Helsinki2020 tuo optometrian kansainväliset huiput Suomeen – maanosan kattava yhteistyö voimistaa alaa

Ensi kertaa Suomessa järjestettävään tapahtumaan odotetaan noin 600 suomalaisen lisäksi jopa 500 näkemisen ja silmäterveysalan ammattilaista EU:n alueelta. Tapahtuman pääteemana on optometrian ja optikkojen tulevaisuus. Luvassa on kiinnostavia puhujia ja kattava ohjelmatarjonta kaikille alan ammattilaisille.

Näkemisen ja silmäterveyden toimiala NÄE ry vastaa jo täydessä vauhdissa olevista Helsinki2020-tapahtuman järjestelyistä. Perinteiset Näe-koulutuspäivät siirtyvät myös suurtapahtuman yhteyteen, eli ensi vuoden tammikuussa ei perinteistä poiketen järjestetä seminaariviikonloppua.

EAOO tukee toimialan kehitystä koulutuksen ja tutkimuksen keinoin
Näe-lehti kysyi Essilorin Olga Prenat’lta, yhdeltä EAOO:n perustajajäsenistä, miten eurooppalainen yhteistyö vaikuttaa maanosan väestön elämänlaatuun.

Näe-lehti: Miten näet EAOO:n roolin ja vaikutuksen eurooppalaisten kuluttajien arkeen – mitä lisäarvoa yhteiseurooppalainen kattojärjestö tuo Euroopan kansalaisille?

Prenat: EAOO on vakaalle tieteelliselle ja koulutukselliselle pohjalle rakentuva ammattilaisjärjestö. Tulin mukaan perustajajäseneksi vuonna 2009, koska olen itse optikko ja optometristi, ja uskon että Eurooppa kaipaa vahvaa optometriaan ja näkemiseen liittyvään tieteelliseen toimintaan panostavaa, yhteen hiileen puhaltavaa verkostoa. Katsoin myös tärkeäksi edistää silmäterveydenhuollon käytäntöjen parantamista ja harmonisointia suhteessa paikallisiin ja kansallisiin säännöksiin.

Optinen ala on muuttunut hyvin nopeasti erityisesti viime vuosikymmenen aikana ja silmäterveyden ammattilaiset ovat kehittyneet sen mukana. EAOO tukee prosessia monin tavoin: asiantuntijoiden verkostoissa kiirii sana parhaista käytännöistä ja kollegat pidetään ajan tasalla ajankohtaisista aiheista, kuten esimerkiksi likitaittoisuudesta, pediatrisesta näönhuollosta sekä kliinisestä refraktiosta. Verkostoissa liikkuu myös tieto tuoreimmista tutkimuksista.

EAOO:n vuosittainen tapahtuma on loistava paikka tavata kansainvälisiä kollegoita, tutkijoita ja muita tiedeyhteisön edustajia, teollisuuden huippuja, yksityisiä ammatinharjoittajia, silmätautien erikoislääkäreitä, optikkoja ja optometristeja. Silmäterveyden käytännöt vaihtelevat suuresti Euroopan maiden välillä, mutta kaikilla meillä ammattilaisilla on yhteinen tavoite – auttaa asiakkaitamme ja potilaitamme näkemään paremmin.

Näe-lehti: Mitkä ovat mielestäsi suurimmat silmäterveyttä ja näkemistä koskevat haasteet, joita Eurooppa maanosana kohtaa juuri nyt? Entä mitä voimme tehdä yhdessä toimialana ratkaistaksemme näitä haasteita?

Prenat: Silmäterveyden saralla suurimmat haasteet ovat likitaittoisuus, ikänäkö sekä elämäntyyliimme modernissa tietoyhteiskunnassa liittyvät näkemisen ongelmat, joita synnyttävät uudenlaiset valoympäristöt sekä tavat kuluttaa visuaalista kulttuuria. Essilor jatkaa työtään parantaakseen elämänlaatua parantamalla näkemistä, innovatiivisten oftalmisten linssiratkaisujen parissa.

