Optikoiden osaaminen on alan menestyksen edellytys

Näkemisen ja silmäterveyden ala menestyy hyvin, ja se näkyy työn määrässä. Toimihenkilöliitto ERTOn ja SOA:n viime lokakuussa tekemässä optikkokyselyssä (n: 334) 42 prosenttia vastaajista arvioi, että työn määrä lisääntyy jatkossa omassa työpaikassa.

Hyvän työllisyystilanteen pitäisi talouden periaatteiden mukaan johtaa hyvään ansiokehitykseen ja arvostavaan henkilöstöpolitiikkaan. Toisin sanoen työnantajien on pakko olla huolellisia henkilöstöpolitiikassa ja pitää kiinni optikoista. Näkyykö tämä arjessa? Ei ainakaan kaikkialla. 14 prosenttia kyselyyn vastanneista optikoista ilmoittaa, että parhaiten heidän työssä jaksamistaan parantaisi työpaikan vaihto.

Optikoiden jaksaminen vaarassa

Työn lisääntymisestä huolimatta 17 prosenttia uskoo, että henkilöstömäärä laskee työpaikallaan seuraavan vuoden aikana. 38 prosenttia vastaajista kertoi, että heidän työssä jaksaminen on heikentynyt viimeisen vuoden aikana.

Työssä jaksamisen heikentyminen, työmäärän kasvu ja henkilöstömäärän ennakoitu laskeminen ovat vaarallinen yhdistelmä. Alan kasvaessa ja menestyessä ei kehitystä voi ymmärtää eikä hyväksyä. Työnantajat vastaavat työturvallisuudesta ja jaksamisen kehittämisestä työpaikalla. Nopein ja yksinkertaisin keino varmistaa työssä jaksaminen olisi palkata lisää henkilöstöä. ERTOn kyselyssä kuitenkin vain 6 prosenttia arvioi oman työpaikkansa henkilöstömäärän kasvavan seuraavan vuoden aikana, vaikka 42 prosenttia ennustaa työn määrän kasvua.

Ammatillinen koulutus avain menestykseen

Ammatillisen koulutuksen lisääminen parantaisi kyselyn mukaan eniten työssä jaksamista. Näin linjasi 39 prosenttia vastaajista. Muita tärkeitä jaksamista edistäviä tekijöitä olisivat aiempaa laajemmat oikeudet vaikuttaa oman työajan sijoitteluun (38 %) sekä fyysisen työympäristön, kuten sisäilman ja valaistuksen parantaminen (27 %). 14 prosenttia optikoista ilmoittaa, että parhaiten heidän työssä jaksamistaan parantaisi työpaikan vaihto.

Optikot haluavat osata työnsä mahdollisimman hyvin. Optikot ovat syystäkin ylpeitä tärkeästä työstään. On käsittämätöntä, että osa alan työnantajista ei millään tavoin tue tai kannusta kouluttautumiseen eikä työpaikalla aina ole koulutussuunnitelmaa.

Optikoiden osaamisen myötä optikoiden asema voi silmäterveyden ammattilaisina kasvaa osana kansallista sote-uudistusta. Optikoiden osaaminen mahdollistaa ammattimaiset ja turvalliset palvelut ihan kaikkialla Suomessa, myös pienillä paikkakunnilla. Laajojen, jokaisen tavoitettavissa olevien palvelujen saatavuus vaarantuu, jos optikoiden osaamisesta ei pidetä huolta. Optikoiden osaaminen on alan yritysten ja henkilöstön menestyksen edellytys. Osaaminen, tuottavuus, jaksaminen ja menestys kulkevat käsi kädessä.

Juri Aaltonen
Puheenjohtaja, Toimihenkilöliitto ERTO ry