Pääkirjoitus: Oikeudet on ansaittava, vastuu seuraa mukana.

Minulla on tällä hetkellä kolmenlaisia kollegoja: 1) optometristit, 2) optikot ja 3) optikko, optometristi AMK. Kaikki ovat laillistettuja optikoita, mutta optometristit ovat henkilöitä, joilla on rajoitettu lääkkeenmääräämisoikeus. He saavat tehdä refraktiivisia näöntutkimuksia, ja siinä samassa he eivät ainoastaan saa, vaan heidän täytyy jokaisen tutkimuksensa yhteydessä ottaa kantaa silmän terveyteen. He eivät voi olla käyttämättä silmäterveyden osaamistaan. Mikäli he eivät käytä osaamistaan, ja myöhemmässä vaiheessa esim. silmälääkäri löytää silmästä jotakin, joka olisi pitänyt löytyä, kun asiakkaalle olisi tehty hyvän silmienterveyskäytännön mukainen tutkimus, viranomaiset voivat joutua tutkimaan oikeuksien käytön laiminlyöntiä.

Optikko on aikanaan kouluttautunut ns. vanhaan hyvään aikaan. Hänellä ei ole oikeutta käyttää lääkeaineita eikä optometristin kaltaisia valmiuksia arvioida silmäterveyttä, mutta hän voi suorittaa refraktiivisia näöntarkastuksia. Kun hän aloittaa tarkastuksensa, niin olisi ehkä viisasta kertoa asiakkaalleen, mitä eroa on optometristin näöntutkimuksella ja optikon näöntarkastuksella. Lienee turvallisinta merkitä asia potilaskorttiin ja kertoa, että asiakas on ymmärtänyt asian.

Optikko, optometristi AMK on silmäterveyden tutkimusvalmiuksiltaan hyvin samankaltainen kuin optikko. Itse olen aloittanut optometristiksi kouluttautumisen yli 40 vuotta sitten. Tämä matka on ollut ja on mielenkiintoinen. Mitä enemmän olen itse oppinut, sitä enemmän olen saanut ohjata asiakkaitani tarkoituksenmukaisiin jatkotutkimuksiin. Toimivat ja kollegiaaliset yhteistyöt optisen kaupan ammattilaisten, optometristien ja silmälääkäreiden kanssa ovat erittäin tärkeitä. Kun yhteistyökuviot ovat puolin ja toisin luottamukselliset ja arvostavat niin tulevaisuudessa me olemme mukana tekemässä maailman parasta näönhuoltoa Suomessa.

Vain näin toimimalla me vastaamme siihen haasteeseen, jonka lainsäätäjä on nähnyt hyväksi tehdä. Kun teemme yhdessä töitä, ja opimme toinen toisiltamme, saamme huikean mahdollisuuden hoitaa ja ohjata suomalaisen näönhuollon asiakkaita näkemisen iloihin terveillä, hyvin hoidetuilla silmillä.

Pekka Palmu
optometristi
NÄE ry:n hallituksen puheenjohtaja