Valviran tuore kannanotto silmälääkäreiden ja optikkojen välisestä työnjaosta

Valvira kertoo tiedotteessaan 20.11.2019 saaneensa viime aikoina useita yhteydenottoja koskien optikkojen ja silmälääkäreiden välistä työnjakoa. Yhteydenotoissa on korostunut huoli siitä, että lääkäreiden ja optikkojen välinen työnjako ei ole selvä. Saatujen yhteydenottojen mukaan optikkojen markkinoidessa palveluitaan saattaa potilaille jäädä epäselväksi, koska tulisi hakeutua optikon sijaan suoraan lääkärin vastaanotolle. Lisäksi epäselvyyttä on herättänyt se, millaisissa tilanteissa optikko voi määrittää silmälasit itsenäisesti.

NÄE ry muistuttaa , että optikot ja silmälääkärit tekevät päivittäin erinomaista yhteistyötä Suomen väestön silmäterveyden ja hyvän näkemisen eteen noin 90 prosentissa Suomen lähes 700:sta optikkoliikkeestä.

Moniammatillinen yhteistyö mahdollistaa hyvän hoidon, joka on kustannustehokasta ja saatavilla Suomen joka nurkalla.

Lue Valviran koko kannanotto täällä.