TEM: Yrityksille kehittämisavustusta koronavirusepidemian aiheuttamassa häiriötilanteessa

Työ- ja elinkeinoministeriö tiedotti tänään 2.4.2020 valtioneuvoston päätöksestä antaa asetuksen valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta. Asetukseen lisättiin säännökset yrityksen kehittämisavustuksen myöntämisestä koronavirusepidemian aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa. Väliaikaiset muutokset olisivat voimassa 3.4.-31.12.2020.

Asetuksen mukaan koronavirusepidemian aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa avustusta voidaan myöntää tilanneanalyysin tekemiseen sekä kehittämistoimenpiteisiin. Avustuksen määrä tilanneanalyysin tekemiseen voi olla enintään 80 prosenttia avustuksen perusteena olevista menoista, kuitenkin enintään 10.000 euroa ja kehittämistoimenpiteisiin enintään 80 prosenttia avustuksen perusteena olevista menoista, kuitenkin enintään 100.000 euroa.

Lue koko TEM:n tiedote: Yrityksille kehittämisavustusta koronavirusepidemian aiheuttamassa häiriötilanteessa

Kuva: © Laura Kotila/Valtioneuvoston kanslia