Näe-lehdessä: Hyvän kauppatavan ohjeet optisen alan verkkokaupalle ja -palvelulle tuo turvaa niin yritykselle kuin kuluttajalle

Sähköisen kaupankäynnin- ja palveluiden kasvu edellyttää perusteellista käytäntöjen uudelleenarviointia. Tähän tarpeeseen vastaa ECOO:n kaksiosainen dokumentti, jossa ohjeistetaan niin yrityksiä kuin kuluttajia digikaupankäynnissä ja -palveluissa. Tavoitteena on tukea yrityksiä uudessa ympäristössä toimimiseen sekä varmistaa, että kuluttajien ja potilaiden turvallisuus pysyy hyvällä tasolla. Näe-lehti julkaisee oppaat kokonaisuudessaan.

Siirry Näe-lehteen: Hyvän kauppatavan ohjeet optisen alan verkkokaupalle ja -palvelulle tuo turvaa niin yritykselle kuin kuluttajalle