STM: Hallitus esittää työttömyysturvalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyyskassalain väliaikaista muuttamista

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti tänään 2.4.2020 esityksestä, jonka tavoitteena on vahvistaa työttömyysturvaa tarvitsevien ihmisten taloudellista asemaa koronavirusepidemian aiheuttamassa vaikeassa taloustilanteessa.

Työnantajat ovat joutuneet sopeuttamaan toimintaansa koronavirusepidemiasta johtuvan kysynnän heikentymisen vuoksi. Hallitus esittää työntekijöiden toimeentuloa vahvistettavan tilanteessa, jossa moni on joutunut työttömäksi tai lomautetuksi.

Esityksessä ehdotetaan väliaikaisesti muutettavaksi työttömyysturvalakia, työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia ja työttömyyskassalakia.

Lue koko STM:n tiedote: Hallitus esittää työttömyysturvalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyyskassalain väliaikaista muuttamista