Toimivaa yhteistyötä: Salakavala glaukooma kuriin yhdessä

Suomessa on liki 100 000 diagnosoitua glaukoomapotilasta ja arviolta kymmenet tuhannet sairastavat silmänpainetautia tietämättään. Glaukoomayhdistyksen tavoitteena on löytää kaikki glaukoomaa sairastavat ja auttaa heitä saamaan tehokasta hoitoa. Optikot ja silmälääkärit
ovat mukana yhteistyössä glaukooman varhaisessa tunnistamisessa.

Vuonna 1998 alkunsa saanut Glaukoomayhdistys laajeni valtakunnalliseksi
potilasyhdistykseksi vuonna 2013. Yhdistys toimii aktiivisesti koko Suomessa jakaen tietoa glaukoomasta ja järjestäen vertaistukea glaukoomapotilaille. Yhdistyksen jäsenet ja perheenjäsenet voivat mittauttaa maksutta silmänpaineensa yhteistyökumppaneiden optikkoliikkeissä.

– Korostamme silmälääkärissä käynnin tärkeyttä. Glaukoomaa esiintyy myös normaalipaineisissa silmissä. Ainoastaan silmälääkäri pystyy varmuudella toteamaan glaukooman. Toki silmänpaineenmittaus on myös hyvä tehdä aika ajoin ja erittäin tärkeää se on glaukoomapotilailla, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Ritva Kivimäki.  Yhdistys järjestää sairauteen liittyviä teemapäiviä, seminaareja ja luentoja, joiden yhteydessä on tarjolla maksutonta silmänpaineen mittausta.

Pääsääntöisesti vapaaehtoisvoimin toimivan yhdistyksen työn kautta on tietämys glaukoomasta kasvanut ja myös silmänpaineen mittausmahdollisuudet on saatu helpommin ihmisten ulottuville. Glaukoomayhdistyksen teemana on ”Salakavala glaukooma, tietoa ja tukea”, ja toiminta saa rahallista tukea veikkausvaroista.

Optikko ja silmälääkäri kartoittavat glaukoomariskit

Silmäasema ja Glaukoomayhdistys ovat tehneet yhteistyötä useita vuosia. Osana yhtenäisen hoitopolun rakentamista Silmäasema on lähtenyt vahvasti mukaan maksuttomiin silmänpaineen mittauksiin osana Glaukoomayhdistyksen tapahtumia eri puolilla Suomea. Silmäaseman lisäksi myös muun muassa Instrumentarium ja Nissen ovat mukana yhteistyössä.

– Glaukooman varhainen havaitseminen on tärkeää, koska silloin voidaan vielä yrittää estää taudin vaikutukset näkökykyyn. Yhtenä osa-alueena korostamme paineen mittaamisen tärkeyttä erityisesti yli 40-vuotiaille, kertoo Silmäaseman kaupallinen johtaja Anna Seppälä.

– Jos silmänpaine on kohonnut, kartoitamme mahdolliset muut glaukooman riskitekijät ja ohjaamme asiakkaan heti tarkempiin tutkimuksiin silmälääkärille.

Optikko pystyy kyselemään riskitekijöitä ja voi todeta kohonneen glaukooma-alttiuden.

– Usein tähän törmätään näöntutkimuksen yhteydessä. Sukurasite ja diabetes tai silmiin kohdistuneet iskut ovat olennaisia tekijöitä. Silmän etuosan mikroskopoinnilla pystymme vahvistamaan glaukoomaepäilyä.

Silmäasema on perinteisesti mukana myös vuosittaisessa Maailman Glaukoomaviikkoon liittyvässä Glaukoomayhdistyksen seminaarissa mittaamassa silmänpaineita.

– Glaukooma on myös koko maaliskuun teema Silmäaseman liikkeissä. Toimipisteissä tehdään maksutonta mittausta ja jaetaan tietoa glaukoomasta, Anna Seppälä kertoo.

100 000 sairastuneen raja lähestyy

Väestö vanhenee ja siten glaukooma yleistyy edelleen lähivuosina. 100 000 glaukoomaan sairastuneen raja rikkoutuu lähivuosina. Sairastuneista tauti on aiheuttanut pysyvän näkövamman noin 5 000:lle. Tarkkaa syytä glaukooman syntyyn ei tiedetä, mutta suurin altistava tekijä on kohonnut silmänpaine. Glaukooman riski kasvaa voimakkaasti 45 ikävuodesta alkaen. Glaukoomassa näköhermo vaurioituu usein huomaamatta ja hitaasti ilman, että se aiheuttaisi minkäänlaisia vaivoja. Taudin edetessä näkö katoaa ensin näkökentän reunoilta. Näkökentän kaventumista ihmisen on kuitenkin vaikea itse huomata, sillä usein terveempi silmä korvaa tehokkaasti näkökenttää. Esimerkiksi autoilija voi pitää katua tyhjänä, vaikka tielle olisi juuri astumassa ihminen. Sairauden edetessä myös tarkka näkö heikentyy.

Glaukoomaa hoidetaan laskemalla silmäpainetta joko silmätipoilla tai hankalammissa tapauksissa erilaisilla laserhoidoilla tai leikkauksilla. Uusimmilla tutkimusmenetelmillä glaukooma voidaan todeta niin aikaisin, että silmänpainetta alentava hoito pystytään aloittamaan ennen näön heikkenemistä. Näöntarkkuuden ja silmänpaineen tutkimusten lisäksi glaukooman diagnosointiin tarvitaan myös silmänpohjan ja sen rakenteen tutkimuksia.

www.glaukoomayhdistys.fi