Digivastaanottojen Kela-korvattavuus tehostaa silmäterveyspalveluja

Kela tiedotti viime viikolla laajentavansa yksityisen terveydenhuollon etävastaanottojen korvattavuutta. Näkemisen ja silmäterveyden toimiala NÄE ry on Kelan päätökseen erittäin tyytyväinen. Kansalaisten hoitoon pääsy nopeutuu samalla, kun terveydenhuollon kustannuksia voidaan hillitä. Etäpalvelulle on koronapandemian aikaan akuutti tarve, ja sen jälkeenkin kaikenlainen digitaalinen asiointi erittäin todennäköisesti jää osaksi normaalia elämää ja lisääntyy. Muutos tulee voimaan toukokuun alussa.

Kelan päätös uudistaa yksityisen terveydenhuollon käynneistä maksettavien sairausvakuutuksen sairaanhoitokorvausten eli niin sanottujen SV-korvausten myöntämisperusteita digitaalisissa etävastaanotoissa kasvattaa palvelutuottajien halua ja motivaatiota investoida etäpalveluihin, jotka hyvin toimiessaan parantavat niin kansalaisten asemaa kuin palvelun laatua ja kustannustehokkuuttakin.

Tähän saakka vain videon välityksellä tapahtunut hoito on kuulunut korvausten piiriin. Ensi kuusta lähtien korvausta maksetaan myös muissa kanavissa, kuten puhelimessa tai chat-yhteydellä annetusta lääkärin hoidosta. Tarvittaessa voidaan myös käyttää suojattua sähköpostiyhteyttä, etämonitorointia ja valokuvia sekä näiden yhdistelmiä.

Silmälääkärin vastaanotolle ei Suomessa toistaiseksi etäyhteydellä laajasti pääse. Näkemisen ja silmäterveyden toimiala NÄE ry:n toimitusjohtaja Panu Tast uskoo, että Kelan uudistus muuttaa tilannetta. ”Uskomme Kela-korvattavuuden vaikuttavan merkittävästi silmälääkärin etäpalveluiden saatavuuteen jatkossa.”

”Tätä nykyä optikko ja silmälääkäri tekevät usein yhteistyötä erilaisissa etäkonsultaatioprosesseissa, joissa optikko lähettää omissa tutkimuksissaan tekemänsä löydökset ja havainnot lääkärille ja kysyy tämän näkemystä tarvittavista jatkotoimista, tarpeesta päästä silmälääkärin tutkimukseen tai sitä, voiko optikko tehdä tilanteessa silmälasimääräyksen. Kehittyneimmissä järjestelmissä silmälääkäri tulee katsomaan etäyhteyden kautta jaettua live-näkymää optikon silmämikroskooppiin, jonka toisella puolella istuu asiakas”, Tast kuvaa nykytilaa.

Toukokuusta lähtien etävastaanottokäynnistä asiakkaalle maksettava korvaus on 12 euroa erikoislääkärin antamasta hoidosta. Kela on laskenut, että terveyskeskusten jonoja voitaisiin lyhentää jopa 250 000 lääkärikäynnillä, jos nykyisestä viidestä miljoonasta vuosittaisesta terveyskeskuskäynnistä viisi prosenttia siirtyisi etävastaanotoille.

”Viiden prosentin siirtyminen on hyvin maltillinen arvio”, sanoo Panu Tast. ”Koronakriisin aikana on nähty mm. kaupankäynnin merkittävää siirtymistä verkkoon. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Kiinassa 90 % kuluttajista kertoi siirtäneensä joitain ostoksia verkkoon koronakriisin vuoksi, ja samanlaista kehitystä näkyy myös Suomessa. Ei ole syytä epäillä, etteikö kaikenlainen digitaalinen asiointi tulisi lisääntymään, kunhan palvelu on toimiva ja turvallinen.”