NÄE tekee skenaarioita näkemisen ja silmäterveyden alan tulevaisuudesta

NÄE ry:n edellinen toimialastrategia julkaistiin lähes vuosikymmen sitten, vuonna 2011. Siinä koko toimialan eri osapuolet keskustelivat ja suunnittelivat, mitkä olisivat toimialamme tärkeät vaikuttamisen asiat seuraavaksi viideksi vuodeksi. Silloisen työn linjaukset on pääsääntöisesti toteutettu ja vaikuttamisemme on suuntautunut tämän strategiatyön mukaisesti. Nyt tulevaisuutemme on taas tarkastelussa.

Hallitus päätti jokin aikaa sitten käynnistää skenaariotyön toimialamme tulevaisuudesta. Kaikille jäsenille ja kumppaneille on lähetetty kyselyitä, joissa on pyydetty – ja paljon on saatukin – tietoa siitä, miten eri osapuolet näkevät tulevaisuutemme. Hallitus yhdessä valitun yrityksen, Capful Oy:n, kanssa on hakenut ja valinnut monelta eri asiantuntijataholta henkilöitä haastatteluihin, joita tehdään nyt ja lähitulevaisuudessa.

Tulevana perjantaina on ensimmäinen workshoptilaisuus ja niitä on tänä keväänä lisää. Olen saanut olla mukana valmistelevissa keskusteluissa, ja tällä hetkellä näyttää, että alallamme tulee olemaan erilaisia tulevaisuuksia, joista löytyy rooli jokaiselle alallamme toimivalle.

Suurten ikäluokkien vanhetessa kasvaa tarve optometristeille, jotka tarjoavat laajemmin silmäterveyden palveluita ja joiden työnkuva täytyy miettiä tarkasti. Silmälääkärit tarvitsevat tulevaisuudessa apua optometristeilta, koska heitä on vähän verrattuna tulevaan tarpeeseen suurissa ikäluokissa. Samalla kuitenkin pysyy tarve tavallista optikon työtä tekeville. Heidän taitojaan tarvitaan tulkitsemaan esimerkiksi niitä näöntarkastusten tuloksia, joita tekoäly ei pysty analysoimaan.

Lääketieteen kehittyessä kirurgiset vaihtoehdot tulevat paremmiksi, monipuolisemmiksi ja lähemmäksi kuluttajaa kuin mitä ne nykyisin ovat. Kehyspuolen trendejä määrittää jatkossakin muoti, mutta valmistusteknologian kehittyminen tuo muutoksia. Esimerkiksi eri hintaisten tuotteiden valikoima ja saatavuus voi laajentua.

Digitaalisuus tulee jouhevoittamaan tiedonkulkua optikkoliikkeestä silmälääkärille ja sairaaloihin entisestään. Silloin voimme auttaa merkittävästi siinä, että suomalaisten terveydenhuolto tulee paremmaksi. Se on tarpeen, koska tulevaisuuden yhteiskunnassa näköaistin käyttö kasvaa entisestään. Se tuo näönhuollolle haasteita, ja tarvitsemme optometriaa ja apuja siinä, että jaksamme päivät pitkät tuijottaa tietokoneen ruutua.

Lähinäön käytön yleistyminen näkyy myös myopian huomattavana kasvuna. Siinä alallamme on haaste pyrkiä estämään, ettei nuoristamme tule suuresti likinäköisiä.

Strategiatyö on vielä kesken, joten on tärkeää, että saamme laajan katsauksen alamme asiantuntijoilta. Kannustankin kaikkia vastaamaan alan tulevaisuutta koskeviin kyselyihin, koska tiedoilla ja näkemyksillä on iso merkitys. Tämän työn tuloksena syntyy polkuja, joilla NÄE ry etenee ja vaikuttaa, jotta näkemisen ja silmäterveyden toimialalla on vieläkin parempi tulevaisuus.

Tehdään ja Nähdään yhdessä, miten kehitymme vuoteen 2030.

Pekka Palmu
NÄE ry, hallituksen puheenjohtaja