Millaisia ovat tulevaisuuden linssit?

Linssiteknologia on ottanut viime vuosina isoja harppauksia. Kysyimme asiantuntijoilta, miten linssejä hyödynnetään esimerkiksi tulevaisuuden terveydenhoidossa ja viihdekäytössä. Tällaisia vastauksia saimme.

Tulevaisuus: minkälaisia ominaisuuksia linsseissä tulee olemaan?

– Linssit antavat tietoa ympäristöstä ja voivat esimerkiksi suurentaa kohteita, jotta ne näkyvät käyttäjälleen tarkemmin. Älylinssit tuovat helpotusta heikkonäköisille ja muillekin erityistarpeita vaativille. Terhi Peltola, Hoya Lens Finland Oy

– Tulevaisuuden linssiteknologia painottaa yksilöllisyyttä: tulemme näkemään anatomisten ja fysiologisten mittojen parempaa hyödyntämistä ja elämäntapaa paremmin tukevaa optiikkaa. Itsestään taittovoimaa muuttavia linssejä on jo kehitteillä ja niiden kehitys jatkuu.
Lotta Werlander, Silmäasema Oyj

– Vaatimukset näönkäytölle kasvavat entisestään, mikä luo tarpeen kehittää yksilöidympiä linssejä eri käyttötarkoituksiin. Erityisesti lähialueelle näkemisen painottuminen vaatii erilaisia ratkaisuja, pelkästään ns. yleislaseilla ei enää selviä. Vesa Mars, Synsam Group Finland Oy

– Linssien valmistuksessa otetaan entistäkin tarkemmin huomioon asiakkaan toiminallisen näön tarpeet. Näin laseissa olevat näköalueet mukautuvat, jokaiselle käyttäjälle eri tavalla. Hieman pidemmällä aikavälillä linsseihin tulee mukaan tekoälyä, ja silmälasit tulevat sisältämään kännykkämäisen virtuaalinäytön.
Jan-Eric Breitholtz, Piiloset Oy

– Sinistä valoa suodattavat linssimateriaalit ja -pinnoitteet kasvattavat suosiotaan myös erityistarpeita vaativien keskuudessa (heikkonäköiset ja häikäisyongelmaiset). Timo Juurinen, Optiikka Juurinen Oy

– Linssit ja piilolinssit eivät ole tulevaisuudessa vain näönkorjausta varten. Tiedon jakaminen yleistyy: silmästä kerätään terveysdataa, ja linssejä käytetään erityisesti ikäihmisten apuna. Myös eri ammateissa ja kouluopetuksessa linssejä voidaan hyödyntää esimerkiksi tuomalla niihin informaatiota. Tanja Korteniemi, Specsavers

– Tulevaisuuden linssit yhdistävät aina kuluttajien yksilölliset tarpeet ja mieltymykset. Siksi räätälöinnistä tulee jatkossa iso teema – linssit, jotka tekevät elämästä hieman helpompaa, koska ne sopivat juuri sinulle ja ovat mukavia käyttää, tulevat jäädäkseen. Kristina Liden, Carl Zeiss Oy

– Tarkkuus ja yksilöllisyys korostuvat nykyistä enemmän. Linssien voimakkuudet ovat jopa 0.01 dpt tarkkuudella. Voimakkuuksien lisäksi huomioidaan entistä tarkemmin silmälasien käyttäjien näkötavat, tarpeet ja käyttäytyminen.
Henrika Wiitakorpi, Essilor Oy

Terveys: miten linssejä tullaan käyttämään sairauksien hoidossa ja tunnistamisessa?

– Laadukkaan näönkorjauksen, linssimateriaalien ja -pinnoitteiden merkitys kasvaa sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa, näistä hyvinä esimerkkeinä UV- ja lyhytaaltoisen sinisen valon suojaus.
Vesa Mars, Synsam Group Finland Oy

– Tulevaisuudessa kiinnitetään entistä enemmän huomiota siihen, että suojataan silmiä haitalliselta UV- ja sinivioletilta valolta. Myös myopiakontrolli on kasvava ilmiö. Henrika Wiitakorpi, Essilor Oy

– Tulevaisuudessa erilaisten suodatinvärien käyttö tautien oheishoitona lisääntyy: valoherkälle migreenikoille on jo tarjolla ns. migreeniväri, ja epileptikoilla on myös kohtauksia ehkäisevä väri. Jan-Eric Breitholtz, Piiloset Oy

– Likinäköisyyden hallintaan liittyvät innovaatiot nostavat tulevaisuudessa merkitystään, sillä myopiasta on tulossa globaali ongelma. Aasiassa, jossa jopa 90 prosenttia alle 20-vuotiaista lapsista ja teini-ikäisistä on likinäköisiä.
Kristina Liden, Carl Zeiss Oy

– Uskon vahvasti, että erilaisten silmäsairauksien hoidossa käytettävät näköä parantavat linssit ovat tulevaisuudessa päivittäisessä käytössä. Heikkonäköisten osuuden kasvaessa myös erikoislinsseissä ja vaativissa voimakkuuksissa tapahtuu kehitystä. Varmasti myös joihinkin neurologisiin sairauksiin pystytään vaikuttamaan ennaltaehkäisevässä muodossa linsseillä.
Lotta Werlander, Silmäasema Oyj

– Tulevaisuudessa linssissä olevat sensorit ja kamerat voivat rekisteröidä tai skannata silmässä tapahtuvia muutoksia. AR:n (Augment Reality) rooli tulee kasvamaan – esim. vanhuksen linsseihin voidaan ohjelmoida ja heijastaa muistutus lääkkeen ottamisesta. Terhi Peltola, Hoya Lens Finland Oy

– Keinoäly tulee varmasti olemaan osa sairauksien hoitoa ja tunnistamista. Silmänpaine, sarveiskalvon turvotukset sekä silmätulehdukset voidaan tulevaisuudessa helposti tunnistaa piilolinssien avulla, mahdollisesti myös silmälasilinssein. Tanja Korteniemi, Specsavers

Materiaalit: millaisia ovat tulevaisuuden linssimateriaalit?

