Euroopan neuvoston kannanotto: Ikääntyvä väestö ja kaihin hoito

Euroopan neuvoston aloitteesta tehdyssä kannanotossa tarkastellaan väestön ikääntymiseen ja kaihipotilaiden hoitoon liittyviä asioita.

Lue koko kannanotto: Healthcare and Active Ageing – Patient Choice in Cataract Care