Piilolinssiratkaisut kasvattavat suosiotaan myopian hoidossa

Myopian hoito on maailmanlaajuisesti kuuma aihe, joka on tuonut mukanaan runsaasti alan eri toimijoiden tuotteita ja hoitomuotoja kuten erityiset silmälasit, kirurgiset operaatiot ja piilolinssit.

– Piilolinssi on osoittautunut erittäin toimivaksi työkaluksi likitaitteisuuden hillitsemiseen, joten tämä kategoria kasvaa koko ajan, kertoo aluejohtaja Teemu Saarinen CooperVisionista.

Samalla Saarinen muistuttaa, että myös silmälasilinssien valmistajat laajentavat valikoimiaan myopiakontrolliin tarkoitettujen linssien osalta.

Tuoreimmat tutkimukset kuitenkin tukevat piilolinssiratkaisuja myopiakontrollissa. Kasvanut suosio tarkoittaa, että uusia, helppokäyttöisempiä ja tehokkaampia tuotteita kehitetään jatkuvasti.

Saatavilla lukuisia erilaisia piilolinssiratkaisuja

Millaisia piilolinssivaihtoehtoja sitten on saatavilla? Myopian hoito aloitetaan selvittämällä mahdollisen taittovirheen määrä refraktiossa. Tilanteen mukaan voidaan tähdätä myopian korjaamiseen tai vaihtoehtoisesti hillitsemään likitaitteisuuden kehittymistä.

– Myopian korjaamiseen valitaan asiakkaalle sopivin vaihtoehto: pehmeä tai kova, yksi- tai moniteholinssi. Myopiakontrollissa vaihtoehtoina ovat ortokeratologialinssit tai CE-hyväksytyt pehmeät linssit, jotka on tarkoitettu myopiakontrolliin, Saarinen kuvailee.

– Myopian korjaamiseen soveltuvia tuotteita ovat esimerkiksi sfääriset, tooriset sekä monitehopiilolinssit. Sopivuus on jokaisessa valittava yksilöllisesti, kertoo Mai Pham Alconilta.

Suomessa myopian hoidossa valitaan lähes poikkeuksetta pehmeät linssit asiakkaalle sopiville ominaisuuksilla, joten kovat ortokeratologialinssit ovat jääneet tuntemattomammiksi. Kovia linssejä käytetään öisin muokkaamaan tilapäisesti silmän pintaa, mikä vaikuttaa taitteisuuteen.

Jokaiselle sopivin piilolinssi löytyy sovittamalla

Erilaisten myopiaratkaisujen toimivuuteen pätevät samat säännöt kuin piilolinsseihin ylipäätään ja asiakkaalle sopivimman piilolinssiratkaisun valitsee aina silmäterveyden ammattilainen.

– Pehmeissä piilolinsseissä monitehoisen, ”center distance” -rakenteen on havaittu toimivan myopiaa hilliten. Tutkimukset osoittavat erilaisten hoitomenetelmien toimivuuden, mutta ei ole yksiselitteistä hoitotapaa, joka toimisi varmasti kaikille, Saarinen kertoo.

Hoitotavan valintaan tuo omat haasteensa se, etteivät myopian kehittymisen perussyyt ole täysin selvillä. Myopiakontrollia tehdään lapsista nuoriin aikuisiin asti – aikana jolloin taittovirhe kehittyy voimakkaimmin. Tämä voi vaikuttaa valittaviin ratkaisuihin.

– Hoitomenetelmien valintaan vaikuttaa myös näönhuollon ammattilaisen osaaminen: Suomessa sovitetaan miltei poikkeuksetta pehmeitä piilolinssejä. Euroopassa on useita maita, joissa kovien linssien käyttäminen on yleisempää, joten heidän työkalupakkinsa on laajempi, Saarinen pohtii.

– Emme suosittele tiettyä linssiä tietynlaiselle asiakkaalle, sillä valinnat on tehtävä yksilöllisesti. Tärkeintä on, että käyttäjät noudattavat näkemisen ammattilaiselta saamiaan ohjeita, Pham toteaa.