Palveluntuottajahaku nyt avoinna NÄE ry:n Silmäterveyspalvelut.fi -sivustolla

Maaliskuussa julkaistun Silmäterveyspalvelut.fi:n toimipistehaku on nyt avattu. Julkisen terveydenhuollon toimijat löytävät sivustolta tarpeisiinsa sopivat silmäterveyspalveluita tuottavat yksityiset terveyspalveluntuottajat – optikkoliikkeet silmälääkärivastaanottoineen ja silmälaboratorioineen sekä osan niistä yhteydessä toimivat silmäsairaalat – oman maakuntansa alueelta.

Sivustoa ylläpitää NÄE ry ja se on käyttäjille avoin ja ilmainen. Palveluntuottajahaun piiriin voivat rekisteröityä kaikki Suomessa sijaitsevat silmäterveyspalveluita tuottavat ja kriteerit täyttävät yksiköt, NÄE ry:n jäsenyritykset veloituksetta. Rekisteröityneitä toimipisteitä on nyt n. 230 ja rekisteröityminen jatkuu edelleen.

”Uusi sivustomme tukee julkisen ja yksityisen terveydenhuollon kohtaamista erittäin käytännöllisellä tasolla”, kertoo lähtökohdista Näkemisen ja silmäterveyden toimiala NÄE ry:n toimitusjohtaja Panu Tast.

”Vastaamme osaltamme Suomen hallitusohjelman mukaiseen tavoitteeseen kustannustehokkaasta julkisesta terveydenhuollosta, joka voidaan tuottaa lähellä potilasta ja on kaikkien saatavilla, kansalaisten tasavertaisuutta parantaen”, Tast sanoo.

”Suomen reilun 650 optikkoliikkeen verkosto kattaa koko valtakunnan alueen ja myös syrjäseudut”, hän muistuttaa.

Optikkoliikkeiden liikevaihto syntyy pääasiassa silmälasien kaupasta. Kannattava liiketoiminta mahdollistaa myös esim. ikääntyvien kansalaisten tarvitsemien silmälääkäri- ja silmälaboratoriopalveluiden tuottamisen toimipisteissä, joilla ei ilman markkinaehtoista toimintaa olisi edellytyksiä toimia harvaan asutulla alueella tai pitkien etäisyyksien päässä kasvukeskuksista.

”Silmäterveyspalvelut.fi ja sen karttapohjainen toimipaikkahaku auttavat koronakriisin kanssa tuskailevia kuntia ja sairaanhoitopiirejä löytämään nykyistä edullisempia tapoja tuottaa silmäterveydenhuollon peruspalveluja yllättävänkin läheltä asiakasta”, Tast sanoo.

Optikkoliikkeistä on kehittynyt edellisen vuosikymmenen aikana täyden palvelun silmäterveydenhuollon valtakunnallinen palveluverkosto, jossa on kaikki peruspalveluiden tuottamiseen tarvittava henkilöstö, tutkimusteknologia ja osaaminen. Markkinaehtoinen kilpailu pitää huolen siitä, että optikkoliikkeissä ja muissa yksityisissä terveydenhuollon yksiköissä on erittäin kehittynyttä tutkimusteknologiaa ja koulutettua henkilöstöä.

”Suomen optikkoliikeverkosto on täydessä valmiudessa tarjoamaan ratkaisun ikääntyvän Suomen silmäterveydenhuollon haasteeseen. Silmäterveyspalvelut.fi raivaa yhden esteen pois yksityisten tuottajien ja julkisen palveluntarjoajan sujuvan yhteistyön väliltä”, sanoo Tast.

Sivuston luonnin lähtökohtana on sosiaali- ja terveysalan murros ja niitä koskevien palveluiden uudistamisprosessi. Eliniän pidentyminen ja vanhenevan väestön määrän nopea kasvu ovat lisänneet pitkäaikaisten silmäsairauksien seurannan ja hoitojen sekä heikkonäköisten potilaiden kuntoutuksen tarvetta. Jo nyt on mahdollista pitää huolta Suomen väestön näkemisen ja silmäterveyden peruspalveluista nykyistä kattavammin ja kustannustehokkaammin, kun maanlaajuinen optikkoliikeverkosto kytketään systemaattisemmin julkisen terveydenhuollon tueksi.

Siirry sivustolle: Silmäterveyspalvelut.fi

Siirry palveluntuottajahakuun.

Tutustu yksityisen silmäterveydenhuollon palveluvalikoimaan.

Tutustu moniammatillisen työryhmän laatimaan ohjeistukseen julkisesti rahoitettavien silmäterveydenhuollon palvelujen tuotannosta optikkoliikkeessä.

Lisätietoja:
Panu Tast
, toimitusjohtaja, Näkemisen ja silmäterveyden toimiala NÄE ry, p. 029 3000 901, panu.tast@naery.fi