Suomessa.

ECOO:n ottivat Metropoliassa vastaan Satu Autio ja Pia Mäkelä, jotka olivat keränneet arvioijille ennen tapaamista tietoa mm. opetussuunnitelmasta, opettajakunnasta ja Metropoliasta.

– Varsinainen arviointiprosessi alkoi jo kesäkuussa 2017. Tietoa opetuksesta kerättiin runsaasti ja hyvissä ajoin ennen vierailua. Lisäksi kaikki opettajat olivat mahdollisuuksien mukaan haastatteluissa läsnä vierailun aikana marraskuussa, Mäkelä kertoo prosessin kulusta. Myllypuron tuleva kampus herätti keskustelua

ECOO:n arviointivierailu Metropoliassa alkoi oppimisjohtaja Tapani Martin ja optometrian tutkintovastaavan Saija Flinkkilän tapaamisella. Sen jälkeen arviointiryhmä seurasi luentoja ja käytännön opetusta kahden päivän ajan. He myös haastattelivat opettajia, harjoitteluohjaajia ja työnantajia sekä eri ryhmien opiskelijoita ja juuri valmistuneita.

– Opiskelijoita oli tiedotettu vierailusta etukäteen, joten he suhtauivat haastatteluihin ja seurantaan rennosti, Mäkelä kertoo. Lisäksi arviointiryhmä tutustui nykyisiin opetustiloihin ja opetus- ja arviointimateriaaleihin sekä tulevan kampuksen tilasuunnitelmiin.

– Raati painotti erityisesti tulevaa opetustamme Myllypurossa ja uusien tilojemme käyttömahdollisuuksia lukuisampien asiakas- ja potilaskokemusten mahdollistamiseksi opiskelijoillemme.

Lisää käytännön opetusta silmäsairauksista

Arviointi sujui Metropoliassa hyvin. Etenkin opetusjärjestelyt, opettajien omistautuneisuus työlleen ja opiskelijoiden sitoutuminen ja innostuneisuus alaa kohtaan tekivät ECOO:n edustajiin suuren vaikutuksen.

– Alustavan päätösehdotuksen mukaan onnistuimme jopa ennakko odotuksiamme paremmin. Suurin osa opetuksesta läpäisi arvioinnin. Harva oppilaitos on saanut heti täyttä akkreditointia tähän mennessä, useimmiten rajoittavana tekijänä on vaativien asiakaskokemusten puute silmä- ja yleissairauksien suhteen, niin myös meidän koulutuksessamme.

Keskusteluissa nousi esiin tarve kehittää yhteistyötä silmälääkäreiden kanssa. Opiskelijoiden katsottiin tarvitsevan myös enemmän kokemusta silmäsairauksista ja niiden hoidosta käytännön tasolla.

– Tarvetta oli sekä nähdä enemmän silmäsairaita että tutkia enemmän asiakkaita, joilla oli jokin erityisongelma ratkaistavaksi, liittyipä se sitten heikkonäköisyyteen, piilolaseihin tai silmä- ja yleissairauksiin, Mäkelä kertoo.

Tavoitteena täysi akkreditointi lähivuosina

Akkreditoijat arvioivat vielä käynnillä saatuja täydentäviä tietoja, jonka jälkeen päätösehdotus tuli Metropolian kommentoitavaksi viime vuoden lopussa 27.12. Nyt odotetaan ECOO:n kevään kokouksen lopullista, virallista päätöstä Metropolian opetuksen akkreditoinnin laajuudesta. Prosessi on Mäkelän mukaan ollut erittäin kannattava kokemus.

– Nyt suoritettu akkreditointi antaa vahvan pohjan kehittää opetusta pidemmälle kliinisessä osaamisessa. Tämä mahdollistaisi Eurooppa Diplomin vaatimusten mukaisen täyden akkreditoinnin ehkä jo lähivuosina. Paljon tietysti riippuu siitä, millaisia resursseja saamme opetuksen kehittämiseen ja miten onnistumme järjestämään yhteistyötä myös silmälääkärien kanssa.

Mitä akkreditointi tarkoittaa?
Akkreditoidusta koulutusohjelmasta valmistunut optometristi saa ammattioikeudet kaikissa kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Akkreditoinnin myöntää ECOO. Järjestö on ainoa optometrian EU:n koulutusohjelmia akkreditoiva taho.