Yhteistyöllä hyvään asiakaskokemukseen

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira julkaisi marraskuussa kannanottonsa silmälääkärien ja optikkojen välisestä työnjaosta. Kannanottoon nähtiin tarvetta, sillä viranomaiselle oli tullut useita kyselyjä optikkopalveluita koskevasta markkinoinnista ja optikon oikeudesta määrittää silmälasit itsenäisesti.

Valvira toteaa, että terveydenhuollon ammattiryhmiä koskeva työnjako on vallitsevan lainsäädännön ja tulkinnan mukaan selvä. Optikko on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on oikeus tutkia potilaita ja aloittaa tarpeen vaatiessa koulutuksensa mukaisia hoitotoimia. Optikolla on terveydenhuollon ammattihenkilönä velvollisuus informoida potilasta havainnoistaan ja johtopäätöksistään. Laki edellyttää, että optikko laatii potilasasiakirjat ja merkitsee niihin potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot.

Ammattikunnan työnjaon mukaisesti vain lääkäreillä on oikeus tehdä lääketieteellisiä diagnooseja, sulkea mahdolliset sairaudet pois ja määritellä tutkimuksen perusteella tarvittavat hoitomuodot. Jos optikko tekee sairauteen viittaavia löydöksiä tai potilaan oireet edellyttävät, tulee optikon ohjata henkilö silmälääkärin vastaanotolle.

Laillistettu optikko voi määrätä ammattihenkilöasetuksen mukaisesti silmälasit itsenäisesti esimerkiksi silloin, kun henkilö on vähintään kahdeksan vuotias, henkilöllä ei ole ilmeistä silmäsairautta tai takanaan suoritettua leikkausta. Lisäksi optikko saa määrätä silmälasit silloin, jos silmätautien erikoislääkäri on ensin tutkinut silmäsairautta sairastavan potilaan ja ohjannut potilaan tämän jälkeen optikolle silmälasien määritystä varten. Piilolasien määrääminen ja sovittaminen edellyttää tarvittavaa lisäkoulutusta.

Väestö ikääntyy, minkä johdosta silmäsairauksien määrä ja heikentynyt näkökyky lisääntyvät yhteiskunnassa. Kansantaloudellisesti avain asemassa on heikentyneen näön ja sairauksien tunnistaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Hoitotoimenpiteiden, kuten silmäleikkausten jälkivalvontaan tarvitaan käsipareja. Haasteeseen kyetään vastamaan optikko- ja lääkärikunnan yhteistyöllä.

Yhteistyö edellyttää luottamusta osapuolten välillä. Jokainen tekee palveluketjussa sen työn, joka hänelle lain ja hyväksyttyjen pelisääntöjen mukaan kuuluu. Asiakas tulee asettaa keskiöön. Valvira ohjeistaakin, että   silmälääkärien ja optikkojen olisi hyvä yhdessä kehittää palveluita ja etsiä väestön ja potilaita parhaalla mahdollisella tavalla palvelevia ratkaisuja ja toimintamalleja.

Tiina Toivonen
lainsäädäntöasioiden päällikkö, Suomen Yrittäjät
Optometrian Eettisen Neuvoston (OEN) puheenjohtaja