Korona­virus­tilanteesta johtuvia joustoja optikoiden työ­ehto­sopimukseen

Kaupan liitto ja Erto ovat sopineet koronavirustilanteesta johtuvia joustoja Optikoiden työehtosopimukseen. Sopimus on voimassa 26.3.-30.6.2020. Sopimuksen mahdollisesta pidentämisestä tai muusta päättymisajan muutoksesta tiedotetaan erikseen.

Lomautusilmoitusaika

Lomauttamisessa noudatetaan vähintään 5 päivän ilmoitusaikaa (normaalisti 14 päivää). Tämä koskee sekä määräaikaisia että toistaiseksi voimassa olevia lomautuksia.

Soveltamisohje: Määräys on sovellettavissa kaikkiin meneillään oleviin lomautuksiin siten, että työnantaja voi soveltaa 5 päivän aikaa antamalla uuden lomautusilmoituksen.

Esimerkki mahdollisesta soveltamistilanteesta: Lomautusilmoitus on annettu 16.3 noudattaen 14 päivän lomautusilmoitusaikaa. Lyhyempää lomautusilmoitusaikaa koskeva mahdollisuus tuli voimaan torstaina 26.3. Työnantaja voi lukea kuluneen ajan hyväkseen, jolloin viiden päivän ilmoitusaikaa koskeva velvoite on joka tapauksessa

jo täytetty. Työnantaja voi tässä tilanteessa antaa perjantaina 27.3 työntekijälle uuden lomautusilmoituksen, jonka mukaan ensimmäinen lomautuspäivä on lauantai 28.3.

Yhteistoimintaneuvottelut

Yhteistoimintalain mukainen neuvotteluaika on 5 päivää, jos kyseessä on työntekijän lomauttaminen. Sillä ei ole merkitystä, kuinka monta työtekijää lomautetaan, tai onko lomautus voimassa määräajan tai toistaiseksi.

Muutos koskee siten sekä tilanteita, joissa lain mukainen normaali neuvotteluaika olisi 14 päivää, että sellaisia tilanteita, joissa neuvotteluaika on 6 viikkoa.

Soveltamisohje: Määräys on sovellettavissa kaikkiin meneillään oleviin neuvotteluihin siten, että työnantaja saa hyväkseen sen neuvotteluajan, mitä on jo käyty muutoksen voimaan tullessa. Jos neuvottelut alkavat tämän muutoksen voimassaolon aikana, lyhyempää viiden päivän aikaa voidaan soveltaa, vaikka neuvottelut päättyvät sopimuksen päättymisen jälkeen.

Esimerkki mahdollisesta soveltamistilanteesta: Neuvottelut ovat käynnistyneet maanantaina 23.3. Lyhyempää neuvotteluaikaa koskeva mahdollisuus tuli voimaan torstaina 26.3. Viiden päivän neuvotteluaika on täytetty perjantaina 27.3.

Muutoksella ei ole vaikutusta yt-lain soveltamiseen muilta osin. Toisin sanoen samat säännöt, kuten velvollisuus antaa kutsu viisi päivää ennen neuvottelujen alkamista, ovat edelleen voimassa. Irtisanomisiin ja osa-aikaistamisiin liittyvissä tilanteissa noudatetaan normaaleja lain mukaisia neuvotteluaikoja.

Yhteistoimintalakia tulee noudattaa yrityksessä, jonka työsuhteessa olevien työntekijöiden määrä säännöllisesti on vähintään 20. Mikäli yrityksen työntekijämäärä on säännöllisesti tätä pienempi, tällä muutoksella ei ole käytännön merkitystä.

Työntekijän takaisin ottaminen

Työsopimuslain 6 luvun 6 §:n mukainen takaisinottovelvollisuuden pituus on 9 kuukautta, jos työntekijän työsuhteen irtisanominen on toimitettu tämän poikkeuksen voimassa ollessa (26.3.2020 alkaen, tämän hetkisen tiedon mukaan 30.6.2020 saakka).

Ratkaisevaa on nimenomaan työntekijän irtisanomishetki eli käytännössä irtisanomisilmoituksen toimittaminen.

Takaisinottovelvollisuus koskee tilanteita, joissa työntekijä on irtisanottu tuotannollisin ja taloudellisin perustein (työsopimuslain 7:3 §) tai saneerausmenettelyn yhteydessä (työsopimuslain 7:7 §).

Määräysten soveltamisesta

On huomattava, että nämä muutokset koskevat vain Optikoiden työehtosopimusta. Optikkoliikkeen myyjät kuuluvat Kaupan työehtosopimuksen piiriin, joten heitä koskevat eri määräykset ja myös erilaiset joustomahdollisuudet.

Kaupan liiton sivuilta löytyy yksityiskohtaista tietoa koronavirustilanteesta ja Kaupan työehtosopimukseen sovituista joustoista.

https://kauppa.fi/uutishuone/2020/03/26/kaupan-liiton-ohjeistus-koronaviruksen-varalle/

https://kauppa.fi/uutishuone/2020/03/20/yksityiskohtainen-sisalto-kaupan-tyoehtosopimusten-poikkeusmaarayksista/

https://kauppa.fi/uutishuone/2020/03/26/tyontekijan-lomauttaminen/

https://kauppa.fi/uutishuone/2020/03/26/tiivistetyt-ohjeet-yhteistoimintamenettelysta-lomautustilanteissa-koronavirustilanteessa/