Odotukset korkealla apteekkisääntelyn uudistamisessa

Onkin aika erikoista, että apteekit ovat tähän saakka onnistuneet pysyttäytymään poliittisen keskustelun ulkopuolella. Hallitus toisensa jälkeen on enemmän tai vähemmän aktiivisesti vähentänyt sääntelyä, lisännyt kilpailua ja purkanut erivapauksia. Esim. valtionyhtiöitä on läpivalaistu ja kyseenalaistettu sekä sen jälkeen ryhdytty toimeen sääntelyn vähentämiseksi. Apteekit on kuitenkin unohdettu ulkopuolelle.
Ympäröivän maailman muuttuessa ja kilpailun vyöryessä kaikille aloille apteekkijärjestelmä onkin erottautumassa jäänteenä aikakaudelta, jota ei enää ole. Suomi on se ainoa Pohjoismaa, joka ei ole vielä toteuttanut apteekkijärjestelmän uudistamista.

Vankat perusteet uudistukselle ovat olemassa. Parempi kilpailu lisää talouden kasvua ja kansalaisten hyvinvointia. Samalla säästetään yhteiskunnan ja kansalaisten varoja. Sääntelyä toki jatkossakin tarvitaan, mutta se pitää siirtää oikeaan paikkaan. Samaan tapaan kuin muussakin terveydenhuollossa omistamisen sääntely joutaa mennä, mutta sitä tarvitaan esim. saatavuuden, lääketurvallisuuden ja -neuvonnan varmistamiseksi.

Näiden argumenttien tukemana puolueet ovat vaalikeskusteluissa antaneet ainakin varovaista vihreää valoa suurillekin uudistuksille. Kaikille tuntuu kelpaavan se, että otetaan askeleita oikeaan suuntaan. Markkinoiden tehostamisen ja talouskasvun lisäksi puolueet kiinnittävät aivan oikein huomiota siihen, että kuluttajien tarpeet ja käyttäytyminen ovat muuttumassa.

Toivon kuitenkin poliitikoilta rohkeutta edetä heti kerralla reippain askelin. Kukaan ei halua sellaista osittaisten päätösten vähän surkuhupaisaakin tietä, joka nähtiin kauppojen aukioloaikojen vapauttamisessa. Ei siis riitä, että vain määräsääntelyä puretaan ja apteekkien omistus avataan muillekin kuin proviisoreille. Myös rahoitus on uudistettava ja sallittava hintakilpailu lääkkeiden enimmäishinta säilyttäen.

Samoin turvallisiksi määritellyt itsehoitolääkkeet tulee vapauttaa apteekkien ulkopuoliseen myyntiin muiden Pohjoismaiden tavoin. Näe ry:n tavoitteet silmävaikutteisten itsehoitolääkkeiden jakelun laajentamisesta optikkoliikkeisiin ja yleisimpien reseptisilmälääkkeiden silmälääkärivastaanotoille sekä silmäklinikoille pitäisi myös toteuttaa. Lääkitysturvallisuus voidaan tässä mallissa varmistaa farmasian ammattilaisten työpanoksella.

Syitä uudistusten junan pysäyttämiseen ei enää ole. Riittävästi tietoakin muutoksen vaikutuksista on olemassa. PTY:n toimeksiannosta tehty Lääkejakeluselvitys 2018-raportti luo vahvan tietopohjan päätöksenteolle jo hallitusneuvotteluissa. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön tuoreessa raportissa on ensimmäistä kertaa esillä myös järjestelmän kokonaisuudistus. Yhdessä hahmottelemistaan malleista ministeriö uudistaisi niin omistajuuden, yhtiömuodon, itsehoitolääkkeiden myynnin kuin apteekkitalouden laajan kokonaisuuden. Eiköhän lähdetä siltä pohjalta etenemään!

Mari Kiviniemi
Toimitusjohtaja, Kaupan liitto