Hallituksen tukipaketti turvaa myös optisen- ja silmäterveysalan yrityksiä ja palkansaajia

Optikoiden lyhennetystä YT- ja lomautusilmoitusajasta ei vielä sopimusta

Kaupan liitto ja Palvelualan ammattiliitto PAM sopivat Kaupan TES:iin liittyen lyhyemmästä YT- ja lomautusilmoitusajasta, josta tiedotimme eilisessä Jäsentiedotteessa. Optikoiden TES:n osalta ei ole toistaiseksi voimassa vastaavaa järjestelyä. Infoamme heti, mikäli vastaava sopimus saadaan voimaan.

Optikkoliike voi kuitenkin Työsopimuslakiin perustuen paikallisesti sopia yhdessä minkä tahansa työntekijänsä kanssa lyhyemmistä ajoista.

Helpotuksia tulossa yritysten maksurasituksiin: pidennetyt TyEL- ja YEL- maksuajat käyttöön

Hallitus on päättänyt, että TyEL- ja YEL-maksuja lykätään kolmella kuukaudella. Muutos astuu voimaan viimeistään 1.6.2020. Tämä ei ole siis vielä käytössä, infoamme kun voimaantuloaikataulu on tiedossa.

Hallitus toteuttaa myös työnantajan työeläkemaksun tilapäisen alennuksen. Tilapäinen alennus on 2,6 prosenttiyksikköä. Tämä tarkoittaa tilapäistä poikkeamista maksumuutosten 50/50-säännöstä. Tilapäinen alennus toteutetaan mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään 1.6.2020 ja se on voimassa 31.12.2020 saakka.

Yrityksille tulee joustoa lomauttamiseen ja yt-menettelyihin

Lomauttamisesta tehdään yrityksille toistaiseksi mahdollisimman joustavaa ja edullista. YT-neuvotteluaikoja lyhennetään lomautustilanteessa nykyisestä 14 päivästä ja nykyisestä kuudesta viikosta molemmista viiteen päivään.

Lisäksi lomautusoikeus laajennetaan koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia.

Muutokset ovat parhaillaan vastuuministeriöissä valmisteltavana, ne eivät ole vielä voimassa. Infoamme niiden voimaantulosta erikseen.

Huomaa, että lomautusilmoitus myyjien kohdalla lyheni jo eilen seitsemään päivään ja YT-neuvotteluaika neljään.

Yrittäjille väliaikainen oikeus työttömyyspäivärahaan

Hallitus helpottaa yrittäjien pääsyä työttömyysturvan piiriin yritysmuodosta riippumatta. Yrittäjät saavat väliaikaisesti oikeuden työttömyyspäivärahaan ilman, että yritystoimintaa pitää ajaa alas. Tämä koskee myös itsensätyöllistäjiä ja freelancereita. Muutos ei erottele eri yhtiömuodoissa harjoitettua yritystoimintaa, mikä turvaa yrittäjien yhdenvertaisuuden.

Yrittäjien pitää perustella, miten koronaviruskriisi on heikentänyt yritystoimintaa. Yrittäjän oma ilmoitus riittää, mikä vähentää selvitystyön ja harkinnan tarvetta työ- ja elinkeinotoimistoissa. Peruspäiväraha ja työmarkkinatuki ovat nyt 724 euroa kuukaudessa. Yrittäjä voi myös saada vahvistettuun YEL-työtuloon sidottua ansiosidonnaista päivärahaa.

Työttömyysturvalakiin tehtävä muutos on määräaikainen ja tulee voimaan kolmeksi kuukaudeksi. Muutosta valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriössä. Se ei ole vielä voimassa. Infoamme niiden voimaantulosta erikseen.

Palkansaajien työttömyysturvaa parannetaan

Vastapainoksi yrityksille suunnatuille joustoille hallitus päätti parantaa myös palkansaajien työttömyysturvaa. Työttömyysturvan omavastuupäivät poistetaan, joten palkansaajat voivat turvallisesti sopia lyhyemmästä lomautusilmoitusajasta. Omavastuupäivien poistaminen helpottaa hakemusten käsittelyä. Työttömyysturvan enimmäisaika ei myöskään kulu koronasta johtuvan lomautuksen aikana.

Työssäoloehtoa myös lyhennetään seuraavasti: jos työssäoloehto ei muutoin täyty, työssäoloehto on 13 viikkoa niissä työsuhteissa, jotka ovat alkaneet 1.1.2020 tai sen jälkeen. Lisäksi sujuvoitetaan työttömyysetuuden maksatusta. Nämäkään uudistukset eivät ole heti voimassa. Ilmoitamme voimaantulosta erikseen.

 

Tutustu myös Suomen Yrittäjien koostamaan koronasivustoon.