– Kevyitä, kestäviä ja optisesti huippulaatuisia – spesifisti suunniteltu kohdennetuille asiakasryhmille. Timo Juurinen, Optiikka Juurinen Oy

– Linssimateriaaleissa sekä valmistuksessa nähdään varmasti paljon uutta, joka mahdollistaa paremman tarkkuuden ja yksilöllisyyden. Optisten ominaisuuksien lisäksi painotetaan kestävyyttä, kirkkautta sekä myös kestävää kehitystä, eli kierrätettävyyttä. Henrika Wiitakorpi, Essilor Oy

– Linssimateriaalien uudelleenkäyttö, kuten uudelleenhionta ja -pinnoitus, tulevat varmasti olemaan mahdollisia. Kehysmateriaaleja pystytään jo hyvin kierrättämään, joten linssienkin kierrätys on vain ajan kysymys.
Lotta Werlander, Silmäasema Oyj

– Materiaalit tulevat olemaan elektrolyyttisiä, jolloin silmälasit voivat olla minkä tahansa värisiä, milloin halutaan. Jan-Eric Breitholtz, Piiloset Oy

– 3D-tulostaminen on jo yleistä kehyksissä ja terveydenhuollossa, joten tämä tulee leviämään myös linssipuolelle. Samoin itsepuhdistuvat materiaalit ja linssien ohuempi rakenne, joka tulevaisuudessa tulee vähentämään hävikin määrää.
Terhi Peltola, Hoya Lens Finland Oy

– Tällä hetkellä linssien valmistusprosesseissa huolehditaan jo kestävästä kehityksestä esimerkiksi veden uudelleen käytöstä ja hukkamateriaalien kierrätyksestä. Tulevaisuudessa linssimateriaalit tulevat kehittymään siten, että myös materiaalit ovat kierrätettäviä ja ympäristöystävällisempiä.
Tanja Korteniemi, Specsavers

– Muovin käyttö on haaste ympäristöystävälliselle tuotannolle, mutta tämä tulee varmasti muuttumaan. Muovi on mahdollista myös käyttää uudelleen.
Kristina Liden, Carl Zeiss Oy

– Linssimateriaaleissa korostuvat optisten ominaisuuksien lisäksi keveys, estetiikka, kestävyys ja helppohoitoisuus. Materiaalit ovat 100 % kierrätettävissä.
Vesa Mars, Synsam Finland Group Oy

Vapaa-aika: minkälainen rooli linsseillä on tulevaisuuden viihde- ja harrastekäytössä?

– Myopisoitumista ehkäisevien digilasien määrä kasvaa. Myös erilaisia harrastelaseja tulee lisää, ja linssejä suunnitellaan tiettyyn lajiin sopivaksi. E-urheilu ja pelilasit on tästä hyvä esimerkki.
Jan-Eric Breitholtz, Piiloset Oy

– Virtuaalitodellisuus ja keinoäly tulevat varmasti mullistamaan linssimaailman tulevaisuudessa. VR-laseja käytetään vapaa-ajalla jo nyt paljon.
Tanja Korteniemi, Specsavers

– Tulevaisuudessa erillisiä pelikonsoleita tai näyttöjä ei tarvita, sillä pelit voidaan siirtää suoraan linsseihin. Terhi Peltola, Hoya Lens Finland Oy

– Harrastuksiin ollaan valmiita panostamaan entistä enemmän, siksi myös harrastenäkemiseen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Suoja-, urheilu- ja harrastelasit hankitaan soveltuvalla näönkorjauksella.
Vesa Mars, Synsam Finland Group Oy

– Erilaiset tilanteet vaativat erilaisia linssejä. Siihen kiinnitetään jatkossa vielä enemmän huomiota. Urheiluun, lähityöskentelyyn (käsityöt, lukeminen jne.) autoiluun, vesillä liikkumiseen ja pelaamiseen tullaan varmasti panostamaan entistä enemmän. E-urheiluun suosion myötä myös pelilasit ilman voimakkuuksia kasvattavat suosiota.
Henrika Wiitakorpi, Essilor Oy

– Linssien viihde- ja harrastekäytössä vain taivas on rajana siinä kohtaa, kun linssejä pystytään räätälöimään entistä paremmin käyttäjälleen sopivammaksi. Dynaamista näkemistä parantavat linssiratkaisut yhdistettynä selektiivisesti suodattaviin ominaisuuksiin parantavat suorituskykyä monessa lajissa.
Lotta Werlander, Silmäasema Oyj

– Kuluttajat kysyvät yhä enemmän tuotteita, jotka täydentävät terveellistä elämäntapaa, resonoivat tunnepitoisesti ja lisäävät suorituskykyä. Linssien halutaan vaikuttavan positiivisesti mielialaan, suorituskykyyn ja hyvinvointiin. Kristina Liden, Carl Zeiss Oy