Optisen alan Tekes-hankkeen loppuraportti

Tämä raportissa kuvataan Näkemisen ja silmäterveyden toimialan (ent. Suomen
Optinen Toimiala) Tekes-hankkeen tulokset. Hanke alkoi loppusyksystä 2014 ja
päättyi 31.10.2016.

Tekes loppuraportti