Optikko-Killan hallitus vuodelle 2020

Optikko-Kilta ry piti vuosikokouksensa Helsingissä 10.2.2020 ja valitsi uuden hallituksen.

Puheenjohtajaksi valittiin Pirjo Kankkunen ja jäseniksi Jouko Miettinen (varapuheenjohtaja), Päivi Heino, Marja Klaile, Arndt Norrgård ja Raila Soininen. Varajäseniksi valittiin Tuija Niemi ja Soili Virtanen.