Optisen kaupan tulevaisuuden 6 trendiä

Miten ja missä silmälasikauppa käy jatkossa? Vuodenvaihteen kynnyksellä luomme katseen optisen kaupan tulevaisuuteen ja pyysimme alan asiantuntijoilta näkemyksiä tulevista trendeistä. Kommentoimassa optometristi Petri Eskola, optometristi Riku Rajala sekä Kaupan liiton edunvalvontajohtaja Tuula Loikkanen.

Verkkokauppakilpailu isoin uhka kehysmyynnille

Verkkokauppaostaminen kiihtyy, mutta vain 14 % näkemisen ja silmäterveyden ammattilaisista kertoo myyvänsä tuotteitaan verkossa. Tämä selviää yhdysvaltalaisen eyecarebusiness.comin teettämästä kyselystä, joka oli suunnattu näkemisen ja silmäterveyden ammattilaisille. 35 % vastaajista onkin sitä mieltä, että seuraavaan kahden vuoden aikana kaupan on siirryttävä nettiin, sillä kilpailu sitä vaatii. Esimerkiksi piilolinssejä ostetaan paljon yleisistä verkkokaupoista.

Petri Eskola: ”Statista arvioi, että vuoteen 2021 mennessä 11 % globaalista optisen alan liikevaihdosta tapahtuu netin kautta.”

Riku Rajala: ”Verkkokauppa on myös mahdollisuus. Se on tullut vääjäämättä osaksi silmälasimyyntiä kivijalkakaupan rinnalle ja sen kautta on myös mahdollisuus kasvattaa myyntiä.”

Tuula Loikkanen: ”Verkkokaupan rooli kasvaa edelleen. Optisessa kaupassa kiinnostavaa on nähdä, miten terveydenhuollon palvelu ja etäkauppa tullaan yhdistämään”.

X-sukupolvi kirii lähemmäs suurinta ostajaryhmää

Suurten ikäluokkien edustajat eli 53–71-vuotiaat ovat perinteisesti olleet optisen kaupan suurin ostajakunta. Nyt X-sukupolvi on kirimässä kärkeen, mikä saattaa muuttaa kohderyhmäajattelua. Sukupolvi X koostuu 37–52-vuotiaista, jotka ovat työelämässä vaativa ryhmä. He arvostavat mm. palkkaa ja titteleitä.

Riku Rajala: ”Työelämä on vaativaa. Suuri X sukupolvi on tottunut käyttämään uutta teknologiaa, ja he ovat valmiita ostamaan uusimman teknologian linssiratkaisuja suoriutuakseen nykyisessä työympäristössä. He haluavat myös personoituja ratkaisuja, joita räätälöidyt linssiratkaisut voivat tarjota.”

Petri Eskola: ”Tämä sukupolvi on myös vanhempiaan hintatietoisempia, eli odotettavissa on, että myymälä joutuu perustelemaan hintojaan entistä paremmin.”

Teknologia kehittyy kehittymistään

Linssiteknologia on yhä kehittyneempää. Asiakkaat arvostavat high tech -linssejä ja USA:ssa premium-hintaisia linssejä myydään jo enemmän kuin edullisimpia linssejä. Teknologian kehitys on voimakasta erityisesti moniteholinsseissä ja sinistä valoa suodattavissa linsseissä, joiden uskotaan nousevan suosituimmiksi linsseiksi kahden vuoden sisällä. Näin raportoi eyecarebusiness.com.

Petri Eskola: ”NÄE ry:n tilastojen mukaan Suomen keskihinta on vielä Premium-linssien alapuolella. Sinisen valon lisäksi myös muut valoa suodattavat linssit yleistyvät tulevaisuudessa.”

Vastuullisuus ja ympäristöystävällisyys valtavirtaistuu

Kuluttajat uskovat, että heidän ostokäyttäytymisensä vaikuttaa maailmaan, ja vastuullisuuden nimissä he ovat tarvittaessa valmiita äänestämään lompakoillaan. Myös ammattilaiset suosivat mm. energiaa ja vettä säästäviä ratkaisuja. 85 % näkemisen ja silmäterveysalan ammattilaisista pitää tärkeänä tai erittäin tärkeänä ympäristöystävällisiä laitteita, selviää eyecarebusiness.comin kyselystä.

Riku Rajala: ”Vastuullisuus ja ympäristöystävällisyys korostuvat. Tutkimusten mukaan varsinkin milleniaalit tekevät ostopäätöksiä yritysten arvojen ja vastuullisuuden mukaan. Kuluttajat ovat halukkaita ostamaan ympäristöystävällisiä ja vastuullisesti tuotettuja tuotteita.”

Tuula Loikkanen: ”Vastuullisuus on yksi tämän päivän suurista teemoista ja koskettaa jo kaikkia yrityksiä. Kuluttajilla on kyllä halua tehdä oikeita ja vastuullisia valintoja, mutta se voi olla todella vaikeaa: tietoa on saatavilla paljon, mutta sen vertailu on hankalaa. Kaikilla ei myöskään ole taloudellista mahdollisuutta tehdä kestäviä valintoja, vaikka he haluaisivatkin. Toisaalta pienetkin teot merkitsevät matkalla kohti järkevämpää kuluttamista.”

Terveys- ja hyvinvointitrendi jatkaa kasvuaan

Erilaiset tuotteet ja mobiilisovellukset auttavat kuluttajia seuraamaan terveyttä ja terveellisten valintojen tekemisessä. Näkemisen terveysvaikutuksista ovat kiinnostuneita niin silmäsairauksia taistelevat ikäihmiset kuin likinäköisyyden oireista yhä useammin kärsivät nuoret.

Riku Rajala: ”Terveydenhuollossa poikkiammatillinen yhteistyö esim. optikoiden ja silmälääkärien välillä sekä sähköisten kanavien hyödyntäminen lisääntyy asiakaspalvelun tehostamiseksi. Myös uudet teknologiat ja erityisesti tekoäly tuovat tarkkuutta silmäsairauksien havainnointiin.”

Petri Eskola: ”Suomessa ollaan edelläkävijöitä: Kanta-palveluihin kuuluvalla Omatietovaranto-hyvinvointisovelluksella voi hallita ja tallentaa omia terveystietoja ja tehdä mittauksia.”

Jokainen hetki on potentiaalinen ostohetki

Ostomahdollisuus liitetään mihin tahansa somesisältöihin – videoihin, artikkeleihin ja kuviin. Kuluttajien ei tarvitse mennä erikseen verkkokauppaan, vaan he voivat lisätä tuotteita ostoskoriinsa sisällön kautta. Ennustetaan, että tulevaisuus tuo mukanaan yhä innovatiivisimpia some-ostamisen ratkaisuja, kun kaupan alan yritykset ja tavarantoimittajat markkinoivat tuotteitaan kohdistetummin ja pyrkivät tekemään verkko-ostosten teosta yhteisöllisempää, spontaanimpaa ja kätevämpää.

Tuula Loikkanen: “Mobiilin käyttö kasvaa ja sitä myötä myös mm. somepalveluista on tullut relevantteja myyntikanavia. Ostaminen voi siten nopeutua ja tulla impulsiivisemmaksi. Maksamisen tavat monipuolistuvat ja helpottuvat. Kauppa on asiakaslähtöisesti kaikkialla siellä, missä kuluttajakin.”

Lähteet: eyecarebusiness.com ja Planet Retail