Silmälääkärivastaanoton siirtäminen toiseen toimipisteeseen koronaepidemian vuoksi

NÄE ry. on saanut Valviralta viranomaisen ohjauksen silmälääkärivastaanoton siirtämisestä toiseen toimipisteeseen, kun oma toimipiste suljetaan koronavirusepidemian vuoksi. Luvan siirtäminen voi olla tietyt seikat huomioiden mahdollista.

Ohjauksen mukaan valmiuslaki ei itsessään mahdollista poikkeamista yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain säännöksistä. Lupa- ja valvontaviranomaiset ovat kuitenkin tämän poikkeuksellisen tilanteen vuoksi katsoneet, että potilasturvallisuuden, palvelujen saatavuuden sekä henkilökunnan tarkoituksenmukaisen hyödyntämisen varmistamiseksi on syytä joustaa tietyistä lain säätämistä edellytyksistä.

Jo rekisterissä olevat itsenäiset ammatinharjoittajat sekä luvan saaneet oman yhtiönsä kautta työskentelevät henkilöt voivat valmiuslain voimassaoloaikana siirtyä työskentelemään myös sellaisiin toimipaikkoihin, joihin heillä ei ole voimassa olevaa lupaa tai rekisteröintiä. Poikkeus koskee kuitenkin vain niitä tilanteita, jossa itsenäinen ammatinharjoittaja tai luvan saanut yhtiö toimii toisen palvelujen tuottajan tiloissa ja siirtyy tämän palvelujen tuottajan toiseen toimipaikkaan. Itsenäinen ammatinharjoittaja ja luvan saanut yhtiö käyttää tällöin jo myönnettyä OID-koodia.

Palvelujen tuottajien tulee dokumentoida kaikki poikkeusolosuhteista johtuvat muutokset ja päätökset sekä pitää kirjaa siitä, keitä missäkin toimipaikoissa työskentelee. Dokumentointi tulee pyynnöstä toimittaa lupa- ja valvontaviranomaisille.

Jos tarkoituksena on jatkaa palvelujen tuottamista uudessa toimipaikassa myös poikkeusolosuhteiden jälkeen, tulee lupaa tai rekisteröintiä hakea normaalisti.

Jos itsenäinen ammatinharjoittaja tai oman yhtiönsä kautta työskentelevä henkilö haluaa aloittaa yhteistyön toisen palvelujen tuottajan kanssa, tulee lupaa hakea tai ilmoitus itsenäisenä ammatinharjoittajana tehdä normaalisti. Lupaviranomaiset pyrkivät käsittelemään tällaiset poikkeusolosuhteisiin liittyvät hakemukset kiireellisenä.

Kysy lisätietoja toimitusjohtaja Panu Tastilta: panu.tast(at)naery.fi, p. 029 3000 901.