Koronapandemia pysäytti ennätysvauhtia kasvaneen optisen kaupan

Optisen alan vähittäiskauppa kasvoi viime vuonna lähes kaikilla mittareilla katsoen ennätyslukemiin. Hyvä kasvu törmäsi maaliskuussa koronaviruksen leviämisen estämiseksi asetettuihin rajoitteisiin, joita on arvoitu tarvittavan pitkälle kevääseen. Toimialan tulevaisuuden odotukset ovatkin huippuvuodesta huolimatta alhaisemmat kuin koskaan mittaushistorian aikana.

Näkemisen ja silmäterveyden kokonaismarkkinan arvo viime vuonna oli lähes 446 miljoonaa euroa. Siitä suurimman osan muodosti optisen alan vähittäiskauppa, jonka liikevaihto kasvoi viime vuonna 6,8 prosenttia 340 miljoonaan euroon, lähes kolminkertaisesti vähittäiskaupan yleiseen kasvuun verrattuna.

”Viime vuoden hienoon kasvuun vaikutti ennen kaikkea hyvin kehittynyt silmälasien myynti. Niitä myytiin yli 1,1 miljoonaa paria yhteensä 270 miljoonalla eurolla”, avaa Näkemisen ja silmäterveyden toimiala NÄE ry:n toimitusjohtaja Panu Tast.  ”Erityisesti kehittyneemmät yksiteholasit tekivät kauppansa. Myös aurinkolasi- ja piilolinssikauppa sujuivat edellisvuotta paremmin niin arvolla kuin volyymilla mitaten.”

Vuoden viimeisellä neljänneksellä optinen kauppa kasvoi vielä koko vuottakin nopeammin, lähes 10 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verraten. Silmälasien keskihinta nousi; yksitehoista maksettiin keskimäärin 194 euroa ja moniteholaseista 418 euroa.

Alkuvuotta on leimannut koronapandemian aiheuttama maaliskuussa alkanut lähes totaalinen kaupankäynnin pysähtyminen, josta on saanut kärsiä koko erikoiskaupan ala. Kaupan liiton ja Palvelualojen ammattiliitto PAM:in mukaan monissa erikoiskaupan yrityksissä on myynti pudonnut jopa 80-90 prosenttia.

”Koko toimialaa tarkastellen kaupan hidastuminen näyttää hyvin voimakkaalta. Koronakriisi on kuitenkin vaikuttanut yrityksiin hyvin eri tavoin; myynnin kehityksessä on alueellisia ja yrityskohtaisia eroja”, muistuttaa Fenno Optiikan toimitusjohtaja Rainer Nyman.

Silmäterveyspalvelumarkkinan arvo syntyy pääosin optikkoliikkeissä

Silmäterveyspalvelumarkkinan liikevaihdosta suurin osa, yli 55 prosenttia, muodostuu optikkoliikkeiden silmälääkärivastaanotoilla. Noin 29 prosenttia arvosta syntyy taittovirheleikkauksista ja 11 prosenttia kaihikirurgiasta. Kaikista Suomessa tehtävistä kaihileikkauksista yksityiset toimijat tekevät noin kolmanneksen joko palvelusetelillä, ostopalveluna tai potilaan omalla kustannuksella.

Silmätutkimuksista tehdään yksityisellä sektorilla noin puolet. 5,5 miljoonan euron arvoinen yksityinen silmätutkimusmarkkina muodostuu pääosin kuvantamispalveluista. Taittovirhekirurgian markkinan kasvu selittyy linssileikkausten osuuden lisääntymisellä.

Silmäterveyspalvelumarkkinan liikevaihdon laskentatapa on muuttunut, eikä arvo siten ole vertailukelpoinen aikaisempaan.

Alan keskittyminen jatkui

Markkinaosuuksissa suurimmat voittajat ovat markkinajohtaja Instru Optiikka, jonka osuus kasvoi 1,4 prosenttiyksikköä 36,7 prosenttiin ja markkinakakkonen Silmäasema, jonka osuus kasvoi 1,2 prosenttiyksikköä 28,8 prosenttiin. Osuuttaan lisäsi myös vahvasti kasvanut Synsam.

Kokonaismyymälämäärä supistui ennätyksellisen paljon, 21 toimipisteellä. Ketjuyrityksillä on nyt yhteensä 507 myymälää ja niiden ulkopuolisia 169.

Tulevaisuuden odotukset romahtaneet – tunnelin päässä kuitenkin valoa

Toimialan tulevaisuusbarometri kuvaa alan odotuksia eri tuoteryhmien osalta. Koronakriisin aiheuttama epävarmuus ja myynnin pysähtyminen näkyvät karulla tavalla alan odotuksissa. Ne ovat alhaisemmalla tasolla kuin koskaan mittaushistorian aikana.

”Nyt on tärkeää pitää koneisto käynnissä pandemian yli, jotta tilanteen helpottuessa päästään nopeasti etenemään parhaalla mahdollisella tavalla. Ikääntyvä väestö, arjen näkövaatimukset sekä tarve hillitä sote-menojen kasvua luovat alan tuotteille ja palveluille peruskysyntää, joka epäilemättä palaa, kun pahimman yli on päästy”, uskoo Fenno Optiikan Rainer Nyman.

Katso koko aineisto: NÄE ry toimialakatsaus Q1-Q4/2019

Lisätietoja:
Rainer Nyman, toimitusjohtaja, Fenno Optical Oy, p. 040 0935 936, rainer.nyman@fennooptiikka.fi
Panu Tast, toimitusjohtaja, NÄE ry, p. 040 5422 227, panu.tast@naery.fi