Roomaan kokoontui yli 700 alan ammattilaista keväällä 2019

Kuluvan vuoden toukokuussa EAOO:n tapahtuma järjestettiin Roomassa, Ergife Palace Hotelissa. Konferenssiin osallistui yli 700 optisen alan ammattilaista yli 20 maasta – alan tekijöitä, tutkijoita ja mielipidevaikuttajia. Laajan seminaariohjelman kattoteemana olivat Euroopan optometrian alan mahdollisuudet ja haasteet, joihin syvennyttiin monissa ratkaisukeskeisissä keskusteluissa ja kiinnostavissa puheenvuoroissa.

Rooman tapahtuman järjestivät yhteistyössä EAOO:n kanssa neljä italialaista optisen ja optometrian alan yhdistystä, the National Federation of Optometrists Opticians in Italy Federottica, Albo degli Ottici Optometristi AdOO, Associazione Laureati Ottica e Optometria ALOeO sekä Società Optometrica Italiana SOPTI. Tapahtuman yhteydessä järjestettiin myös ECOO:n kevätkokous.

Seminaariohjelmaan sisältyi mm. EAOO:n tuoreen presidentin Nicholas Rumneyn puheenvuoro EAOO:n ammatillisista ja koulutukseen liittyvistä prioriteeteista, joista erityisesti likitaittoisuus nousi konferenssin aikana esille useissa avauksissa. Likitaittoisuuden tutkimukseen panostetaan huomattavasti, jotta sen yleistymiseen liitettyjen silmäsairauksien yleistymistä saataisiin pitkällä tähtäimellä hillittyä.

Professori Rumney korostaa EAOO:n pitkäaikaisen yhteistyökumppanin, Rooman tapahtumassakin pääsponsorina toimineen Essilor Groupin roolia maailman johtavana tekijänä: ”Essilorin innovointikyky, asiantuntemus sekä halu panostaa optisen alan koulutukseen – yrityksen tai yrittäjän taustoihin katsomatta – tekee siitä alan johtavan toimijan.”

Rome2019
Rome2019

EAOO – enemmän kuin osiensa summa

Vuonna 2009 perustettu EAOO on alan tutkimuksen ja koulutuksen kattoyhteisö Euroopan unionin alueella. Sen tehtävä on edistää optometrian ja optisen alan yhteisen äänen kuuluvuutta, kehittää ja tukea alaa tieteellisen tutkimuksen lähtökohdista sekä edistää optometristien, optikkojen sekä muiden näkemisen ja silmäterveyden parissa työskentelevien ammattilaisten osaamista ja ammattitaidon jatkuvaa kehitystä Euroopan alueella.

EAOO:n johtama eurooppalainen yhteistyö parantaa alan toimintaedellytyksiä kaikissa EU-maissa. Kymmenen toimintavuotensa aikana organisaatio on edistänyt lainsäädännön ja alan käytäntöjen harmonisointia sekä luonut toimivan ja kattavan asiantuntijoiden verkoston. EAOO myös mahdollistaa toimialan yhteisen kohtaamisen suuressa, Euroopan laajuisessa konferenssissa vuosittain.

Euroopan maiden kesken on suuria eroavaisuuksia siinä, miten näkemisen ja silmäterveyden palvelut ja toiminnot on järjestetty. Ne nivoutuvat monin tavoin maiden muuhun terveydenhuoltoon, niin julkiseen kuin yksityiseenkin sektoriin sekä erilaisiin kaupan toimialan rakenteisiin. Euroopan maita yhdistävät kuitenkin monet samat haasteet: vanheneva väestö, terveydenhuollon palveluiden kasvava kysyntä, teknologisen kehityksen tuomat mahdollisuudet ja kuluttajien suunnalta kumpuavat toiveet ja tarpeet.

Vuoden 2021 alusta EAOO:n presidenttinä toimii suomalainen Bernd Schwenson.


Esittelyssä Olga Prenat

Olga Prenat
Olga Prenat

Optikko, optometristi Olga Prenat on Essilorin Global Director of Professional Relations ja Points de Vue – the International Review of Ophthalmic Optics by Essilor International -julkaisun päätoimittaja. Hän on EAOO:n perustajajäseniä ja Optometry and Vision Science -julkaisun arviointitoimikunnan jäsen. Hän on aiemmin toiminut optometristina ja opettanut alaa yliopistossa sekä johtanut Ranskan Institute and Centre of Optometry ICO:ta. 20 vuotta toimialan työkokemusta omaava Prenat kehittää myös optometrian koulutusohjelmia maailmanlaajuisesti.