Eduskuntavaaliehdokas, optikko Emmi Lintonen – miten järjestäisit näönhuollon peruspalvelut?

Sosialidemokraattien Hämeen vaalipiirin eduskuntavaaliehdokas, optikko Emmi Lintonen, 32, vastasi kysymyksiimme näönhuollon peruspalveluiden järjestämisestä Suomen uudistuvassa terveydenhuollossa. 

SDP:n Hämeen vaalipiirin ehdokas Emmi Lintonen

Miten parhaiten varmistetaan näönhuollon peruspalveluiden toimivuus tulevaisuudessa?

Emmi: Jokaisen henkilön näkö muuttuu silmän ikääntyessä. Kuten kaikkien muidenkin sairauksien, myös silmäsairauksien osalta ennaltaehkäisevä työ on ensiarvoisen tärkeää. Näkökyvyn heikkeneminen vaikuttaa keskeisesti elämänlaatuun, kun ympäristön seuraaminen vaikeutuu. Tutkimusten mukaan jo pelkästään näön heikkeneminen voi aiheuttaa yhtä paljon psykososiaalisia vaikeuksia kuin se, että näkö menetetään kokonaan. Siksi onkin tärkeää todeta ja hoitaa silmäsairauksia ajoissa.

Terveydenhuollon ammattihenkilölaki tulisi uudistaa niin, että hyvässä hoitotasapainossa olevien silmäsairauksien seurantaa ja oireen mukaista hoitoa voitaisi siirtää osin laillistettujen optikoiden tehtäväksi ja suunnata silmälääkärien työpanosta vaativien silmäsairauksien tutkimukseen ja hoitoon. Samaa mieltä / eri mieltä? Perustele lyhyesti.

Emmi: Samaa mieltä.

Olen sitä mieltä, että silmäpalveluiden saatavuuden helpottamiseksi terveydenhuollosta pitää löytyä hammasterveyden tavoin myös selkeä silmäterveyden palveluketju, jossa käytetään moniammatillista yhteistyötä silmäterveyden ja näkemisen ammattilaisten välillä. Tehokkaat ennaltaehkäisevät palvelut tulevat aina halvemmiksi, kuin korjaavat toimenpiteet.

Silmävaikutteisten itsehoitolääkkeiden jakelu tulisi laajentaa optikkoliikkeisiin ja yleisimpien reseptisilmälääkkeiden jakelu silmälääkärivastaanotoille sekä silmäklinikoille, mikäli samalla huolehditaan lääkitysturvallisuudesta farmasian ammattihenkilön käyttöön velvoittamalla. Samaa mieltä / eri mieltä? Perustele lyhyesti.

Emmi: Samaa mieltä.

Samalla tulisi huolehtia siitä, että reseptilääkkeiden hintaan voitaisi vaikuttaa esimerkiksi terveen kilpailun avulla.

Mitä tekisit oman alasi toimintaedellytysten eteen eduskunnassa?

Emmi: Tällä hetkellä Suomessa ei ole mitään selkeitä suunnitelmia siitä, kuinka silmäterveyden ennaltaehkäiseviä palveluita aiotaan kehittää.  Nykyinen palveluiden keskittämisbuumi vaikeuttaa julkisten silmäterveyden palveluiden piiriin pääsemistä, kun palvelut  siirtyvät koko ajan kauemmaksi. Tämä aiheuttaa sen, että alkavat silmäsairaudet jäävät entistä enemmän huomaamatta, varsinkin palvelutaloissa ja kotihoidon piirissä olevilta. On myös muistettava se, että näön muuttuminen voi aiheuttaa elämänpiirin kaventumista ja sen myötä jopa yksinäisyyttä. Näiden edellä mainittujen syiden ja ongelmien takia on aika satsata näönhuoltoon koko Suomessa.