Näe2018: luentoraportit

Jäikö jokin luento kuulematta? Luentoraatimme kertoo, mikä Optometriapäivien luennoilta jäi erityisesti mieleen ja mitä uutta tai kiinnostavaa ne opettivat.

Optometristin hyvä glaukooman seuranta
Pasi Hiukka

”Suomessa arvioidaan olevan noin 50 000 diagnosoimatonta glaukoomapotilasta. Toimivalla yhteistyöllä optikot ja silmälääkärit löytävät nämä tarpeeksi ajoissa, mikä tarkoittaa, että potilas pääse hoitoon jo taudin alkuvaiheessa. Glaukooma on yli 65-vuotiailla toiseksi yleisin näkövammaisuuden aiheuttaja.

Optometristin hyvä glaukoomaseuranta pitää sisällään tarpeeksi kattavan näöntutkimuksen, joka tehdään Optometrian Eettisen Neuvoston kirjaamien ohjeiden mukaan. Sukurasitteen lisäksi on hyvä muistaa kartoittaa myös muut riskitekijät. Potilaalle on hyvä antaa aina kirjallinen lähete mukaan, jos hänet ohjataan silmälääkärille. Näin tiedonkulku ja yhteistyö on toimivaa silmälääkäreiden ja optikoiden välillä. Kantaan muistetaan kirjata aina ICD-10 koodeilla, varmuusasteena epäily.

Optometristi Pasi Hiukka oli luennoimassa optometriapäivillä glaukoomasta edellisen kerran vuonna 2016 ja luennon aluksi hän kyselikin, kuinka moni tutkii silmän terveyttä enemmän kuin kaksi vuotta sitten ja vastaus taisi yllättää itse luennoitsijankin. Osallistujista suuri osa ilmoitti tutkivansa silmän terveyttä enemmän kuin kaksi vuotta sitten. Hieno juttu!”

RAPORTOI: TANJA LEHTI

Optometristin hyvä silmänpohjan ikäräppeuman seuranta
Päivi Nokipii

”Optometrian eettisen neuvoston työryhmän laatiman hoitosuosituksen mukaan erinomaiseen AMD:n seurantaan kuuluu visuksen tason tarkkailu, biomikroskopia ja OCT-kuvat. Periaatteessa kaksi ensimmäistä kuuluvat jokaiseen optometristin suorittamaan tutkimukseen, joten nämä ovat meille jo tuttua asiaa. Tähän kun voidaan lisätä OCT-kuva, täyttyy monessa tapauksessa hoitosuosituksen mukainen erinomainen seurantataso. Lisäksi lääkäri voi tarvittaessa määrätä silmänpohjakuvat ja fluoresiiniangiografian. Seuranta tehdään yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa, mutta optometristeillä on kompetenssi seurannan tuottamiseen ja palvelun tarjoamiseen.

Toinen hyvin mieleen jäänyt asia on elintapojen ja yleisen terveydentilan vaikutus AMD-riskiin. Jokaisessa anamneesissa saamme tiedon, onko asiakkaalla verenpainetta, korkea kolesteroli tai diabetes. Nämä yhdistettynä tupakointiin kasvattaa jo paljon riskin sairastua makuladegeneraatioon. Tästä meidän tulisi voida puhua asiakkaalle.

Kiinnostavaa minusta AMD:n hoidossa on ravinnon kautta tutkitusti saatu hyöty keskivaikean tai pitkälle edenneen rappeuman hoidossa.”

RAPORTOI: MIIA JOKINEN

Myopia Management
Bruce Evans

”Bruce Evans, optometrian professori Lontoon Southbank yliopistosta luennoi myopian hoidosta piilolinsseillä. Myopia on merkittävästi lisääntynyt ihmisillä etenkin Aasian maissa johtuen elintapojen sekä elinympäristöjen muutoksesta. Myopisoitumisen mekanismeista on nykyisin paljon tutkimustietoa ja sen myötä myöskin myopisoitumisen ehkäisyyn ja vähentämiseen on kehitetty uusia menetelmiä. Koska myopisoitumiseen vaikuttaa tarkannäönalueen tuottaman kuvan lisäksi myös verkkokalvon reuna-alueiden tuottama informaatio on piilolinssi ihanteellinen ominaisuuksiltaan myopian hoitoon. Myös piilolinssien valmistajat ovat alkaneet kehittää juuri myopian hoitoon tarkoitettuja piilolinssejä. Luento antoi hyvän katsauksen myopian kehittymiseen ja myopisoitumisen hoitoon.

Meet the needs of the presbyopia of today
Indie Grewal

Presbyopiasta ja piilolinsseistä luennoi BSc (Hons), MC Optom DipTp(IP), FBDO, FBCLA, Optometristi Indie Grewal. Luento käsitteli monitehopiilolinssien sovitusta, onnistuneella piilolinssisovituksella saavutettua asiakassuhdetta ja silmälaseja käyttävän asiakkaan tuoterepertuaarin laajentamista myös piilolinssipuolelle. Esille nousi sovituksessa tavallistakin tärkeämmäksi osoittautunut piilolinssin asemoituminen asiakkaan sarveiskalvolle. Jos piilolinssin optinen keskusta ei asemoida asiakkaan näköakselille, ei voida saavuttaa täysin tyydyttävää näkömukavuutta.

Monitehopiilolinssin toimivuudelle oikea istuvuus on ensiarvoisen tärkeää. Indie Grewal oli kerännyt esitykseensä esimerkkejä omista asiakastapauksistaan, jotka havainnoivat oivallisesti oikean asemoitumisen merkitystä näkemiseen.”

RAPORTOI: KIRSI HEINO