NÄE ry:n uusi Silmäterveyspalvelut.fi tuo palveluntuottajat julkisen terveydenhuollon löydettäville

Tänään julkaistu Silmäterveyspalvelut.fi on sivusto, jolta julkisen terveydenhuollon toimijat löytävät tarpeisiinsa sopivat silmäterveyspalveluita tuottavat yksityiset terveyspalveluntuottajat – optikkoliikkeet silmälääkärivastaanottoineen ja silmälaboratorioineen sekä osan niistä yhteydessä toimivat silmäsairaalat – oman maakuntansa alueelta. Sivustoa ylläpitää NÄE ry ja se on käyttäjille avoin ja ilmainen. Palveluntuottajahaun piiriin voivat rekisteröityä kaikki Suomessa sijaitsevat palveluita tuottavat, kriteerit täyttävät yksiköt, NÄE ry:n jäsenyritykset veloituksetta.

Sivuston luonnin lähtökohtana on sosiaali- ja terveysalan murros ja niitä koskevien palveluiden uudistamisprosessi. Eliniän pidentyminen ja vanhenevan väestön määrän nopea kasvu ovat lisänneet pitkäaikaisten silmäsairauksien seurannan ja hoitojen sekä heikkonäköisten potilaiden kuntoutuksen tarvetta. Silmäsairaudet liittyvät usein elimistön muihin sairauksiin, jolloin niiden varhainen tunnistaminen on tärkeä osa ennalta ehkäisevää terveydenhuoltoa.

Yksityiset silmäterveydenhuollon yksiköt – optikkoliikkeet silmälääkärivastaanottoineen, silmäsairaalat ja lääkärikeskusten silmälääkärivastaanotot – kantavat vastuun silmäterveydenhuollon peruspalveluista, joilla tarkoitetaan näköjärjestelmän toiminnan mittaamiseen, silmien terveydentilan ja yleisimpien silmäsairauksien diagnostiikkaan, hoitoon ja sen seurantaan liittyviä palveluita.

Silmätautien erikoissairaanhoidon palvelut on Suomessa keskitetty julkisen terveydenhuollon piiriin. Jo nyt olisi mahdollista pitää huolta Suomen väestön näkemisen ja silmäterveyden peruspalveluista nykyistä kattavammin ja kustannustehokkaammin, kun maanlaajuinen optikkoliikeverkosto kytkettäisiin systemaattisemmin julkisen terveydenhuollon tueksi.

”Uuden sivustomme päätavoite on tukea julkisen ja yksityisen terveydenhuollon kohtaamista erittäin käytännöllisellä tasolla”, kertoo lähtökohdista Näkemisen ja silmäterveyden toimiala NÄE ry:n toimitusjohtaja Panu Tast.

”Vastaamme osaltamme Suomen hallitusohjelmankin mukaiseen tavoitteeseen kustannustehokkaasta julkisesta terveydenhuollosta, joka voidaan tuottaa lähellä potilasta ja on kaikkien saatavilla, kansalaisten tasavertaisuutta parantaen”, Tast sanoo.

”Suomen noin 700 optikkoliikkeen verkosto kattaa koko valtakunnan alueen ja myös syrjäseudut”, hän muistuttaa. Optikkoliikkeiden liikevaihto syntyy pääasiassa silmälasien kaupasta. Kannattava liiketoiminta mahdollistaa myös esim. ikääntyvien kansalaisten tarvitsemien silmälääkäripalveluiden tuottamisen toimipisteissä, joilla ei ilman markkinaehtoista toimintaa olisi edellytyksiä toimia harvaan asutulla alueella tai pitkien etäisyyksien päässä kasvukeskuksista.

”Silmäterveyspalvelut.fi auttaa resurssiongelmien kanssa tuskailevia kuntia ja sairaanhoitopiirejä löytämään terveyspalveluntuottajan yllättävänkin läheltä asiakasta karttapohjaisen hakumme avulla”, Tast sanoo.

Sivustolle kerätään rekisteröitymisiä kevään aikana. Kun yksityiset palveluntuottajat ovat lisänneet tietonsa järjestelmään, voivat kunnat ja sairaanhoitopiirit ottaa haun käyttöönsä. Hakutoiminnolla palvelusta löytää toimenpidetasolla keskeiset optikkoliikkeissä tuotettavat silmäterveyspalvelut.

Optikkoliikkeistä on kehittynyt edellisen vuosikymmenen aikana täyden palvelun silmäterveydenhuollon valtakunnallinen palveluverkosto, jossa on kaikki peruspalveluiden tuottamiseen tarvittava henkilöstö, tutkimusteknologia ja osaaminen. Markkinaehtoinen kilpailu pitää huolen siitä, että optikkoliikkeissä ja muissa yksityisissä terveydenhuollon yksiköissä on erittäin kehittynyttä tutkimusteknologiaa ja koulutettua henkilöstöä.

”Suomen optikkoliikeverkosto on täydessä valmiudessa tarjoamaan ratkaisun ikääntyvän Suomen silmäterveydenhuollon haasteeseen. Silmäterveyspalvelut.fi raivaa yhden esteen pois yksityisten tuottajien ja julkisen palveluntarjoajan sujuvan yhteistyön väliltä”, sanoo Tast.

Siirry sivustolle: Silmäterveyspalvelut.fi

Tutustu yksityisen silmäterveydenhuollon palveluvalikoimaan.

Tutustu moniammatillisen työryhmän laatimaan ohjeistukseen julkisesti rahoitettavien silmäterveydenhuollon palvelujen tuotannosta optikkoliikkeessä.

Lisätietoja:

Panu Tast, toimitusjohtaja, Näkemisen ja silmäterveyden toimiala NÄE ry, p. 029 3000 901, panu.tast@naery.fi