Terveyspalvelualan järjestöt: Palvelusetelit hyötykäyttöön

Yrittäjätoimialajärjestöt Suomen Kuntoutusyrittäjät ry, Lääkäripalveluyritykset ry ja Näkemisen ja silmäterveyden toimiala NÄE ry vetoavat Kuntamarkkinoille kokoontuviin kuntapäättäjiin, että palvelusetelijärjestelmiä kehitetään ja otetaan laajasti käyttöön myös terveyspalveluissa. Aikaisemmat palvelusetelikokemukset ovat osoittaneet, että setelimalli on niin asiakkaan, sote-palveluiden järjestäjän kuin yrittäjienkin kannalta toimiva ja tehokas tapa järjestää ja tuottaa sote-palveluita. Palvelusetelimallin käyttöönotto mahdollistaa terveyspalveluiden säilymisen lähipalveluina ja myös pienillä paikkakunnilla.

– Kuntien kannattaa hyödyntää palveluseteleitä huomattavasti nykyistä laajemmin. Kansalaiset pääsevät nopeammin hoitoon ja kustannussäästöjä syntyy, kun yritykset toimivat julkisen palvelutuotannon kirittäjinä. Lainsäädäntö on mahdollistanut kunnille palveluseteleiden käyttöönoton sote-palveluissa jo vuodesta 2009 alkaen, Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n toiminnanjohtaja Hanna-Kaisa Järvi muistuttaa.

Toimialajärjestöt harmittelevat, että palvelusetelijärjestelmiä on käytetty monissa kunnissa ja kuntayhtymissä kovin vähän, lähinnä paineenpurkajana ruuhkautuneissa palveluissa. Siellä, missä palvelusetelit ovat olleet aktiivisessa käytössä, kokemukset ovat olleet lähes poikkeuksetta hyviä: palveluiden saatavuus on parantunut, hoitoon pääsy on nopeutunut, asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä ja kustannussäästöjä on syntynyt.

– Sote-uudistuksen pitkittyminen on aiheuttanut joissakin kunnissa tilanteita, joissa terveydenhuollon palveluntuottajien kanssa tehdyt ostosopimukset ovat sote-ratkaisua odoteltaessa katkolla. Kuntien kannattaisikin juuri nyt ottaa käyttöön hallinnollisesti kevyt ja asiakkaille helppokäyttöinen palveluseteli. Palveluseteleitä käyttämällä säästytään usein raskailta ja aikaa vieviltä kilpailutusprosesseilta. Samalla mahdollistetaan palvelutuotannon säilyminen monipuolisena kaikkialla Suomessa, Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen sanoo.

Sote-uudistusta odotellessa kunnat ja kuntayhtymät voisivat edelleen kehittää terveyspalveluitaan tasa-arvoisemmiksi ja kustannustehokkaammiksi. Jo nykyinen palvelusetelilainsäädäntö antaa tälle kehitykselle hyvät lähtökohdat.

– Tulevasta sote-hallintomallista riippumatta uskon, että palveluiden saatavuuden turvaamiseksi tullaan päätymään malliin, jossa palvelusetelillä on keskeinen rooli. Se on toimiva väline kytkeä yksityiset terveyspalvelut osaksi julkista palvelutuotantoa ja varmistaa näin palveluiden saatavuus, NÄE ry:n toimitusjohtaja Panu Tast sanoo.

Toimialajärjestöt toteavat, että sote-uudistuksen taustatekijät ovat edelleen samat: palveluiden tarve kasvaa väestön ikääntyessä ja taloudelliset resurssit ovat rajalliset. Nämä aiheuttavat julkiselle sektorille suuria haasteita jo nyt, tulevaisuudesta puhumattakaan. Yksityisen sektorin palveluntuottajien tarjoamia mahdollisuuksia kannattaa hyödyntää tulevaisuuden haasteiden ratkaisemiseksi.

 

Lisätietoja:

Hanna-Kaisa Järvi, Suomen Kuntoutusyrittäjät ry
040 754 7728 / hanna-kaisa.jarvi@kuntoutusyrittajat.fi

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry on edunvalvontajärjestö, johon kuuluu noin 700 kuntoutuspalveluja tuottavaa yritystä. Näillä yrityksillä on lähes 1000 toimipistettä eri puolilla Suomea. Jäsenistömme koostuu fysio-, psyko-, puhe-, ravitsemus-, musiikki- ja toimintaterapiayrittäjistä ja -yrityksistä. Valtaosa yrityksistä on pieniä, 1 – 3 hengen yrityksiä, jotka tarjoavat lähipalveluja kotikuntansa asukkaille ja työllistävät ammattilaisia. Toimialan yritykset ovat jo vuosikymmenien ajan tuottaneet lähipalveluna mm. vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja.

***

Ismo Partanen, Lääkäripalveluyritykset ry
040 518 5799 / ismo.partanen@lpy.fi

Lääkäripalveluyritykset ry:n (LPY) jäsenistöön kuuluu edustava joukko yksityisiä lääkäri-, hammaslääkäri-, sairaala-, laboratorio- ja kuvantamispalveluita tuottavia yrityksiä. LPY:n jäsenyritykset tuottavat noin 70 prosenttia toimialojensa (pl. suun terveydenhuolto) yksityisistä terveyspalveluista. LPY:n tarkoituksena on jäsenyritysten elinkeinopoliittisen edunvalvonnan myötä parantaa terveyspalveluiden saatavuutta, laatua ja vaikuttavuutta. Tavoitteemme on myös turvata kansalaisille nykyistä paremmat mahdollisuudet valita tarvitsemansa terveyspalvelun tuottaja. Visiomme on vastuulliset ja toimivat terveyspalvelumarkkinat. Elinkeinopoliittisen edunvalvonnan lisäksi tarjoamme jäsenistöllemme myös koulutus- ja verkottumismahdollisuuksia. LPY on Suomen Yrittäjien toimialajärjestö.

***

Panu Tast, Näkemisen ja silmäterveyden toimiala NÄE ry
040 5422 227 / panu.tast@naery.fi

Näkemisen ja silmäterveyden toimiala (NÄE ry ) edustaa näkemisen ja silmäterveysalan yrityksiä sekä niitä palvelevia valmistajia, maahantuojia ja tukkukauppoja. NÄE ry vastaa toimialan elinkeino-, terveys- ja koulutuspoliittisesta edunvalvonnasta, hoitaa alan viestintää sekä tuottaa tutkimustietoa ja koulutusta. Jäsenyritykset muodostavat noin 80 % toimialan liikevaihdosta. Yritysten lisäksi järjestöön kuuluu näkemisen ja silmäterveyden ammattilaisia kouluttavia oppilaitoksia ja heitä edustavia yhdistyksiä. NÄE ry on Kaupan liiton ja Suomen Yrittäjien toimialajärjestö.