Ocusweep tuo tiedon asiakkaan käden ulottuville

Kotimaan markkinoilla yleistyvä Ocusweep-järjestelmä palkittiin Optometriapäivillä Vuoden Näkötekona 2018. Seuraavana tavoitteena on valloittaa Euroopan optikkoliikkeet. Toimitusjohtaja Pekka Silvennoinen uskoo, että näöntutkimuksista kertyvän big datan avulla voidaan optisen alan lisäksi kehittää myös esimerkiksi liikenteen, urheilun ja lääketieteen tutkimusta.

Työskennellessään TYKS:ssä näkövammaisten lasten parissa lääketieteen tohtori Markku Leinonen halusi testata lasten näön tarkkuuden sijaan näön toimintakykyä, sitä miten he pystyivät käyttämään näköään erilaisissa tilanteissa. Hän kehitti lasten kanssa prototyypin laitteesta, jonka avulla tutkimuksen tekijä pystyi tarkkailemaan näkemistä toiminnan ohessa.

Leinosen keksintö sai heti alkumetreillä apurahoituksen, jonka ansiosta laitteen kehitys prototyypistä nykyiseksi Ocusweep-järjestelmäksi oli mahdollista. Ocusweep-järjestelmän avulla voidaan kartoittaa yhdellä kertaa näkemisen neljä ulottuvuutta; tarkkuus, reaktionopeus, näkökenttä ja kontrastinäkö, joista perinteiset testit keskittyvät pääasiassa tarkkuuteen.

– Luotettavuus on yksi Ocusweepin eduista, sillä perinteisissä testeissä pystyy huijaamaan – siis arvaamaan oikein. Meidän järjestelmämme sen sijaan paljastaa miten näkökykyä käytetään, toimitusjohtaja Pekka Silvennoinen pohtii eroavaisuuksia perinteisiin näöntutkimuksiin.

Käyttäjäkokemus ennen kaikkea

Silvennoinen kuvailee Ocusweep-järjestelmän käyttäjäkokemusta aktiiviseksi, sillä perinteisistä näöntarkastuksista poiketen asiakas pääsee osallistumaan tarkastuksen kulkuun. Lisäksi asiakas saa tarkastuksen edetessä tietoa, joka auttaa ymmärtämään toimenpiteen etenemistä.

– Menetelmä on tieteellinen, mutta myös pelimäinen. Asiakas voi verrata tuloksiaan aiempaan ja havaita, jos jokin osa-alue on heikentynyt viime kerrasta. Perinteisessä näöntarkastuksessa huomiota herättää vasta se, jos tulokset ovat normaalista poikkeavat, Silvennoinen kertoo.

Tutustu Ocusweepin toimintaan videolla.

Ocusweep-järjestelmä puhuttelee erityisesti tietoyhteiskunnassa eläviä kuluttajia, jotka ovat yhä kiinnostuneempia oman terveytensä tarkkailusta ja siitä kertyvästä datasta. Käyttäjäkokemuksen parantaminen on ollut kehitystyön keskiössä ja tulokset esitetäänkin “maallikolle” räätälöitynä.

– Asiakas saa palautteen heti ja sen tulkitseminen on yksinkertaista. Tietenkin käymme tulokset yhdessä läpi, mutta asiakas voi myös verrata tuloksia ikäryhmäänsä, Silvennoinen luettelee.

Uuden oppiminen motivoi optikkoja

Ocusweep-järjestelmän käyttö on houkuttelevaa myös optikoille, sillä uudenlaisen järjestelmän käyttäminen on mahdollisuus kehittää omaa osaamista ja edistää alan teknologista kehitystä. Ketjut voivat hyötyä järjestelmästä liiketoiminnan yhtenäistämisen ja tiedon liikkuvuuden kautta.

Ocusweep-laite

– Ocusweepin käyttöönotto on strateginen päätös satsata uudenlaiseen terveyspalveluun, mikä tekee menetelmästä sopivan erityisesti laajempien optikkoketjujen käyttöön. Tällä hetkellä suurin yksittäinen asiakkaamme on Instrumentarium, jolla on käytössä noin 80 järjestelmää, Silvennoinen sanoo.

Optikot ovat kiittäneet järjestelmää myös sen mahdollistamasta palvelukokemuksesta. Paremman palvelun tarjoaminen ja ihmisten auttaminen motivoivat terveyden alan ammattilaisia. Palautetta antaneet näkemisen ammattilaiset nauttivat myös oppimisesta ja järjestelmän hauskuudesta.

Kerätty tieto avuksi liikenteen ja urheilun aloille?

Silvennoinen uskoo, että Ocusweepin avulla kerätystä big datasta, eli suurista tietomassoista voidaan hyötyä myös optisen alan ulkopuolella. Tietomassoilla tarkoitetaan näöntarkastuksissa kerättyä tietoa, esimerkiksi tilastoja ikäryhmien välisistä eroista reaktionopeudessa.

– Tietomassat kasvavat jatkuvasti, ja nyt “tunnemme” jo yli 25 000 suomalaisen näkökyvyn. Voimme esimerkiksi selvästi näyttää, että tietyn ikäisten reaktionopeus on heikentynyt, mikä voi vaikuttaa tulevaisuudessa vaikkapa liikennesuunnitteluun, Silvennoinen kertoo.

Liikenteen lisäksi mahdollisia sovelluksia ovat esimerkiksi yleinen lääketiede ja urheilu. Näkökyky on aivotoimintaa, joten esimerkiksi urheilijoiden kokemia aivotärähdyksiä voidaan tulevaisuudessa tutkia näkökykyyn perustuvia tutkimusmenetelmiä käyttäen.

Tiedon määrä ja sen helppo jakaminen pilvipalvelussa kiinnostavat kuluttajia ja helpottavat optikkojen työtä. Vaikka järjestelmä onkin valmis tuote, uusia sovelluksia kehitetään jatkuvasti. Viimeisimmäksi Ocusweep täydentyi View -ohjelmalla, joka tuo testin ja tiedon vaikka mobiiliin.

Ensin erottautumisen väline, sitten välttämättömyys

Vuoden Näköteko -tunnustus on otettu Ocusweepissä vastaan innolla. Positiivisen huomion ja siitä heränneen keskustelun ansiosta järjestelmän tunnettuus lisääntyy ja tulevaisuudessa yhä useammat optikot pääsevät tutustumaan Ocusweepin tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Ocusweep onkin kasvattanut suosiotaan kotimaan markkinoilla ja tähtää samalla kasvuun myös Euroopassa. Tällä hetkellä järjestelmä on jo käytössä Itävallassa ja tarkoituksena on kuluvan vuoden aikana aloittaa pilottihankkeita, joiden toivotaan laajentuvan kaikkialle Eurooppaan.

– Kansainvälinen kasvu on meille keskeistä. Lyhyellä tähtäimellä haluamme auttaa optikoita erottautumaan, pitkällä tähtäimellä taas toivomme järjestelmän tulevan välttämättömyydeksi, jota optikot osaavat vaatia käyttöönsä, Silvennoinen kertoo.

Ocusweep palkittiin Vuoden Näköteko -palkinnolla Näe2019-tapahtumassa. Palkinnon otti vastaan Pekka Järvinen.