Tutkimustieto ohjaa NÄE ry:n kehitystä

NÄE ry teetti loppuvuodesta 2017 jäsentyytyväisyystutkimuksen sekä Näe- lehden lukijaja ilmoittajatutkimuksen. Tavoitteena oli kerätä arvokasta tietoa jäsenistön odotuksista ja näkemyksistä toiminnan kehittämistä varten. Tutkimukset toteutti ulkopuolinen tutkimusyritys Innolink Research Oy.

NÄE ry teetti tutkimuksen jäsenilleen ja potentiaalisille jäsenille 2017 vuoden loppupuolella. Jäsenten tyytyväisyyden selvittämiseksi ja järjestön toiminnan kehittämistä varten teetetty tutkimus paljasti, että jäsenet ovat tyytyväisiä saamaansa vastineeseen ja lisäksi valmiita suosittelemaan järjestöön liittymistä muille alan toimijoille. Jäsentutkimukseen osallistui yhteensä 95 jäsentä ja 39 potentiaalista jäsentä.

Tutkimus kertoo kasvavasta jäsentyytyväisyydestä

NÄE ry:n jäsenille ja potentiaalisille jäsenille suunnatun kyselytutkimuksen mukaan NÄE ry:n toiminta koetaan tärkeäksi. Lähes 80 % jäsenistä kokee saaneensa vastinetta jäsenyydelleen erittäin tai melko hyvin. Lisäksi jopa 90 % jäsenistöstä arvostaa mahdollisuutta kuulua yhteen muiden alan ammattilaisten kanssa erittäin tai melko paljon. Erittäin tai melko tärkeänä pidettiin myös mahdollisuutta osallistua alan täydennyskoulutuksiin ja koulutustapahtumiin (86 %) sekä tiedon saamista alan ajankohtaisista asioista (85 %).

Jäsentyytyväisyys on noussut merkittävästi vuonna 2015 teetetystä vastaavasta tutkimuksesta. Erityisen paljon on kasvanut tyytyväisyys edunvalvontaan liittyviin tekijöihin kuten järjestön kykyyn ennakoida alan kehitystä sekä alan toimijoiden verkostoitumisen edistämiseen.

Jäsenet pääsivät myös arvostelemaan NÄE ry:n toimintaa asteikolla 1–7. Tyytyväisimpiä jäsenet olivat yhteistyön ystävällisyyteen (5.7) ja alan ammattitaidon ylläpidon tukemiseen (5.6). Yleisarvosanaksi liitolle muodostui kiitettävä 5,1.

Näe-lehti sai kiitosta

Näe-lehden lukija- ja ilmoittajatutkimus vuoden 2017 lopussa paljasti, että 90 % lukijoista pitää lehteä tärkeänä näkemisen ja silmäterveyden ajankohtaisen tiedon välittäjänä. Tutkimukseen vastasi 250 alan ammattilaista ja lehden lukijaa. Näe-lehden teettämän lukija- ja ilmoittajatutkimuksen tulokset paljastavat, että lehden lukijakunta on erittäin tyytyväinen lehden sisältöihin. Lisäksi lähes 60 % lukijoista kokee lehden tason nousseen viime vuosina. Lukijat ovat myös valmiita suosittelemaan lehteä kollegoille tai tuttaville.

Tutkimuksen mukaan Näe-lehden lukijat ovat poikkeuksellisen uskollisia, sillä jopa 96 % lukijoista kertoo lukevansa lehteä vielä vuosienkin päästä. Myös ilmoittajat uskovat tavoittavansa oikeat asiakkaat lehden kautta, sillä lähes 80 % aikoo jatkaa ilmoittelua myös tulevina vuosina.

Lehdessä julkaistavat ilmoitukset kiinnostavat lukijoita. Mielenkiintoisimpia ilmoituksia tutkii jopa 85 % lukijoista, suurimman osan ilmoituksista tutkii yli kolmannes lukijoista.

Tutkimuksesta saadut tiedot auttavat lehden toimitusta parantamaan sisältöjä myös jatkossa vastaamaan lukijoiden odotuksia.

Poimintoja tutkimustuloksista:

90 % pitää mahdollisuutta kuulua yhteen muiden alan ammattilaisten kanssa erittäin tai melko tärkeänä.

86 % pitää mahdollisuutta osallistua alan täydennyskoulutuksiin ja koulutustapahtumiin erittäin tai melko tärkeänä.

85 % pitää tiedon saamista alan ajankohtaisista asioista erittäin tai melko tärkeänä (esim. Näe-ammattilehden, jäsentiedotteiden ja uutiskirjeiden kautta). Jäsenistä jopa 92 % piti tiedonsaantia tärkeänä.

77 % vastaajista kokee NÄE ry:n toiminnan erittäin tai melko tärkeänä.