Opinnäytetyö: Sovellussuunnitelma stereogrammiharjoitteiden tekemiseen älylaitteella

Sara Jyrkinen ja Henna Roivainen toteuttivat opinnäytetyönään suunnitelman OXEYE-älylaitesovelluksesta, jonka avulla perinteiset stereogrammiharjoitteet voitaisiin tuoda älylaitesovellukselle. Sovellus tarjoaisi uuden työvälineen optikoille ja ortoptisteille.

Sara Jyrkisen ja Henna Roivaisen opinnäytetyön aihe syntyi tarpeesta nykyaikaistaa stereogrammiharjoitteiden perinteiset paperille printatut kuvat, jotka kuluvat ja katoavat helposti. Lisäksi kiinnostus heräsi myös älylaitteiden käytön tarjoamien lisäominaisuuksien hyödyntämiseen stereogrammiharjoitteiden tekemisessä.

– Valtaosa ihmisistä käyttää nykyään älylaitteita, ja ajattelimme, että harjoitteita voisi olla helpompi tehdä esimerkiksi matkapuhelimen avulla. Kun ideoitamme vastaavaa valmista sovellusta ei löytynyt, päätimme suunnitella sellaisen itse opinnäytetyönämme.

Älylaitesovelluksella on etunsa

Opinnäyte kattaa suunnitelman, joka pyrkii mahdollisimman tarkasti kuvaamaan OXEYE-sovelluksen ominaisuudet, kuten harjoitekuviot, sovelluksen ulkoasun ja siihen sisältyvät asiakasohjeet. Tärkeimpänä tavoitteenaan sovelluksen suunnittelussa Jyrkinen ja Roivainen pitivät asiakkaiden motivaation lisäämistä.

– Halusimme, että sovelluksen avulla harjoitteita jaksettaisiin tehdä säännöllisesti. Lisäksi halusimme älylaitteen olevan ainoa tarvittava harjoiteväline, jotta erillisiä suodatinlaseja ei tarvittaisi. Jyrkisen ja Roivaisen mukaan OXEYE-sovelluksella on myös useita etuja perinteisiin harjoitemenetelmiin nähden. Oleellisimmiksi he mainitsevat harjoitteiden tekoon liittyvän pelillisyyden, ja harjoitteiden tekemisestä muistuttavat hälytykset, jotka motivoivat asiakasta. Muistutukset silmien lepuuttamisesta harjoitteiden lopuksi sekä aina saatavilla olevat harjoiteohjeet taas lisäävät turvallisuutta ja selkeyttä. Sovellus mahdollistaa myös testikuvioiden etäisyyden ja koon säätämisen, sekä liikkuvien testikuvioiden käytön. Lisäksi harjoiteaktiivisuutta voidaan seurata omalta sivultaan.

Sovellussuunnitelma valmis tulevaisuutta varten

Sovelluksen käytännön toteutus jäi toistaiseksi uupumaan haastavuutensa vuoksi, mitä sekä Jyrkinen että Roivainen harmittelevat. Sovellus olisi kuitenkin toteutettavissa laaditun suunnitelman pohjalta, ja edelleen valmis jatkotutkimukselle ja -kehitykselle.

– Moni alalla toimiva henkilö tuntui pitävän sovellusta tarpeellisena, ja tuovan harjoitteet nykyaikaan. Saamamme palaute ja kannustus motivoivatkin meitä huomattavasti omassa työskentelyssämme, Jyrkinen ja Roivainen kiittävät.

Lue koko opinnäytetyö: theseus.fi